Niemal 70% firm na rynku operatorskim w Polsce planuje wdrażać lub rozwijać rozwiązania cyfrowe w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Dostawcy usług telekomunikacyjnych muszą stawiać czoła rosnącym wymaganiom klientów, a jednocześnie nieustannie unowocześniać i rozbudowywać swoją ofertę. Dochodzą do tego wymagania optymalizacji kosztów operacyjnych. Automatyzacja zarządzania infrastrukturą i aplikacjami biznesowymi staje się w sektorze komunikacyjnym koniecznością. Aby jej wdrożenie pomagało budować przewagę konkurencyjną, konieczne jest uwzględnienie kilku aspektów. Tekst ekspercki przygotował Ian Hood, chief strategist for global industries w firmie Red Hat.

Wdrożone we właściwy sposób mechanizmy automatyzacyjne pozwalają zespołom technicznym i programistycznym zmniejszyć obciążenie powtarzalnymi, ręcznie wykonywanymi zadaniami. Prowadzi to do redukcji kosztów w wyniku szybszego podejmowania decyzji oraz skrupulatnej kontroli wydajności procesów. Odciążenie człowieka lub ograniczenie jego interakcji w kontekście wykonywania zadań związanych z zarządzaniem infrastrukturą IT i sieciową może być zrealizowane za pomocą oprogramowania, które swoim zasięgiem powinno obejmować także aplikacje biznesowe.

Automatyzacja na dużą skalę

Ian Hood, chief strategist for global industries w firmie Red Hat

Firma analityczna Gartner wprowadziła w ostatnim czasie pojęcie „hiperautomatyzacji”. Odnosi się ono do szybkiej automatyzacji jak największej liczby procesów biznesowych i IT w celu zoptymalizowania wydajności w dużej skali. Podstawowym filarem tego podejścia jest automatyzacja IT, a szczególnie bazowanie na oprogramowaniu GitOps (zestaw zasad dotyczących obsługi systemu oprogramowania i zarządzania nim).

Dzięki jego zastosowaniu można uzyskać znaczne korzyści w całym przedsiębiorstwie usługowym, w tym poprawę wydajności, bezpieczeństwa, szybkości, zwinności i konkurencyjności operacji biznesowych. Takie podejście umożliwia zespołom programistycznym, operacyjnym i odpowiedzialnym za bezpieczeństwo zwiększenie produktywności przy jednoczesnym wyeliminowaniu błędów w takich zadaniach jak monitorowanie i raportowanie dotyczące funkcjonowania starszych systemów, usług chmurowych i modeli sztucznej inteligencji.

Skuteczna strategia automatyzacji

Oto kilka kluczowych obszarów, które firmy powinni wziąć pod uwagę, aby ich obejmująca całe przedsiębiorstwo strategia automatyzacji odniosła sukces:

1. Stworzenie podstaw dla zautomatyzowanej infrastruktury – Wdrożenie dynamicznych, opartych na oprogramowaniu modeli automatyzacji w całej działalności dostawcy usług pozwala na ciągłe innowacje oraz spójne i niezawodne zarządzanie cyklem życia aplikacji. Ta zmiana jest wspierana przez mechanizm Zero-Touch Provisioning (ZTP), szczególnie przydatny w radiowych sieciach dostępowych (RAN). ZTP pozwala on przygotować jeden wzorcowy pakiet ustawień konfiguracyjnych i automatycznie instalować go na wielu, także oddalonych geograficznie urządzeniach w infrastrukturze. Dzięki tak uproszonej metodzie wprowadzania zmian w oprogramowaniu możliwe staje się zwiększenie częstotliwości jego aktualizacji, a przez to wprowadzanie nowych funkcji, jak też zapewnianie bezpieczeństwa infrastruktury, zasobów chmurowych i aplikacji biznesowych.

2. Implementacja mechanizmów ochronnych – Kwestie związane z bezpieczeństwem oraz minimalizowaniem ryzyka włamania lub utraty ciągłości pracy powinny stanowić filar infrastruktury, wdrażany na jak najwcześniejszym etapie jej rozwoju. Dotyczy to także umożliwiających zarządzanie nią aplikacji – przez cały cykl ich życia. Fundamentalne znaczenie ma tu integracja z wdrożonymi w przedsiębiorstwie usługodawcy mechanizmami funkcjonowania zespołu DevSecOps. Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa operacji warto rozważyć wdrożenie podejścia zero trust, polegającego na wymuszeniu nieustannej zautomatyzowanej weryfikacji uprawnień wszystkich osób i urządzeń próbujących uzyskać dostęp do infrastruktury i znajdujących się w niej zasobów. W połączeniu z praktykami ZTP zapewni to bezpieczne procedury wdrażania oprogramowania i aktualizowania go w całej rozległej infrastrukturze sieciowej, bez konieczności interwencji człowieka, co nie jest proste do osiągnięcia w przypadku tradycyjnych procesów wdrażania.

3. Rozszerzenie automatyzacji na całe przedsiębiorstwo – Dostawcy usług telekomunikacyjnych już automatyzują sposoby ich świadczenia. Kolejny krok to zastosowanie tego modelu na poziomie aplikacji biznesowych. Poprawi to wydajność operacyjną po stronie klienta. W praktyce takie podejście może objąć automatyzację funkcjonującego w całym przedsiębiorstwie portalu korporacyjnego. Taka platforma, umożliwiając współpracę pomiędzy różnymi zespołami, może poprawić ogólną wydajność i produktywność, a także skrócić czas poświęcany na zarządzanie i konserwację systemów.

4. Przyszłość automatyzacji: sztuczna inteligencja – Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji oraz bazujących na zdarzeniach modeli predykcyjnej analizy możliwe jest uzyskiwanie informacji przydatnych do optymalizacji infrastruktury i zapewnienia jeszcze większego poziomu wydajności, bezpieczeństwa oraz odporności na niezaplanowane przestoje. W ten sposób dodatkowe i pracochłonne zadania, które wymagają czasu i uwagi, mogą zostać przeniesione z pracowników na zautomatyzowane systemy. Dzięki temu zespoły IT mogą skupić się na działaniach przynoszących wartość dodaną, wykorzystując swoje specjalistyczne umiejętności do zaspokajania potrzeb biznesowych.

Automatyzacja nie jest w sektorze usług telekomunikacyjnych już tylko ciekawym dodatkiem. Stała się koniecznością, jeśli dostawcy chcą pozostać konkurencyjni w obliczu niepewnej sytuacji gospodarczej. Korzystanie z niej umożliwia wprowadzanie innowacji, przy równoczesnym zarządzaniu kosztami biznesowymi i efektywnością czasową. Dlatego, zamiast skupiać się na pojedynczych obszarach działalności, warto rozważyć skalowalne podejście poprzez automatyzację funkcjonujących w ramach całego przedsiębiorstwa – infrastruktury IT, sieci, rozwiązań brzegowych i aplikacji biznesowych.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments