Creotech Instruments S.A. zakończył właśnie prace nad pierwszym etapem projektu SAMPLE. Dzięki niemu powstanie innowacyjny system do wykrywania i monitorowania przeszkód lotniczych w bezpośrednim otoczeniu lotnisk oraz lądowisk.

System SAMPLE (System Automatycznego Monitorowana Przeszkód Lotniczych i Ewidencji) posiada zdolność automatycznego generowania danych dotyczących przeszkód lotniczych i ukształtowania terenu na podstawie wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych, danych pozyskiwanych za pomocą bezzałogowych statków powietrznych (BSP) oraz stałych kamer wizyjnych.

Wykrywanie przeszkód, zwiększenie bezpieczeństwa, optymalizacja tras lotów, a co za tym idzie oszczędności paliwa, redukcji hałasu i emisji CO2 – to cele wspólnego przedsięwzięcia Creotech Instruments S.A., lidera konsorcjum, firmy AP-Tech i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. System pozwoli nie tylko na automatyczne tworzenie i aktualizację baz danych o przeszkodach w oparciu o metody fotogrametryczne, ale również na bieżącą analizę ruchu lotniczego i automatyczne wykrywanie zdarzeń niepożądanych (incydentów) związanych z przeszkodami lotniczymi — zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

W procesie przetwarzania danych oraz klasyfikacji wykrytych obiektów wykorzystane zostaną autorskie algorytmy oraz metody uczenia maszynowego z zastosowaniem sieci neuronowych. Dane o przeszkodach zostaną wykorzystane w zaawansowanym module analitycznym, pozwalającym na określanie ryzyka lub monitorowanie i raportowanie zdarzeń, dzięki wdrażanej w systemie funkcji monitorowania rzeczywistego ruchu lotniczego.

Rys. Creotech Instruments. Analiza cienia na podstawie zdjęć satelitarnych po rasteryzacji (obszar EPWA)

W ramach dotychczasowych prac udało nam się opracować koncepcję metodyki detekcji przeszkód lotniczych z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych optycznych i radarowych. Zakończyliśmy także prace nad pozyskiwaniem danych z Bezzałogowych Statków Powietrznych w celu opracowania mapy 3D przeszkód lotniczych. W kolejnych etapach nastąpi optymalizacja i automatyzacja procesu wykrywania przeszkód oraz stworzenie modułu analityczno-monitorującego. — mówi Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments S.A. 

Wszystkie prace poprzedzono dokładną analizą. W efekcie uzyskano szczegółowe rozwiązania pozwalające uzyskać wymaganą dokładność odwzorowania wysokich obiektów. Mowa tu o przeszkodach o wysokości powyżej 15m oraz średnicy 1m i więcej. Na obecnym etapie projektu dokładność pomiaru wysokości z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych wynosi min. 3m a położenia, poniżej 1m.

Badania prowadzono na podstawie danych satelitarnych optycznych oraz radarowych zarówno archiwalnych, jak i wykonanych na zamówienie w okresie od marca do sierpnia 2021 roku. Podczas badań wykorzystano również wyniki uzyskane na podstawie nalotów bezzałogowych statków powietrznych, zrealizowanych w maju i czerwcu 2021 roku na wybranych poligonach doświadczalnych.
Projekt prowadzony przez Creotech Instruments jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments