Odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości przewidywania wahań kursów giełdowych szukał na przestrzeni lat zapewne niejeden inwestor. Wyjaśnieniem tego problemu zajęli się również naukowcy z Polski…

Zgodnie z wnioskami z najnowszego badania dotyczącego spółki CD Projekt widać korelację pomiędzy komunikatami ESPI a reakcją kursu giełdowego spółki. Zdaniem badaczy niedosyt informacji, duża zmienność na całym rynku giełdowym, czy też brak jednoznacznych informacji, wpływają na odbiór komunikatów ESPI przez inwestorów.  Jaki wpływ na GPW ma „efekt motyla”? Wnioski z badania dla wielu mogą być sporym zaskoczeniem.

W opublikowanym na łamach Social Communication artykule pt. „Can Stock Market Fluctuations Be Predicted? Wig.Games Index Secret on the Example of CD Project”, badacze, dr Piotr Łuczuk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Szymon Maj, sugerują, że decyzje inwestorów poparte analizą komunikatów ESPI nie są zawsze racjonalne. Zdaniem badaczy, wpływ komunikacji spółki na inwestorów jest zależny od sytuacji rynkowej, przesytu lub niedosytu informacji, a także innych czynników zewnętrznych.

Badanie analizowało okres od 1 czerwca 2019 roku i trwało do 1 marca 2021 roku. Podstawowa teza badawcza przyjęta przez autorów artykułu zakładała, że komunikat ESPI wydany przez spółkę ma wpływ na notowania i kapitalizację spółki na rynku.

dr Piotr łuczuk

„Produkcja Cyberpunka 2077 była wielkim wydarzeniem dla całego sektora gier i inwestorów. Cały świat wyczekiwał na premierę Cyberpunka 2077, przez co uznaliśmy, że jest to dobry pretekst do szerokiej analizy CD Projektu pod względem komunikacji z rynkiem i inwestorami – mówi dr Piotr Łuczuk, medioznawca UKSW w Warszawie. – Zdecydowaliśmy się na analizę CD Projektu pod kilkoma względami, analizowaliśmy komunikaty ESPI, nakłady marketingowe, otoczenie rynkowe, a także wydarzenia, które były tłem badania – pandemia, zwiększony popyt na gry komputerowe, rozwój pracy zdalnej i spowolnienie gospodarcze – dodaje dr Piotr Łuczuk.

W badaniu przeanalizowano łącznie 40 komunikatów ESPI wydanych przez CD Projekt. Badanie rozpoczyna się od ujawnienia poufnych informacji dotyczących premiery gry „Cyberpunk 2077”, a kończy na zmianie terminu publikacji raportów okresowych przez spółkę. Jednym z wniosków jest to, że inwestorzy, według badania podlegają przyzwyczajeniu do złych informacji. Przykładem w przypadku CD Projekt jest gwałtowna reakcja na pierwsze informacje o przesunięciu premiery „Cyberpunka 2077” z 16 stycznia 2020 roku.

Wówczas obrót na akcjach po tym komunikacie wzrósł o 1037% w stosunku do 10-dniowej średniej obrotu, a spadek ceny akcji w analogicznej średniej wyniósł 17,65%. Natomiast drugi komunikat z 18 czerwca 2020 r. o przesunięciu premiery przyniósł mniejszy wzrost wolumenu obrotu, bo o 159% i mniejszy spadek wartości akcji, gdzie w
porównaniu do 10-dniowej średniej wyniósł 7,65%. Trzeci komunikat z 27 października 2020 roku o przesunięciu premiery gry przyniósł spadek wartości akcji o 23,13% , przy wzroście wolumenu obrotów o 196% w stosunku do średniej.

Szymon Maj

Popularnym błędem, któremu ulegają zarówno badacze, jak i inwestorzy jest to, że oczekujemy jasnych odpowiedzi w obszarach, gdzie takich odpowiedzi nie ma. Przeprowadzone badanie i wnioski generują więcej pytań. Cieszy nas to, że potwierdziliśmy wartość komunikacji z rynkiem i inwestorami przez komunikaty ESPI – mówi Szymon Maj, współautor badania. – Ważne jest to, że wnioski, na które natrafiliśmy zachęcają do dalszej, szerszej analizy. Prawdopodobnie nie zdołamy dostarczyć pewnej odpowiedzi na pytanie o to, kiedy komunikat ESPI jest doskonałym sygnałem kupna lub sprzedaży dla inwestorów. Badanie pokazuje też, jak ważne jest patrzenie na kontekst informacyjny w przypadku inwestowania w spółkę, zdaje się, że od niedawna w środowisku inwestorskim poza twardymi liczbami wycenia się też wartość informacji w firmach – dodaje Szymon Maj.

Jak wynika z badania w przypadku analizowanych komunikatów tylko 4 z 40 były na tyle istotnym sygnałem kupna, że skłoniły inwestorów do wygenerowania wzrostu kursu akcji w odniesieniu do wartości ze średniej 10-dniowej, w przypadku porównania do średniej 20-dniowej 23 komunikaty zachęciły inwestorów do podążania w górę, a w przypadku porównania do średniej 40-dniowej 21 komunikatów wywołało wzrost kursu akcji.

CD Projekt przeszedł długą drogę jako spółka. Podczas analizowanego okresu inwestorzy i gracze przeżywali wiele huśtawek emocjonalnych, ważne było też tło wydarzeń w spółce. Niewątpliwie jest to badanie zalążkowe, które pokazuje potencjał badawczy tego obszaru. Ważnym elementem badania jest połączenie nauk ekonomicznych z medioznawstwem czy ściślej wiedzą o mediach. Nie bez powodu mówi się, że „kto ma informację, ten ma władzę”. Wartość informacji jest coraz częściej podkreślana przez ekspertów, a świadomość, że żyjemy w erze informacyjnej może ułatwić podejmowanie decyzji inwestycyjnych i życiowych – mówi dr Piotr Łuczuk.

Podsumowanie: Główna teza badawcza okazała się słuszna – komunikaty giełdowe wpływają na decyzje inwestorów, a tym samym na kapitalizację spółek. Wyciąganie jednoznacznych wniosków z niektórych komunikatów i zdarzeń okazało się problematyczne. Wiele elementów informacyjnych ma miejsce poza komunikatami ESPI, w tle rynkowym, w mediach społecznościowych. Można dojść do wniosku, że pełna analiza firmy w przestrzeni informacyjnej jest niemal niemożliwa. Okazuje się, że eksperci, którzy operują na założeniach i skończonym zbiorze danych – opracowanym w czasie do momentu wydania rekomendacji lub analizy, również podlegają ograniczeniom. Przykładem będzie fakt, że żaden z analityków nie przewidział tak ogromnych błędów przy premierze „Cyberpunka 2077”. Błędy w grze przełożyły się na słabe recenzje graczy i problemy z wizerunkiem firmy. Stosowanie metod ilościowych bez stosowania metod jakościowych to droga donikąd.

O badaczach:

Dr Piotr Łuczuk – medioznawca i ekspert ds. cyberbezpieczeństwa, dziennikarz, publicysta. Adiunkt w Katedrze Komunikacji Społecznej, Public Relations i Nowych Mediów Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ekspert Instytutu Staszica.
W swojej pracy naukowo-badawczej zajmuje się głównie zjawiskami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa i wpływu nowoczesnych technologii na komunikację społeczną i komunikowanie cyfrowe. Poza pracą naukową i badawczą jest aktywnym zawodowo dziennikarzem i publicystą.

Szymon Maj – niezależny badacz, student studiów magisterskich na uniwersytecie SWPS w Warszawie. Zawodowo zajmuje się tworzeniem strategii komunikacyjnych dla spółek notowanych na GPW. W pracy naukowo-badawczej zajmuje się przyszłością komunikacji, relacjami inwestorskimi i wykorzystaniem informacji w analizie spółek giełdowych. Publikował w Pulsie Biznesu i Rzeczpospolitej.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments