Podczas konferencji Oracle CloudWorld firma Oracle przedstawiła wiele nowych funkcji w aplikacjach CX, SCM, EPM i HCM Fusion Cloud. Należą do nich: rozszerzony pakiet narzędzi analitycznych, unikatowy zestaw narzędzi do tworzenia własnych rozszerzeń aplikacji Fusion Cloud, platforma do prowadzenia działalności handlowej B2B oraz specjalizowane udoskonalenia dla organizacji opieki zdrowotnej.

Pakiet narzędzi analitycznych w chmurze Oracle Fusion Analytics uzyskał nowe możliwości w zakresie analityki CX, ERP, HCM i SCM. Użytkownicy otrzymują gotową bibliotekę ponad 2 tys. użytecznych wskaźników KPI, pulpitów nawigacyjnych i raportów służących do monitorowania wydajności. Nowe zaawansowane wizualizacje ułatwiają interpretację danych, a funkcje sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego rozszerzają możliwości Analytics Cloud o inne usługi kognitywne Oracle Cloud Infrastructure (OCI), takie jak AI Vision, umożliwiające przetwarzanie informacji wizualnych.

Oracle Fusion CX Analytics dostarcza gotowe do użycia wskaźniki KPI i pulpity nawigacyjne; Oracle Fusion ERP Analytics zawiera teraz analitykę Project Management umożliwiającą organizacjom lepsze analizowanie kosztów, zobowiązań i przychodów projektów w odniesieniu do budżetów i prognoz; Oracle Fusion SCM Analytics został wyposażony w analitykę Cost Accounting i Intra/Inter Organizational Transfer, która pozwala na optymalizację zarządzania kosztami i zapasami; Oracle Fusion HCM Analytics zawiera analizy Diversity, Payroll i Learning, które zapewniają specjalistom ds. kadr podejmowanie lepszych decyzji w zakresie różnorodności zasobów ludzkich, zatrzymywania pracowników, pozyskiwania i zarządzania talentami, kompensacji i płac.

Oracle udostępnia klientom i partnerom platformę do rozszerzania aplikacji biznesowych
Aby pomóc programistom firmowym budować rozszerzenia aplikacji biznesowych Oracle w spójnym środowisku użytkownika (UX), firma Oracle udostępnia klientom i partnerom platformę projektową, przy użyciu której tworzone są jej własne aplikacje. Oracle Applications Platform umożliwia organizacjom korzystanie z wyróżnionych nagrodami komponentów Redwood UX, zaawansowanych technologii, takich jak wyszukiwanie, zalecenia oparte na uczeniu maszynowym i środowisko konwersacyjne, a także telemetrię i narzędzia do tworzenia aplikacji z niewielką ilością kodu, aby łatwo tworzyć bezpieczne aplikacje, które uzupełniają i płynnie integrują się z pakietem Oracle Fusion Cloud.

Oracle Applications Platform udostępnia kilka łatwych w użyciu narzędzi – m.in:

• Redwood UX Building Blocks: zestaw do tworzenia oprogramowania, który pozwala programistom firmowym zaoszczędzić czas poprzez składanie i modyfikowanie składników UX z gotowych komponentów.

• Telemetria: składniki do telemetrii aplikacji pomagają programistom korzystać z informacji zwrotnych na temat ich aplikacji, aby szybko rozwiązywać problemy i informować o dalszych ulepszeniach.

• Logika biznesowa: samouczący się silnik rekomendacji posiada możliwości sugerowania najbardziej prawdopodobnych danych wejściowych lub kolejnych działań na podstawie historii zachowań użytkownika.

• Środowiska konwersacyjne: wbudowane składniki Oracle Digital Assistant zapewniają możliwości integracji interfejsów głosowych.

• Tworzenie aplikacji z niewielką ilością kodu: program Oracle Visual Builder Studio umożliwia klientom i partnerom rozszerzanie lub tworzenie nowych aplikacji Redwood bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności programistycznych.

• Wizualizacja danych: składniki analityczne Redwood z Oracle Analytics Cloud umożliwiają programistom osadzanie wizualizacji danych w ich aplikacjach, dzięki czemu wgląd w dane będzie bardziej przystępny dla użytkowników końcowych.

Oracle tworzy rozbudowaną sieć handlową B2B, aby umożliwić firmom obniżenie kosztów prowadzenia działalności

Aby ułatwić organizacjom obniżanie kosztów prowadzenia działalności, poprawę obsługi klienta oraz szybsze aktualizowanie oferty, firma Oracle wprowadziła na rynek nowe usługi integrujące i automatyzujące kompleksowe transakcje i handel B2B. Nowe rozwiązanie Oracle B2B Commerce eliminuje wyzwania związane z różnorodnością systemów, procesów oraz integracją danych, przez które transakcje B2B są tak skomplikowane, łącząc bezpośrednio ponad 40 tys. nabywców, sprzedawców i usługodawców za pośrednictwem platformy Oracle Cloud Enterprise Resource Planning (ERP). Wchodzą w to: integracja z usługami płatniczymi J.P. Morgan, do których zaliczają się usługi bankowe, zautomatyzowane finansowanie, zintegrowana obsługa firmowych kart i wydatków, a także integracja z usługami logistycznymi FedEx.

Oracle B2B Commerce oferuje bezpośrednią łączność pomiędzy systemem Oracle Cloud ERP a dostawcami usług – takimi, jak firmy świadczące usługi finansowe, ubezpieczeniowe i kurierskie. Zapewnia przy tym ujednolicony model danych i bezpieczne przepływy pracy w celu digitalizacji całego procesu handlu B2B. Rozwiązanie Oracle B2B Commerce umożliwia zarejestrowanym firmom płynne zawieranie transakcji i wymianę informacji między wszystkimi podmiotami handlowymi oraz oferowanie nowych usług, w tym nowych rozwiązań płatniczych, a także usług przewozowych.

Oracle pomaga organizacjom opieki zdrowotnej wprowadzając specjalizowane rozszerzenia aplikacji Fusion Cloud SCM, EPM i HCM

Aby pomóc organizacjom opieki zdrowotnej w prowadzeniu bardziej połączonych doświadczeń pacjentów, firma Oracle wprowadza specjalistyczne rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw dla branży opieki zdrowotnej. Stanowiące część Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM) nowe rozwiązania branżowe obsługują unikatowe potrzeby organizacji opieki zdrowotnej i mogą pomóc im w usprawnieniu opieki nad pacjentami poprzez optymalizację planowania, automatyzację procesów i zwiększenie widoczności w całym łańcuchu dostaw.

Aby pomóc placówkom służby zdrowia w poprawie wyników finansowych i opieki nad pacjentami, firma Oracle wprowadza specjalizowane rozwiązanie do planowania dla branży opieki zdrowotnej. Stanowiące część Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM) nowe rozwiązanie umożliwia organizacjom opieki zdrowotnej szybkie modelowanie scenariuszy, określanie zapotrzebowania, optymalizację zasobów oraz podejmowanie lepszych decyzji dotyczących finansów, pracowników i opieki nad pacjentami.

Aby umożliwić organizacjom opieki zdrowotnej lepsze wspieranie pracowników i poprawę opieki nad pacjentami, Oracle wprowadza specjalistyczne rozwiązania kadrowe dla branży opieki zdrowotnej. Stanowiące część Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) nowe rozwiązania pomagają organizacjom opieki zdrowotnej rozwijać umiejętności personelu, ograniczać wypalenie zawodowe i koszty poprzez zwiększanie wydajności oraz zapewniać lepszą opiekę nad pacjentami poprzez dostarczanie doświadczeń pracowniczych spełniających wyjątkowe potrzeby pracowników służby zdrowia.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments