Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 14-18 sierpnia.

Demolish Games: Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczył pierwszy dzień notowania akcji spółki na rynku NewConnect na 24 sierpnia br., podała giełda.

All In! Games: Zdecydował o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 1,2 mln zł poprzez emisję nie więcej niż 12 mln sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,1 zł każda, podała spółka. Na podstawie zgody udzielonej przez radę nadzorczą wyłączono prawo poboru akcji serii I oraz ustalono ich cenę emisyjną na 0,8 zł za sztukę. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 59 999 388 akcji.

Gamedust: Data premiery gry pt. „Yupitergrad 2: The Lost Station” na platformie Steam została wyznaczona na 7 września 2023 r., podała spółka. Gra na platformie Steam będzie dostępna na najpopularniejsze urządzenia PC VR i będzie zawierała podstawową wersję wzbogaconą o „Cosmic Clarity Update”, który na platformie Meta Quest Store ukaże się 17 sierpnia 2023 r. Cena detaliczna gry Yupitergrad 2: The Lost Station w dystrybucji cyfrowej ustalona została na 24,99 USD.

Klabater: Podpisał z amerykańską spółką Arcen Games umowę w sprawie współpracy w zakresie stworzenia i wydania przez Klabater adaptacji gry „Starward Rogue” na platformy konsolowe: Sony PlayStation 4/5, Microsoft Xbox One/X|S oraz Nintendo Switch, podała spółka.

Cl Games: Zawarł porozumienie z Batfields s.r.o. rozwiązujące umowę dotyczącą produkcji „Survive”, podała spółka. Zgodnie z porozumieniem spółka, jako jedyny właściciel „Survive”, zatrzymuje prawa własności intelektualnej i nie jest zobowiązana do uiszczania jakichkolwiek tantiem na rzecz Batfields za „Survive”. Spółka zapowiedziała, że będzie kontynuować prace nad grą, wykorzystując do projektu zasoby wewnętrzne oraz w uzasadnionych przypadkach wsparcie partnerów zewnętrznych. W zamierzeniu „Survive” ma być znacznie większą grą niż wcześniej przewidywano, podkreślono.

Creepy Jar: Miał 12,8 mln zł zysku netto w I półroczu 2023 r. (-31% r/r), podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Render Cube: Odnotował 0,89 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2023 r. wobec 1,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Gamivo: Odnotowało 1,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 2,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Kool2Play: Przesunął terminy debiutu gier: „Uragun” na konsole (bez nowego terminu), „Project X: Friendship” na PC (na III kw. 2024) i „Project Y” (na 2025), podała spółka. Kool2Play poinformował też o rozpoczęciu realizacji serii 1$Fun, w ramach której wydawane będą małe, casualowe gry o krótkim powtarzalnym gameplayu.

Big Cheese Studio: Zdecydowało o przesunięciu daty premiery gry „Cooking Simulator 2” na I poł. 2024 r. z pierwotnie zakładanego terminu w II poł. 2023 r., podała spółka.

Frozen Way: Data premiery gry „Builder Simulator” wyznaczona na 2 października na konsole PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One oraz Xbox One S.

Gamivo: Spółka uruchamia wspólnie z Alior Bankiem akcję, w ramach której miłośnicy elektronicznej rozrywki, korzystający z programu Bezcenne Chwile, będą mogli odebrać vouchery z kodami o wartości 25 zł na zakup gier.

The Dust: Grupa zakończyła I półrocze 2023 r. skonsolidowanymi przychody ze sprzedaży w wysokości 3,9 mln zł, co jest efektem rozpoczęcia komercjalizacji tytułu „Hotel Renovator” w wersji na PC. Zysk EBIT Grupy wyniósł w tym okresie 1,01 mln zł. Nakłady i koszty produkcji wszystkich gier w Grupie The Dust w I półroczu 2023 r. wyniosły 4,15 mln zł.

Red Square Games: „SlavicPunk: Oldtimer” – produkcja krakowskiego studia – po niespełna dwóch miesiącach obecności na platformie Steam dołączyła do Epic Games Store. Gracze mogą zakupić tam tytuł z 40-proc. obniżką za 14,99 USD. Promocja obowiązuje również na Steam i GOG. Producent zapowiada premierę swojej gry na najpopularniejszych konsolach.

Carbon Studio: W I poł. br. zysk EBIT wyniósł 1,5 mln zł – to prawie dwukrotny wzrost r/r. W tym czasie spółka osiągnęła zysk netto w wysokości ponad 1,2 mln zł (41% r/r.) Przychody netto ze sprzedaży osiągnęły ponad 3,5 mln zł w porównaniu do 2,4 mln zł po I półroczu ub. roku. Na wypracowane wyniki wpływ miała sprzedaż autorskich produkcji studia: „Warhammer Age of Sigmar – Tempestfall” w wersji na platformy Meta Quest i PC VR oraz serii gier „The Wizards”.

Carbon Studio: Duża bezpłatna aktualizacja do „The Wizards – Dark Times” jest na finiszu. Producent gry – Carbon Studio i wydawca tytułu – Vertigo Games zapowiedzieli datę premiery „Brotherhood” na 19 października. Oprócz nowej wersji Remastered oraz wielu ulepszeń do trybu dla jednego gracza, zaktualizowana wersja wprowadzi tryb coop multiplayer. „Brotherhood” będzie dostępny na platformach Steam, Meta Quest i Viveport.

Frozen Way: W II kw. 2023 r. spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 4,52 mln zł wobec 3,43 mln zł w rok wcześniej. Z kolei zysk netto w I połowie 2023 roku wyniósł 5,08 mln zł. W II kwartale 2023 r. Frozen Way wypracowała przychody netto ze sprzedaży produktów w wysokości 7,62 mln zł wobec 5,19 mln zł rok wcześniej. „Na rekordowe wyniki miała wpływ premiera gry 'House Flipper – Farm DLC’ w wersji na komputery osobiste, która odbyła się 13 kwietnia 2023 roku. Sprzedaż gry po pierwszych 72 godzinach od premiery przekroczyła 52,8 tys. sztuk sprzedanych na platformie Steam, co przełożyło się, na całkowity zwrot kosztów produkcji w ciągu niecałych 28 godzin od premiery” – wskazała spółka.

Drago entertainment: W I półroczu 2023 r. wypracowało rekordowe przychody netto ze sprzedaży o wysokości ponad 7,7 mln zł, co dało wzrost o 83% r/r. W samym II kwartale ich wartość wyniosła ponad 4,1 mln zł. Od stycznia do czerwca br. zysk EBIT liczył ponad 1 mln zł (prawie 4-krotny wzrost rdr). Zysk netto utrzymał się na stabilnym poziomie, notując ok 0,6 mln zł. Jak wskazuje spółka, „solidne wyniki i widoczna dynamika wzrostu sprzedaży to efekt niesłabnącej popularności autorskich produkcji studia, przede wszystkim 'Gas Station Simulator’ – jednego z najgłośniejszych i najlepiej ocenianych tytułów ostatnich lat”.

Carbon Studio: Wyznaczył datę premiery bezpłatnej aktualizacji do gry „The Wizards – Dark Times” „Brotherhood” na 19 października 2023 r. Wydawcą współfinansującym produkcję i marketing dodatku jest Vertigo Games – wydawca wchodzący w skład grupy Plaion. Brotherhood będzie dostępny na platformach Steam, Meta Quest i Viveport. Brotherhood wprowadzi do gry szereg ulepszeń w trybie dla jednego gracza oraz wprowadzi tryb rozgrywki wieloosobowej.

Gamedust: W II kwartale 2023 Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie 827,04 tys. zł. W tym kwartale zanotowała stratę w wysokości 3 152,97 tys. zł. Wyniki były lepsze niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku, w którym to Spółka osiągnęła stratę jednostkową na poziomie 4 016,80 tys. zł. Należy przy tym zaznaczyć, że znaczący wpływ na wynik finansowy spółki ma amortyzacja w wysokości 2 953,59 tys. zł, która jest następstwem procesu połączenia spółek Gamedust S.A. ze spółką Gamedust Sp. z o.o., które miało miejsce w I kwartale 2022 roku.

Play2Chill: W II kwartale 2023 roku wypracował ponad 680 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ponad 70% r/r.

VRFabric: W II kwartale 2023 r. spółka wypracowała przychody ze sprzedaży produktów na poziomie 4,12 mln zł, co oznacza wzrost o 3566,92% r/r. W tym okresie spółka odnotowała 3,65 mln zł, co oznacza wzrost o 1864,10% r/r.

Games Operators: Objął 25% udziałów w kapitale zakładowym spółki Desert Shrimp Games Inc. za kwotę 15 000 USD.

Fungies.io: Polska platforma skierowana do niezależnych studiów gier pozyskała 850 tys. USD w rundzie pre-seed. Pomoże swoim klientom tworzyć sklepy internetowe.

Longterm Games: W II kwartale 2023 r. przygotowywana była preprodukcja gry „Star Keeper”. Jest to gra strategiczna (tzw. management sim) osadzona w świecie science-fiction. „Star Keeper” to symulator restauracji międzygalaktycznej z elementami ekonomicznymi

The Dust: Realizuje zgodnie z przyjętym planem produkcyjnym „The Inquisitor” poszczególne kamienie milowe które są odbierane przez wydawcę. Obecnie zespół pracuje nad 6. etapem z 8 przewidzianych w umowie z wydawcą, a cała energia i czas projektowy są skoncentrowane na doszlifowaniu wszystkich platform, które są ostatnimi etapami projektu. Nadrzędnym celami w 2023 r. jest dostarczenie możliwie najlepszej jakości, zarówno pod względem graficznym, jak i gameplay’owym oraz realizacja wspólnie z zespołem wydawcy kampanii marketingowej projektu, w tym uczestniczenie w najważniejszych imprezach branżowych.

The Dust: „Dotychczas prowadzony model biznesowy należało zweryfikować, aby móc wejść na wyższy poziom rozwoju organicznego Grupy, ale także skalowalności i rentowności biznesu. Jesteśmy, jako organizacja gotowi do prowadzenia wszystkich etapów projektu – produkcji, marketingu i komercjalizacji. Dotychczasowy model będzie nadal funkcjonował w nowo tworzonych spółkach, ponieważ daje on stabilne i powtarzalne wyniki finansowe, ale chcąc zbudować rozpoznawalne marki nie tylko w Polsce, ale i na świecie musimy dywersyfikować sposób finansowania przyszłych projektów i przejąć funkcje wydawcy. Ewaluacja i adaptacja założeń strategii to nasz cel na najbliższe miesiące”- powiedział prezes Jakub Wolff.

Cave Games: Premiera gry „Little Devil: Foster Mayhem” będzie mieć miejsce 25 sierpnia 2023 roku. Za wydanie tytułu odpowiada singapurski wydawca Leoful.

T-Bull: Liczba pobrań gier w lipcu 2023 roku wyniosła 7,8 mln.

Boombit: Przyjęto program motywacyjny dla członków zarządu, który zostanie przeprowadzony poprzez emisję nie więcej niż 100.000 warrantów subskrypcyjnych serii D oraz nie więcej niż 200.000 warrantów subskrypcyjnych serii F.

Incuvo: Gra „Green Hell VR”, oparta na tytule „Green Hell” produkcji studia Creepy Jar, ukazała się na platformie PlayStation VR2.

Games Incubator: „Ship Graveyard Simulator 2” został udostępniony na Steam.

RedDeer.Games: Gra „Cat’s Cosmic Atlas” jest dostępna globalnie na konsolach Nintendo Switch oraz platformie Steam. Z kolei data premiery produkcji indie „Wildagotchi: Virtual Pet” została ustalona na 25 sierpnia.

CD Projekt: Prezentacja gameplay „CP2077 Phantom Liberty” jest zaplanowana podczas Opening Night Live na targach gamescom 22 sierpnia.

Gamivo: Spółka otrzymała od akcjonariusza Tar Heel Capital Pathfinder oświadczenie w zakresie zwolnienia akcjonariuszy: Mateusza Śmieżewskiego, Tomasza Lewandowskiego, Bartłomieja Skarbińskiego, Marka Sutryka z zobowiązania do niezbywania posiadanych akcji serii A w zakresie skupu akcji własnych.

3R Games: Zakończono proces submisji gry „Thief Simulator VR: Richie R. Street” na platformie Meta Quest 2.

Cherrypick Games: Gra „Kingdoms: Merge & Build” zadebiutowała na platformie Apple Arcade. Gra otrzymała wsparcie promocyjne od Apple, który będzie finansować jej utrzymanie i rozwój. „Jesteśmy bardzo zadowoleni z poziomu zapisów preorder na 'Kingdoms: Merge and Build’, które Apple udostępniło na początku sierpnia promując w ten sposób grę. Zainteresowanie nową grą wchodzącą na Apple Arcade jest duże, teraz czekamy na jej odbiór” – powiedział prezes Cherrypick Games Marcin Kwaśnica.

Varsav Game Studios: Gra „Everdream Valley” spółki zależnej Mooneaters uzyskała zwrot nakładów poniesionych na produkcję gry. Spółka zależna otrzymała dotychczas od Untold Tales całość płatności wynikających z MG (minimalna gwarancja) oraz pierwszą płatność wynikającą z tantiem ze sprzedaży gry. Suma środków przekroczyła koszty produkcji gry wynoszące 1 mln zł. Dane sprzedażowe Everdream Valley za okres 19.04.2023-17.08.2023 wynoszą netto 60.050 sztuk, przychód brutto ze sprzedaży: 1.266.875 USD.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBtech.pl, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBtech)

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments