Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) przeznaczył do tej pory ponad 76 mln euro na rozwój innowacji w Polsce. W kolejnych 3 latach – zgodnie z nową europejską strategią innowacji – EIT w większym stopniu skoncentruje się na wsparciu talentów i projektów zaawansowanych technologicznie i wysoko innowacyjnych, tzw. deep-tech. O tym, jak Polska i kraje regionu mogą wzmacniać swoją innowacyjność w tym obszarze, rozmawiali uczestnicy wczorajszej konferencji INNOVEIT Warsaw.

Zgodnie z założeniami nowej Europejskiej Agendy Innowacji (European Innovation Agenda) ogłoszonej na początku lipca 2022 roku, kraje Unii Europejskiej dysponują pełnym potencjałem do rozwoju innowacji deep-tech, które mają wzmocnić gospodarkę i zapewnić skuteczną przewagę UE i krajów członkowskich na świecie. Agenda zakłada pięć priorytetów, a jednym z nich jest rozwinięcie i zatrzymanie talentów w UE. Wsparcia udzieli tutaj m.in. Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), który do 2025 r. przeszkoli 1 mln osób w obszarze sztucznej inteligencji, cyberbepieczeństwa czy data science w Europie, w tym w Ukrainie. Dodatkowo EIT będzie skupiał się na systemowym wsparciu kobiet-innowatorek, rozwoju tzw. dolin innowacji, a także międzynarodowych projektów innowacyjnych.

Okazją do wymiany doświadczeń, jak zrealizować te cele, są między innymi takie wydarzenia jak wczorajsza konferencja INNOVEIT Warsaw zorganizowana przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii we współpracy z EIT Health, przy wsparciu EIT Food, EIT Raw Materials, EIT Digital i Climate-KIC. Zgromadziła ona przedstawicieli europejskich rządów, przemysłu, biznesu, nauki, decydentów UE, a także inwestorów oraz start-upy. Uczestnicy spotkania debatowali nad wyzwaniami oraz możliwościami związanymi z rozwojem ekosystemu innowacji w Polsce oraz szerzej w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowej.

Yegor Dubynskyi, Wiceminister Transformacji Cyfrowej Ukrainy, w swoim wystąpieniu podczas konferencji INNOVEIT Warsaw, poruszył kwestie budowania ekosystemu innowacji odpornego na konflikty zbrojne oraz znaczenia bezpieczeństwa cyfrowego w obecnych czasach.

Yegor Dubynskyi, Wiceminister Transformacji Cyfrowej Ukrainy

Dziś jesteśmy pewni, że kolejne wojny będą wojnami technologii, a zrównoważona digitalizacja jest naszym wspólnym globalnym wyzwaniem. Udowodniliśmy to we współpracy Ukrainy z polskim rządem i cały czas podejmujemy działania nad kształtowaniem UE jako podstawy do budowy cyfrowych państw. Tylko działając wspólnie, możemy stworzyć odporne środowisko cyfrowe. – wyjaśniał wiceminister Yegor Dubynskyi.

Andrzej Ryś, Dyrektor ds. Systemów Opieki Zdrowotnej, Produktów Medycznych i Innowacji w Komisji Europejskiej podczas wydarzenia poprowadził panel dyskusyjny na temat współpracy stron publicznej i prywatnej w budowaniu innowacyjnych regionów. Jednym z przykładów takiej działalności jest Warsaw Health Innovation Hub, wspólna inicjatywa państwowej Agencji Badań Medycznych oraz globalnych firm i EIT Health, pierwsza tego typu w Europie Centralnej. Łączy ona współpracę sektora publicznego z biznesem w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań medycznych, technologicznych i prawnych, na rzecz poprawy zdrowia pacjentów oraz zwiększenia wydajności polskiego systemu ochrony zdrowia. EIT Health jest partnerem wspierającym hubu.

Podczas konferencji swoje wystąpienie miała również Erika Piirmets, doradca ds. Transformacji Cyfrowej w E-Estonia Briefing Centre, która opowiedziała o cyfrowej transformacji państw i regionów na przykładzie sektora publicznego w Estonii. Wydarzenie zgromadziło ponadto przedstawicieli kluczowych uczelni w Polsce, inwestujących w projekty innowacyjne, a także wspierane przez EIT start-upy. Tylko w samej Polsce łączna wartość dotacji EIT przeznaczonych w latach 2014-2020 na wsparcie innowacji wyniosła ok. 76 mln euro. Finansowanie otrzymało blisko 150 przełomowych projektów z różnych branż, a także wielu utalentowanych naukowców, właścicieli start-upów i spin-offów rozwinęło swoje umiejętności, m.in. w obszarze budowania modeli biznesowych czy sztucznej inteligencji.

Finansowanie ze strony EIT otrzymał na przykład start-up BrainScan, który stworzył system wykorzystujący uczenie maszynowe do poprawy efektywności interpretacji tomografii komputerowej mózgu. Rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji stanowi istotne wsparcie w pracy radiologów i pomaga zmniejszyć liczbę błędnych diagnoz. Z kolei siedmioletnia współpraca EIT Health oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zaowocowała realizacją blisko 80 projektów naukowych w obszarze innowacji i edukacji, z których część zamieniła się w przedsięwzięcia komercyjne.

Dyrektor Michał Górzyński, reprezentujący Europejski Instytut Innowacji i Technologii

W ciągu ostatnich 12 lat EIT zbudował największy w Europie ekosystem innowacji łączący ponad 3 tys. partnerów reprezentujących biznes, naukę i edukację. Ponad 200 z nich działa w Polsce, reprezentując takie branże jak ochrona zdrowia, klimat, surowce i żywność oraz buduje innowacyjne konsorcja i rozwija projekty międzyregionalne. INNOVEIT Warsaw to świetna okazja do świętowania sukcesów i osiągnięć naszej wspólnej pracy oraz do rozwoju naszej społeczności. Polska posiada zaplecze w postaci znacznej liczby utalentowanych innowatorów, dlatego tak ważne jest prezentowanie ich szerszej publiczności w ramach europejskiej sieci i docenianie najlepszych praktyk w ramach nowych partnerstw publiczno-prywatnych. Razem wykorzystując siłę innowacji, chcemy dalej podejmować nowe wyzwania stojące przed regionem i wzmacniać nasze zaangażowanie w zwiększanie konkurencyjności Europy. – powiedział przed konferencją Dyrektor Michał Górzyński, reprezentujący Europejski Instytut Innowacji i Technologii.

Jeden z takich innowacyjnych projektów rozwija w Polsce start-up Microbe Plus, który podczas wydarzenia został wyróżniony przez społeczność EIT nagrodą INNOVEIT Warsaw Prize jako najlepszy start-up w tej części Europy 2022 roku.

Bardzo cieszymy się z tej nagrody, która potwierdza, że kierunek rozwoju naszej pracy jest przyszłościowy. Tworzymy innowacyjne biopreparaty zapewniające kompleksową i w 100% bezpieczną ochronę roślin oraz szerokie spektrum działania na patogeny. Opracowane bioprodukty zawierają w składzie mikroorganizmy, są wieloszczepowe i dają rolnikom alternatywę dla stosowanych preparatów syntetycznych. – mówi Anna Ogar, CEO Microbe Plus.

Drugą nagrodą INNOVEIT Warsaw Prize w kategorii The Most Impactful Project społeczność EIT wyróżniła projekt DRIVE. Jest to międzynarodowy program, szkolący w zakresie budowania ekosystemów innowacji i zwiększania potencjału regionów w tym obszarze. Projekt realizuje EIT Health InnoStars we współpracy z uczelnią TU Delft.

Europejski Instytut Innowacji i Technologii dotychczas wsparł już ponad 2500 przedsięwzięć w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej, gdzie tempo rozwoju innowacji (European Innovation Scoreboard) jest mniejsze niż w krajach Europy Zachodniej. Co ciekawe liczba projektów wspartych przez EIT i pochodzących z tej części Europy rośnie o około 40 proc. rok do roku. W okresie do końca 2021 roku Wspólnota EIT z powodzeniem utworzyła 90 hubów EIT RIS (Regional Innovation Scheme) we wszystkich państwach członkowskich UE i poza nimi. Od 2014 r. EIT przekazał w sumie 613 mln euro podmiotom w krajach RIS, a w tym samym okresie ekosystem start-upów wspieranych przez EIT przyciągnął ponad 2,4 mld euro inwestycji. Dodatkowo różne programy prowadzone przez EIT zaangażowały ponad 9 000 osób.

INNOVEIT Warsaw to część szerszego cyklu konferencji INNOVEIT WEEKS organizowanych przez EIT, które są poświęcone rozwojowi europejskiego ekosystemu innowacji. Wydarzenia odbywają się tej jesieni w 10 miastach w Europie i zostaną podsumowane 11 października 2022 r. podczas EIT Summit w Brukseli. Dostępne dla wszystkich spotkania i debaty w ramach INNOVEIT WEEKS przybliżają najważniejsze innowacje, które uzyskały wsparcie społeczności EIT oraz kierunki rozwoju innowacyjnej gospodarki Unii Europejskiej. Organizatorem wydarzenia INNOVEIT Warsaw jest EIT Health, we współpracy z EIT i innymi społecznościami EIT: EIT Food, EIT Digital, Climate-KIC, EIT InnoEnergy, EIT Raw Materials, które są aktywne w Polsce

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments