Ponad 88 proc. firm w Polsce skarży się, że ich kontrahenci nie regulują swoich należności w terminie, a na płatności opóźnione o co najmniej miesiąc czeka już ponad 60 proc. przedsiębiorstw. Czy problemu zatorów płatniczych można się pozbyć przy pomocy rozwiązań informatycznych dostarczanych przez firmy z sektora fintech?

Prawie wszystkie firmy w Polsce zmagają się z problemem przeterminowanych płatności.
Brak wpłat na firmowe konto może zagrozić stabilności finansowej przedsiębiorcy i uniemożliwić terminową realizację zobowiązań.

Problem zatorów płatniczych rozwiązać może technologia OCS (Online Collection Services).
Niepokojące dane na temat kondycji płatniczej polskich firm przyniosło badanie Skaner MŚP, przeprowadzone dla BIG InfoMonitor. W pierwszym kwartale 2023 r. najwięcej zaległości miały przedsiębiorstwa handlowe i transportowe, a wśród ich przyczyn eksperci wymieniają m.in. inflację, wysokie ceny paliwa i energii oraz wyższy koszt obsługi kredytów. Dla 47 proc. firm oznacza to oczekiwanie na płatności, których termin upłynął nawet dwa miesiące wcześniej.

Krzysztof Pulkiewicz, Country Manager Unifiedpost Group

Uzyskanie od klientów i kontrahentów terminowych wpłat za dostarczone towary lub wykonane usługi ma kluczowe znaczenie dla płynności finansowej firmy. Jeśli środki nie wpłyną na konto, przedsiębiorca może nie być w stanie zapłacić swoim pracownikom, ani uregulować zobowiązań wobec skarbówki czy ZUS. Oczywiście, za kłopotami wielu firm stoją przyczyny makroekonomiczne lub chociażby pogorszenie koniunktury w niektórych sektorach gospodarki, ale przynajmniej część problemów z płatnościami można rozwiązać przy pomocy środków technicznych. Im łatwiej dokonać przelewu, tym większa szansa, że zostanie on zrealizowany w terminie. komentuje Krzysztof Pulkiewicz, Country Manager Unifiedpost Group, odpowiedzialny za rozwój w Polsce platformy Banqup.

Linki i kody do szybkich płatności

Pomocna może być w tym zakresie m.in. technologia OCS (Online Collection Services), która pozwala dodawać na fakturach linki lub kody QR do płatności. Można je umieszczać na dokumentach papierowych oraz elektronicznych, w tym także fakturach ustrukturyzowanych, przesyłanych do powstającego właśnie w Polsce Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Największą korzyścią rozwiązania OCS jest możliwość znacznego przyspieszenia przelewu, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych dotyczących płatności. Co więcej, funkcja ta jest darmowa dla płatników i może być wykorzystana do obsługi płatności odroczonych w czasie. OCS dysponuje własnym interfejsem, ale może też współpracować z API wielu komercyjnych programów płatniczych lub księgowych. Środki przelane przy pomocy linku lub kodu wpływają bezpośrednio na rachunek wystawcy dokumentu księgowego. tłumaczy Krzysztof Pulkiewicz.

Płatności OCS przeznaczone są dla dużych organizacji, generujących każdego roku tysiące faktur, a także dla średnich i małych przedsiębiorstw. Ich funkcjonalność nie ogranicza się jednak wyłącznie do transakcji B2B. Można ich używać także do płatności jednorazowych (np. podczas zakupów online), opłacania cyklicznych rachunków lub abonamentów, a nawet… mandatów.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments