20 grudnia br. Mennica Polska złożyła ofertę zakupu 50 proc. udziałów w inwestycji Mennica Legacy Tower przy wycenie budynku na kwotę 401 mln euro. Transakcja ma za zadanie w pierwszej kolejności uchronić spółkę będącą właścicielem budynku przed niewypłacalnością.

Istotnym elementem oferty jest również zabezpieczenie środków na spłatę obligatariuszy Golub GetHouse – właściciela połowy udziałów w projekcie, który posiłkował się funduszami od inwestorów detalicznych. Mimo że na Mennicy Polskiej nie ciążą te zobowiązania, spółka uznaje kwestię stworzenia mechanizmu umożliwiającego regulację wierzytelności swojego partnera za kluczową.

Jedyna droga do rozwiązania patowej sytuacji biurowca

Warunkiem przeprowadzenia transakcji zakupu 50 proc. udziałów ultranowoczesnego kompleksu biurowego Mennica Legacy Tower jest przedstawienie Mennicy Polskiej planu dystrybucji środków z transakcji, docelowo zdeponowanych na rachunku ESCROW. Wartość oferty to 141 400 000 euro. Kwota została skalkulowana na podstawie wyceny rynkowej nieruchomości wynoszącej 401 000 000 euro z uwzględnieniem kredytów i wkładu własnego wniesionego do spółki celowej.

Katarzyna Budnicka, Prezes Mennicy Polskiej

Jesteśmy obecnie jedynym gwarantem stabilizacji trudnej sytuacji w Mennica Legacy Tower oraz zabezpieczenia interesów obligatariuszy detalicznych. Chcemy przywrócić inwestycji dobre imię. Teraz decyzja należy do kluczowych graczy po drugiej stronie, czyli Cezarego Jarząbka oraz Johna i Philipa Radziwiłłów. To właśnie ich kontrasygnaty wymaga umowa – informuje Katarzyna Budnicka, Prezes Mennicy Polskiej.

Oferta Mennicy Polskiej jest obecnie jedyną propozycją, której wcielenie w życie umożliwia szybkie unormowanie sytuacji. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że kredyt – zaciągnięty na częściowe finansowanie inwestycji – został postawiony w stan wymagalności, a proponowana przez Mennicę kwota jest wyższa od oferty, która została złożona w sierpniu ubiegłego roku. Wynika to przede wszystkim zakończenia okresów bezczynszowych dla kluczowych najemców budynku.

W przeciwieństwie do naszego partnera my korzystaliśmy wyłącznie ze środków własnych. Jesteśmy zatem w odmiennej sytuacji. Dla nas Mennica Legacy Tower będzie elementem długofalowej strategii rozwoju działalności deweloperskiej. Druga strona ma zupełnie inny model biznesowy i powinno jej zależeć na jak najszybszym wyjściu z inwestycji, tym bardziej że oferta Mennicy została złożona na bardzo dobrych warunkach rynkowych. – mówi Katarzyna Budnicka.

Mennica Polska gwarantem wypłaty dla obligatariuszy detalicznych

W sierpniu 2021 roku Mennica Polska złożyła pierwszą ofertę w zakresie odkupu należących do Grupy GGH udziałów w Mennica Legacy Tower. Spółka poniosła wówczas bardzo wysokie koszty w zakresie zorganizowania finansowania, jak również przeprowadzenia wycen, due diligence i wynegocjowania dokumentacji transakcyjnej. Jedną z kluczowych kwestii określonych w dokumencie była – tak, jak w przypadku obecnej propozycji – potrzeba zabezpieczenia interesów obligatariuszy detalicznych.

Mamy szasnę uzdrowić sytuację w ramach projektu, zakończyć spór korporacyjny wewnątrz Grupy GGH, a także uwolnić środki zainwestowane przez obligatariuszy. W ubiegłym roku cały proces po naszej stronie był prowadzony bardzo profesjonalnie, ale złożona wtedy oferta nie spotkała się z żadną odpowiedzią z uwagi na konflikt wewnątrzkorporacyjny w ramach Grupy GGH. Liczymy, że tym razem rozsądek weźmie górę nad emocjami. Kluczowymi filarami działalności Mennicy Polskiej są wiarygodność, transparentność i budowanie wartości dla akcjonariuszy, dlatego tak ważne dla nas jest unormowanie sytuacji wokół inwestycji Mennica Legacy Tower. – wyjaśnia Katarzyna Budnicka.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments