Dane stały się nową walutą. Do 2024 r. aż 94% organizacji w Europie będzie traktować je jako czynnik napędzający przychody, z czego 47% uzna je za istotne źródło, w porównaniu z 31% obecnie. Suwerenność danych jest dla większości źródłem obaw — wynika z badań VMware.

Badanie The Multi-Cloud Maturity Index przeprowadzono wśród 2400 decydentów biznesowych i informatycznych w całej Europie. Okazało się, że niemal połowa (47%) zdecydowanie zgadza się z tym, że wykorzystanie wielu chmur pozwoli im na maksymalne wykorzystanie danych do wsparcia innowacji. Równocześnie rozwiąże krytyczne kwestie, takie jak suwerenność danych poszczególnych krajów i ich branż — w rzeczywistości zagadnienie to jest wskazywane jako jedno z kluczowych wyzwań stojących przed europejskimi organizacjami – 95% przyznaje, że jest to problem.

W procesie przekształcania swojego środowiska IT coraz więcej firm decyduje się na multicloud. Dziś już 3 na 4 nabywców chmury korzysta z wielu dostawców1. Strategia ta zapewnia większą zwinność, elastyczność i niezależność. Obranie takiej strategii oznacza dla firmy także nowe wyzwania, często przekraczające możliwości wewnętrznych działów IT. Dlatego tak istotna jest rola integratora, który przeprowadzi organizację za rękę przez transformację IT. — stwierdził Rafał Sałyga, ekspert w obszarach Cloud & Data Center z NTT Poland.

Wyzwania do pokonania

Czerpanie większej wartości z danych dzięki dostępowi do usług w wielu chmurach wiąże się jednak z pewnymi wyzwaniami. Według ankietowanych najważniejsze z nich to: bezpieczeństwo (36%), umiejętności (36%), trudności z połączeniem różnych środowisk chmurowych (32%) oraz silosowe rozwiązania w ich własnej organizacji (27%). Przedsiębiorstwa muszą też zredefiniować kontrolę wydatków operacyjnych i na bieżąco monitorować koszty związane ze środowiskiem multicloud. Przy czym odpowiednio 77% i 75% badanych przyznaje, że jest powyższe kwestie, są problematyczne, jeśli chcemy, by dane faktycznie generowały wartość biznesową.

Skupienie się na danych i aplikacjach w celu napędzania innowacji i budowania przewagi konkurencyjnej jest obecnie fundamentem cyfrowego biznesu. Bycie cloud-smart to umiejętność doboru właściwego rodzaju chmury na potrzeby aplikacji i danych — w tym informacji, które zgodnie z przepisami muszą pozostać w granicach kraju — staje się de facto modelem biznesowym dla organizacji chcących uzyskać przewagę dzięki posiadanym zasobom. Kto w pełni wykorzysta zalety wielu chmur przy zarządzaniu danymi i budowie aplikacji, zauważy korzyści w całym biznesie. Do osiągnięcia pełnego sukcesu należy jednak przejąć kontrolę nad tym, gdzie rezydują nasze dane, dać wolność programistom i pełną widoczność administratorom — bez uszczerbku dla bezpieczeństwa, zgodności z regulacjami, suwerenności czy dostępności usługodawców. — powiedział Piotr Kraś, menedżer zespołu architektów w VMware.

Więcej plusów niż minusów

Prawie wszyscy są zgodni (87%), że korzyści płynące z wielu chmur — możliwość korzystania i zarządzania różnymi rodzajami chmur prywatnych, publicznych, brzegowych i suwerennych — przewyższają wyzwania. Niemal połowa (47%) uważa, że wykorzystanie multicloud miało bardzo pozytywny wpływ na wzrost przychodów, a ponadto 44% przyznaje, że miało bardzo pozytywny wpływ także na rentowność. Jedynie 5% uważa, że wykorzystanie wielu chmur nie ma krytycznego znaczenia dla ich sukcesu biznesowego.

Widzimy, że coraz większa liczba naszych klientów aktywnie korzysta z wielu rozwiązań IT tworząc dla siebie optymalny ekosystem hybrydowy. Sztuka w tym kontekście polega na wyborze najlepszych elementów z każdej dostępnej oferty, by budować wartość swojego biznesu. Jeden z naszych klientów kolokacyjnych działa w branży medycznej, która jest bardzo wymagająca pod względem bezpieczeństwa danych. Po przeanalizowaniu kilku scenariuszy rozwoju IT zdecydował on o przeniesieniu krytycznych danych, w tym wyników badań pacjentów, z chmury globalnego dostawcy do zarządzanej przez Beyond.pl. Firma jednak nie zrezygnowała z globalnego dostawcy, cały czas korzysta bowiem z tych usług w zakresie przetwarzania i analityki danych. To doskonały przykład pokazujący włączenie podejścia multicloud do strategii hybrydowej, z której korzysta coraz większa liczba firm w Polsce i na świecie. — tłumaczy Wojciech Stramski, CEO Beyond.pl, dostawca bezpiecznych usług data center i chmury. 

Wyniki badania VMware to bardzo dobra wiadomość dla organizacji w całej Europie, gdzie według Komisji Europejskiej, wpływ gospodarki opartej na danych na PKB w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii wzrośnie do 2025 roku z 2,6% do 4,2%.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments