Farm Innovations, spółka technologiczna z branży innowacyjnego rolnictwa precyzyjnego w zakresie hodowli zwierząt, otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na opracowanie innowacyjnego programu monitorowania bydła — AnTrack. Wartość projektu to 14 mln zł.

Uruchomiony przez Farm Innovations i dofinansowany przez NCBR projekt to kolejne przedsięwzięcie z obszaru B+R realizowane przez Spółkę. Startup z Dolnego Śląska, który stworzył i rozwija aplikację STADO.PL, realizuje już m.in. projekt, którego celem jest opracowanie systemu z układem microchipowym SAiND, przeznaczonego dla hodowców bydła mlecznego. Łączna wartość wszystkich realizowanych przez Farm Innovations projektów to 21,6 mln zł, a wartość przyznanych dofinansowań to 12,9 mln zł.

Równolegle do działań w obszarze odnawialnych źródeł energii rozwijamy aktywność w innych segmentach, a przedsięwzięcia spółek portfelowych – czego przykładem jest Farm Innovations – nabierają nowej dynamiki. Z zadowoleniem obserwujemy rozwój spółki i prowadzonych przez nią projektów, zarówno w odniesieniu do postępów technologicznych, jak i pozyskanego kapitału. — komentuje Krzysztof Kłysz, wiceprezes zarządu Erato Energy.

W ramach projektu AnTrack zostanie opracowany innowacyjny system służący do identyfikacji i monitorowania bydła, co ma skutkować wyeliminowaniem wielu istotnych problemów hodowców. Nowoczesna technologia pozwoli na: jednoznaczną identyfikację zwierzęcia z uwzględnieniem jego globalnej lokalizacji, wykrywanie anomalii związanych z przemieszczaniem bydła, monitorowanie aktywności ruchowej, wczesne wykrywanie ognisk zapalnych (epidemii), tworzenie alarmów systemowych dla użytkowników oraz zabezpieczenie przed nadużyciami związanymi z nieuprawnioną ingerencją w system znakowania bydła.

Obowiązujący w Polsce system identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich — bydła, opiera się na wykorzystaniu do znakowania kolczyków dousznych oraz identyfikacji zwierzęcia za pomocą paszportów dla zwierząt. Jest on niedoskonały, co generuje zagrożenia o charakterze hodowlanym i sanitarnym oraz powoduje wymierne straty dla gospodarki. Rozwiązanie zaproponowane w projekcie AnTrack to zupełnie nowe podejście do produkcji i hodowli bydła, zarówno mięsnego, jak i mlecznego. W ramach projektu powstanie niezawodny, niezależny system kontroli, nadzoru i weryfikacji, dzięki czemu znacząco poprawi się poziom hodowli, a produkty odzwierzęce będą wiadomego pochodzenia. – komentuje dr hab. Piotr Wójcik, profesor IZ, kierownik Zakładu Hodowli Bydła Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego.

Farm Innovations na potrzeby realizacji projektu AnTrack podpisała listy intencyjne z podmiotami mającymi istotny wpływ na polski rynek hodowli bydła, tj. z:

1) Głównym Lekarzem Weterynarii (Inspekcja Weterynaryjna),

2) Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych, która wyraziła zainteresowanie wdrożeniem rozwiązań AnTrack w gospodarstwach zrzeszonych w ramach Federacji,

3) Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mlecznego, który wyraził zainteresowanie wdrożeniem rozwiązania AnTrack w gospodarstwach wchodzących w skład Związku.

Udziałowcami Farm Innovations są m.in. Erato Energy (28,46%), TIG ASI (6,36%) – spółka zależna Erato Energy oraz Kvarko ASI (27,03%).

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments