Colt, w ramach programu rozwoju technologii 5G i sieci brzegowej, przy wsparciu Cisco i Calnex, uruchomił przełomowy pilotaż Private 5G. Stanowi on ważny krok w dalszym zrozumieniu korzyści 5G dla branż biznesowych, oraz tego, w jaki sposób można je zapewnić.

Colt Technology Services przetestował szereg nowych koncepcji, w tym rozproszoną platformę sieci brzegowej i synchronizację sieci, obie dostępne w sieci Colt IQ Network. Dostawcy zależało na dostarczeniu wartościowych rozwiązań, zwłaszcza dla koncepcji transformacji cyfrowej i Smart City, oraz ich sprawdzenie w rzeczywistym środowisku użytkownika.

5G ma ogromny potencjał zrewolucjonizowania rynków zarówno biznesowych, jak i konsumenckich. W rezultacie wiele kluczowych sektorów, charakteryzujących się wysokimi wymaganiami w zakresie przepustowości sieci, w tym produkcja, badania i rozwój oraz medialne stacje nadawcze, uważnie przygląda się, w jaki sposób prywatna sieć 5G może pomóc w osiągnięciu obiecanych korzyści.

W ramach programu pilotażowego Colt badał wydajność łączności 5G w pomieszczeniach oraz możliwości, jakie oferuje ona inteligentnym biurom i skonsolidowanym sieciom budynków prywatnych.

To był przełomowy pilotaż. Prywatne 5G to nowa koncepcja, szczególnie dla sektora nieruchomości, podobnie funkcje wirtualne, przetwarzenie krawędziowe i Open RAN są zupełnie nowe na rynku. Ponadto dostarczanie synchronizacji 5G pomiędzy dwoma krajami jest czymś zupełnie nowym i oferuje naprawdę obiecujące możliwości. – powiedziała Jaya Deshmukh, wiceprezes wykonawczy Colta ds. strategii i transformacji.

Dla deweloperów i firm z branży nieruchomości łączność stanowi nieustanne wyzwanie – szczególnie w przypadku projektów deweloperskich, które zgodnie z oczekiwaniami powinny być na najwyższym dostępnym poziomie w chwili uruchomienia, mimo że ich faktyczna realizacja może być odległa nawet o kilka lat.

w przygotowaniu rozproszonej platformy sieci brzegowej Colt wspierał Cisco, który stanowił podstawę kompleksowej prywatnej architektury 5G, poprzez dostarczenie lokalnej infrastruktury obliczeniowej w celu przygotowania zdezagregowanej architektury Open-RAN (DU, CU i bezpieczeństwa). Ponadto umożliwił uruchomienie infrastruktury Telco Edge NFV firmy Colt w Amsterdamie, dostarczając zwirtualizowany, szkielet prywatnej sieci 5G, bramę bezpieczeństwa, scentralizowane zarządzanie i aplikacje telemetryczne VNF dla całego rozwiązania.

Colt ciągle inwestuje w najnowocześniejsze innowacje i technologie razem z Cisco. Od segmentowego routingu opartego na połączeniu dosyłowym 5G w sieci IQ po 400G OPEN ZR+ Routed Optical Networking, partnerstwo rośnie w siłę. Teraz Colt rozwinął platformę, aby powiązać usługi chmurowe i 5G swoich klientów z segmentacją sieci transportowej z umowami SLA. Dało to idealną platformą dla rozwoju inicjatywy Colt Private 5G, podczas rozpoznawania możliwości dla sektora handlu detalicznego, opieki zdrowotnej i produkcji, a także w sieciach korporacyjnych opartych na Wi-Fi. – powiedział Adam MacHale, wiceprezes Cisco, EMEAR Service Provider.

Na czas pilotażu, firma Calnex Sentinel umożliwiła prowadzenie testów opartych na czasie i pomiarów, aby wspierać element synchronizacji sieci. Umożliwiło to Coltowi pomyślne przetestowanie synchronizacji między Londynem a Paryżem w sieci Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) na dystansie 661 km.

Ten długoterminowy test dał pozytywne wyniki dla MAX TE (maksymalny błąd czasu), cTE (stały błąd czasu) i dTE (dynamiczny błąd czasu). Asymetria zmierzona za pomocą cTE została również skorygowana w miejscu docelowym, co skutkowało maksymalną różnicą czasową wynoszącą zaledwie 72 ns. To bardzo obiecujący wynik, mieszczący się w skali tolerancji. Otwiera to szereg możliwości dla klientów korzystających z aplikacji, które potrzebują wysokiej jakości synchronizacji czasu, aby zapewnić rzeczywiste korzyści z 5G.

Udział w tym projekcie był ekscytujący. Wraz ze wzrostem rozwoju sieci prywatnych na rynku biznesowym i konsumenckim, znaczenie wysokiej jakości synchronizacji czasu ma coraz większe znaczenie. Wyniki pomiarów wydajności sieci Colts IQ Network zarejestrowane na Sentinel pokazały, że osiągnięcie wymaganych standardów ścisłej synchronizacji jest realne i nie możemy się doczekać następnego kroku, jakim jest przetestowanie pomiarów błędów czasowych na poziomie jednostek radiowych (O-RU). – powiedział Paul Norris, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Calnex.

Kluczowe zalety Private 5G dla przedsiębiorstw:

• Uzupełnienie Wi-Fi: uwzględniając istniejące i przyszłe wersje — Wi-Fi 5/6/6E, Private 5G integruje się z istniejącymi systemami korporacyjnymi, dzięki czemu praca z nowym systemem jest prosta i znajoma

• Dostarczone jako usługa: We współpracy z globalnymi dostawcami usług i partnerami w zakresie integracji systemów, oferta jest najprostszym sposobem ograniczenia ryzyka technicznego, finansowego i operacyjnego

• Model subskrypcji „płatne w miarę korzystania”: rozwiązanie Private 5G jest łatwe do zarządzania pod względem finansowym. Dzięki modelowi płać zgodnie z rzeczywistym użyciem, klienci mogą oszczędzać pieniądze bez ponoszenia z góry kosztów infrastruktury i rozszerzać usługi zgodnie z potrzebami

• Skrócony czas do osiągnięcia produktywności: firmy mogą oszczędzić personelowi IT czas konieczny do nauczenia się, zaprojektowania i obsługi złożonej sieci klasy operatorskiej

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments