Spółka Cellnex Telecom przedstawiła wyniki za pierwsze dziewięć miesięcy 2022 roku. Przychody wyniosły 2,572 mld EUR (+46%), a skorygowany wskaźnik EBITDA wzrósł do 1,937 mld EUR (+45%), co – wraz ze wzrostem organicznym – odzwierciedla skutek konsolidacji aktywów nabytych przez Grupę w 2021 roku. Wolne i cykliczne lewarowane przepływy pieniężne wyniosły 967 mln EUR (+46%).

Wynik księgowy netto był ujemny i wyniósł -255 mln EUR z powodu wyższych kosztów amortyzacji (wzrost o 52% w porównaniu z pierwszymi dziewięcioma miesiącami roku 2021) i kosztów finansowych (wzrost o 28% w porównaniu z pierwszymi dziewięcioma miesiącami roku 2021), co było związane z konsolidacją i integracją przejęć oraz wynikającą z tego ekspansją geograficzną Grupy.

Tobias Martinez, Dyrektor Wykonawczy spółki Cellnex, powiedział: W trzecim kwartale osiągnęliśmy dobre wyniki na skutek wzrostu organicznego. Dzięki dotychczasowym sukcesom w zakresie integracji przejmowanych przedsiębiorstw na przestrzeni miesięcy i lat nadal osiągamy dwucyfrowe wzrosty przychodów, wskaźnika EBITDA oraz cyklicznych przepływów pieniężnych. Daje nam to pewność, że uda nam się osiągnąć nasze cele na ten rok. Pozwolę sobie równocześnie podkreślić, że trzymamy się naszych wytycznych określonych na 2025 rok, a jednocześnie skupiamy naszą uwagę na bilansie, czego wyrazem jest dążenie do uzyskania statusu klasy inwestycyjnej (rating BBB-) od agencji S&P.

W perspektywie średnioterminowej widzimy dodatkowe czynniki wzrostu mające swój początek w planach budowy ponad 21 000 nowych stacji bazowych do 2030 roku dla naszych dotychczasowych klientów, jak również istotny potencjał w najważniejszych obszarach wzrostu. Spodziewamy się zwiększonego zapotrzebowania w zakresie technologii doprowadzania światłowodów do wież (ang. Fibre-to-the-Tower, FTTP), systemów anten rozproszonych (ang. distributed antenna system, DAS), projektów łączności dla transportu, brzegowych centrów danych oraz projektów współdzielenia sieci aktywnej (sieci dostępu radiowego, RAN), czego wyrazem jest nasza umowa zawarta z operatorem Polkomtel w Polsce.

Zakres działalności. Najważniejsze wskaźniki za okres

• Usługi związane z infrastrukturą dla operatorów sieci komórkowych przyniosły 90,5% przychodów (2,328 mld EUR) – o 53% więcej niż w 2021 roku.

• Działalność w sektorze infrastruktury nadawczej przyniosła 6,5% przychodów (167 mln EUR).

• Działalność związana z sieciami bezpieczeństwa i sieciami służb ratunkowych oraz rozwiązaniami w zakresie inteligentnego zarządzania infrastrukturą miejską (IoT i Smart Cities) przyniosła 3% przychodu (77 mln EUR).

• Na dzień 30 września spółka Cellnex dysponowała łącznie 104 808 sprawnymi stacjami bazowymi (z wyłączeniem 21 000 stacji, których uruchomienie jest planowane do roku 2030 i jeszcze nie zakończonych transakcji): 4516 w Austrii, 1502 w Danii, 10 420 w Hiszpanii, 24 015 we Francji, 1890 w Irlandii, 20 921 we Włoszech, 4075 w Holandii, 15 199 w Polsce, 6086 w Portugalii, 7996 w Wielkiej Brytanii, 2791 w Szwecji i 5397 w Szwajcarii. Do tego należy dodać 6969 węzłów DAS i stacji bazowych o małej mocy (ang. small cells).

• Wzrost organiczny pod względem punktów obecności w stacjach bazowych był wyższy o 5,7% w porównaniu do tego samego okresu roku 2021, z uwzględnieniem efektu uruchomienia nowych stacji bazowych w tym okresie.

Struktura finansowa
Struktura zadłużenia spółki Cellnex jest elastyczna dzięki różnorodności zastosowanych instrumentów.

• Zadłużenie netto Grupy – po zamknięciu transakcji z CK Hutchison w Wielkiej Brytanii – wynosi 17,1 mld EUR. 77% zadłużenia jest objęte stałą stopą procentową.

• Po zamknięciu transakcji z Hutchison w Wielkiej Brytanii spółka Cellnex dysponowała płynnością natychmiastową (środki pieniężne i niewykorzystane instrumenty kredytowe) w kwocie około 4,3 mld EUR.

• W ocenie agencji Fitch papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę Cellnex Telecom utrzymują klasę inwestycyjną (BBB-), a w styczniu potwierdzono, że dotyczące ich prognozy są stabilne. Tymczasem agencja S&P potwierdziła ocenę BB+ i stabilną prognozę w marcu.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments