Spółka akcyjna EC2 specjalizująca się w dostarczaniu usług i systemów IT w obszarze e-zdrowia poszerza swoje portfolio produkty i usługi z obszaru bezpieczeństwa informacji. Firma pracuje nad produktem do zarządzania ryzykiem w tym obszarze i przy okazji – zmienia nazwę. Rynek cyberbezpieczeństwa rośnie w skali globalnej i w Polsce – czy to pewny przepis na sukces?

EC2, a już wkrótce Sedivio, wyrosło na usługach skierowanych do sektora publicznego, przede wszystkim w obszarze opieki zdrowotnej. Firma ma na swoim koncie projekty, z których korzysta łącznie ponad 22 mln użytkowników końcowych. Nie bez znaczenia pozostawał z pewnością fakt, że pandemia COVID-19 wpłynęła na przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej firm medycznych – 73% polskich firm z sektora medycznego sięgnęło w związku z koronawirusem po cyfrowe narzędzia w zakresie szerszym, niż dotychczas, a 59% planowało zwiększyć nakłady na inwestycje w tym obszarze [1].
W ubiegłym roku spółka po raz pierwszy w historii opublikowała strategię, która zakładała sięgnięcie po klientów komercyjnych, także poza granicami Polski.

W ciągu niewiele ponad roku udało nam się zbudować nową spółkę (TECH MED HOUSE) i uruchomić — z sukcesami — wszystkie jej działania, a także stworzyć konsorcjum software house’ów, które pozwoliło nam wyjść na rynek zagraniczny. Nasza firma, zgodnie z założeniami, stała się partnerem pierwszego wyboru w realizacji projektów ogólnopolskich, o czym świadczy ogłaszany przez nas niedawno wybór naszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. – komentował CEO Sedivio, Jakub Budziszewski, na łamach raportu podsumowującego realizację tamtej strategii.

Sedivio poinformowało wówczas ponadto, że w tym czasie przychody firmy wzrosły o 60,4%, a zespół urósł ponad dwukrotnie.

Wzrosty nie tylko w e-zdrowiu

Rynków, które obserwują dynamiczny wzrost, jest jednak więcej. Kolejnym z nich jest cyberbezpieczeństwo: ma on urosnąć z poziomu 217,1 mld USD w 2021 do 262,2 mld USD w 2023 roku. W ciągu kolejnych trzech lat ma osiągnąć natomiast poziom 345,4 mld USD w skali globalnej.

Jednym ze źródeł wzrostu tego rynku – przekładając ten trend na warunki lokalne – są zmiany legislacyjne.

Ilość i złożoność wymagań regulacyjnych dotyczących bezpieczeństwa sukcesywnie rośnie od 2018 roku. Nie tylko przedstawiciele organów nadzorczych, lecz także prezesi największych firm technologicznych zwracają uwagę na potrzebę dalszego ich rozwoju i podnoszenia poziomu ich dojrzałości. Podobnie kształtuje się percepcja odbiorców (zarówno instytucjonalnych jak i prywatnych), którzy coraz częściej słyszą o incydentach i coraz częściej sami odczuwają konsekwencje wycieków z firm telekomunikacyjnych, z banków czy chociażby sklepów internetowych. W efekcie coraz więcej firm staje przed koniecznością implementacji nowych mechanizmów zabezpieczających – zarówno na poziomie operacyjnym, jak i również w sposobie wytwarzania produktów, świadczenia usług i zarządzania zmianami wewnątrz organizacji. – mówi Non-Executive Security Director Sedivio, Karol Chwastowski.

Jednocześnie już w chwili obecnej widać pokaźne grono liderów biznesowych skarżących się na przeregulowanie rynku. Potrzebują oni spójnego logicznie, elastycznego frameworku, który można byłoby sukcesywnie rozbudowywać o kolejne narzędzia czy procesy – w miejsce istniejących obecnie list wymagań, które niestety często są ze sobą niekompatybilne, lub wymagają logicznego pogrupowania dopasowania do modelu operacyjnego organizacji. Aby to było możliwe, konieczne jest doświadczenie i wiedza, których z kolei brakuje na rynku.

Obserwując te zmiany, Sedivio postanowiło rozpocząć prace nad produktem stanowiącym rozwiązanie tego problemu, wykorzystując własne doświadczenie i najlepsze praktyki rynkowe. Efekty tych prac dodatkowo będą miały na celu dalsze podniesienie jakości i poziomu bezpieczeństwa świadczonych przez Sedivio usług.

Żeby podkreślić te zmiany, których skala jest bezprecedensowa w historii naszej firmy, postanowiliśmy także zmienić nazwę naszej spółki z EC2 na Sedivio. Myśleliśmy o tym od dawna. Dotychczasowa nazwa naszej spółki pokrywała się z nazwą jednego z głównych produktów chmurowych Amazona, Elastic Computing Cloud. Mieliśmy w związku z tym problemy z zapewnieniem nam dostatecznej widoczności w branży IT. Dotychczas jednak nie było dobrej okazji do takich zmian. – zaznacza Budziszewski.

Zaufanie inwestorów

Zajęcie pozycji partnera pierwszego wyboru w projektach publicznych, rozwój dotychczasowych projektów: Polandevs, TECH MED HOUSE oraz świetne perspektywy rozwoju w nowej dla Sedivio, bardzo atrakcyjnej branży cyberbezpieczeństwa zostały entuzjastycznie przyjęte przez inwestorów. Kurs akcji spółki firmy wzrósł niemal trzykrotnie na przestrzeni ostatnich miesięcy i zatrzymał się na stabilnym poziomie.

Sedivio planuje w związku z tym wzmocnienie obszaru zarządzania finansami spółki i relacji z inwestorami – między innymi poprzez zarządzanie płynnością spółki oraz regularne raportowanie stanu prac w każdym z projektów i inicjatyw. Za te działania odpowiada nowy CFO firmy, Karol Matczak, ekspert od ponad 10 lat związany z rynkiem kapitałowym (w okresie tym zajmował specjalistyczne i menedżerskie stanowiska w czołowych instytucjach w Polsce – Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska, Citibanku oraz mBanku).

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments