Equinix, Inc. dołączył do międzynarodowego stowarzyszenia non-profit Gaia-X, aby wesprzeć jego ambitne plany stworzenia zaufanej, suwerennej infrastruktury cyfrowej dla Europy.

Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia geopolityczne, przywódcy europejscy skupiają się na wzmacnianiu solidarności w kwestiach takich jak ochrona danych i suwerenność cyfrowa. Projekt Gaia-X zrodził się z potrzeby stworzenia infrastruktury cyfrowej następnej generacji dla Europy, która byłaby zgodna z europejskimi wartościami, takimi jak przejrzystość, otwartość, ochrona danych i bezpieczeństwo.

Gaia-X ma na celu opracowanie otwartych standardów informatycznych i interfejsów API, aby wspierać zdecentralizowaną, regionalną infrastrukturę cyfrową. Ta infrastruktura danych umożliwi europejskim usługodawcom współdziałanie oraz wymianę danych poprzez połączony ekosystem.

Dzięki wspólnej misji, jaką jest zapewnienie bezpiecznych, otwartych i przejrzystych podstaw gospodarki cyfrowej, Equinix zamierza wspierać ten projekt, dzieląc się swoją specjalistyczną wiedzą w zakresie udostępniania globalnej platformy połączeń bezpośrednich, opartej na neutralnych punktach wymiany ruchu. Rozwiązania Equinix Fabric i Equinix Internet Exchange umożliwiają współdziałanie i wymianę informacji pomiędzy autonomicznymi sieciami klientów i partnerów, systemami technologicznymi i aplikacjami. Członkowie Gaia-X pracują również nad wspólnym repozytorium źródeł danych i systemów infrastrukturalnych, aby zapewnić możliwość wymiany przechowywanych danych zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych, uwzględniając cele związane z suwerennością danych, dostępnością i innowacyjnością.

Odnosząc się do roli Equinix w projekcie, Peter Waters, Chief Privacy Officer w Equinix, powiedział: Equinix chce wykorzystać swoją szeroką wiedzę specjalistyczną w zakresie połączeń bezpośrednich i infrastruktury cyfrowej, aby odegrać kluczową rolę w realizacji tego przełomowego projektu. Wpisuje się to w globalne wysiłki firmy mające na celu zabezpieczenie przyszłości przedsiębiorstw i społeczeństwa. W ostatnich latach wzrosła liczba luk w zabezpieczeniach z powodu ogromnych ilości danych generowanych przez firmy, które zwiększają swój ślad cyfrowy. Cyfrowe ekosystemy powinny być projektowane tak, aby spełniały wymogi dotyczące ochrony danych oraz umożliwiały swobodny i jednocześnie bezpieczny przepływ danych. Dzięki temu użytkownicy mogą współpracować bez obaw o bezpieczeństwo. Platforma Equinix Fabric oraz poszczególni usługodawcy przez nią obsługiwani realizują te same najważniejsze cele, co projekt Gaia-X. Cieszymy się, że możemy zaoferować naszą specjalistyczną wiedzę, aby wesprzeć misję Gaia-X stworzenia bezpiecznej infrastruktury danych, w której przedsiębiorstwa i osoby prywatne mogą zachować suwerenność danych i umożliwić ich bezpieczną wymianę.

Środowisko oprogramowania opracowane w ramach inicjatywy Gaia-X będzie również źródłem ważnych wniosków dla innych regionów, które chcą zwiększyć liczbę połączeń między krajami przy jednoczesnym zachowaniu suwerenności danych. Wspólny zbiór zasad promowanych przez ten europejski projekt może być zastosowany w każdej istniejącej technologii chmurowej/brzegowej, celem uzyskania transparentności, kontroli, możliwości przenoszenia oraz kompatybilności danych i usług. Jest to niezwykle istotne, ponieważ przedsiębiorstwa wciąż poszukują nowych możliwości biznesowych oraz rozszerzają działalność na nowe rynki, aby dotrzeć do szerszej grupy odbiorców.

Wnioski z najnowszego raportu Global Interconnection Index pokazują, że liderzy cyfrowi w ciągu ostatnich pięciu kwartałów bardziej rozbudowali swoją infrastrukturę cyfrową niż w ciągu ostatnich pięciu lat. Ponieważ przedsiębiorstwa kontynuują ekspansję na nowe rynki, przewiduje się, że przepustowość połączeń bezpośrednich będzie rosnąć w tempie ponad 35% CAGR, przy czym według prognoz do 2025 r. 85% globalnych przedsiębiorstw rozszerzy dostęp do środowisk wielochmurowych na kilka regionów. Pokazuje to, jak istotne dla przyszłego rozwoju i stabilności biznesu będzie połączenie operatorów sieci i chmur za pomocą bezpiecznej i otwartej infrastruktury cyfrowej.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments