Szkolenia, ćwiczenia praktyczne z obszarów cyberbezpieczeństwa i IT oraz wymiana doświadczeń i wiedzy eksperckiej – KGHM podpisał list intencyjny o współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej reprezentowanym przez Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Działania koordynować będzie wyspecjalizowany oddział miedziowej spółki, Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji (COPI).

Cyberbezpieczeństwo jest istotną dziedziną funkcjonowania przedsiębiorstw kluczowych dla państwowych gospodarek, także dla administracji, służb medycznych, policji czy wojska. KGHM jako przedsiębiorstwo górniczo-hutnicze funkcjonujące w kilku miastach w Polsce oraz posiadające aktywa zagraniczne na kilku kontynentach, dysponuje rozbudowaną infrastrukturą teleinformatyczną zapewniającą ciągłość działania i dbającą m.in. o bezpieczeństwo pracowników znajdujących się pod ziemią i na jej powierzchni, wymagającą od spółki ochrony zapewnianej w trybie całodobowym.

W krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Wojsko Polskie jest kluczowym elementem w kontekście działań i projektów odpowiedzialnych za cyberobronę. Współpraca na tym polu to dla KGHM możliwość wzmacniania systemu zdolnego do przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom w sieci i nie tylko. Liczymy na bliską współpracę naszych specjalistów z wojskowymi ekspertami. – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Współpraca w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jest kluczowa w zwalczaniu coraz bardziej zaawansowanych cyberataków. Organizacje, instytucje rządowe, korporacje i służby muszą wymieniać informacje o zagrożeniach i najlepszych praktykach, aby skutecznie bronić się przed cyberatakami. Jestem przekonany, że nasza współpraca przyniesie wymiernie korzyści dla obydwu stron i przyczyni się do budowy cyberbezpiecznej przyszłości. – dodał Karol Molenda, generał dywizji, dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Celem listu intencyjnego jest przede wszystkim współpraca MON oraz KGHM na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej. Strony będą wymieniać się doświadczeniami i wiedzą z zakresu cyberbezpieczeństwa. Planowane są m.in. działania promocyjne dotyczące tego tematu oraz wspólne projekty związane z bezpieczeństwem. Strony zamierzają również organizować wspólne szkolenia z zakresu reagowania na incydenty czy prowadzić analizy dotyczące działań dotyczących cyberbezpieczeństwa.

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni to specjalistyczny komponent sił zbrojnych odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa w tzw. domenie operacyjnej, jaką jest – obok wody, lądu, powietrza i przestrzeni kosmicznej – także cyberprzestrzeń. WOC ma zdolności do realizowania pełnego spektrum działań – od obronnych, przez rozpoznawcze po ofensywne. DKWOC odpowiada w resorcie obrony narodowej za obszary związane z kryptologią, cyberbezpieczeństwem oraz budową i eksploatacją systemów IT.

Kluczowymi zadaniami WOC jest zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego całego resortu, prowadzenie badań, projektowanie, budowa, wdrażanie, użytkowanie oraz ochrona narodowych technologii kryptologicznych czy wytwarzanie nowych produktów dla państwa przez zespolenie potencjału naukowego i przemysłowego w obszarze zaawansowanych technologii informatycznych i kryptograficznych. Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni prowadzi też działalność naukowo-edukacyjną, wdrożeniową, badawczo-rozwojową i opiniodawczą.

KGHM od 2022 roku jest organizatorem cyberpoligonu dla spółek z sektora energetycznego i branży wydobywczej. Warsztaty służą przygotowaniu zespołów z poszczególnych firm i spółek na zagrożenia w cyberprzestrzeni. Dla uczestników przygotowane są scenariusze ataków, które wymagają szybkich działań i podejmowania decyzji kluczowych dla danych organizacji. Szkolenie daje możliwość wykorzystania swoich doświadczeń i nauki nowych rozwiązań.

Z kolei oddział KGHM, Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji prowadzi program edukacyjny „Cyfrowa Przyszłość Miedzi” skupiony wokół tematów związanych z cyfryzacją, cyberbezpieczeństwem i rozwojem nowoczesnych technologii. Projekt jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych: techników, w których funkcjonują klasy o profilu informatycznym oraz liceów ogólnokształcących z kierunkami ścisłymi – przyszłymi potencjalnymi studentami kierunków informatycznych. Chęć współpracy z KGHM zadeklarowało już 8 szkół z Zagłębia Miedziowego i województwa lubuskiego.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments