braf.tech, polska spółka IT, stworzyła aplikację whiblo umożliwiającą bezpieczne i anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości w organizacjach. To nowoczesne narzędzie zachęca pracowników do tworzenia lepszego środowiska pracy, a firmy i instytucje wspiera w spełnieniu wymogów prawnych dyrektywy UE o ochronie sygnalistów.

Wchodząca w życie 17 grudnia 2021 roku Dyrektywa UE o ochronie sygnalistów nakłada na firmy prywatne i państwowe oraz instytucje publiczne szereg wymagań, m.in. obowiązek stworzenia wewnętrznych bezpiecznych kanałów komunikacji zapewniających ochronę poufności tożsamości osób zgłaszających nieprawidłowości, a także podejmowanie działań następczych, jeśli prawo krajowe przewiduje takie działania, w odniesieniu do zgłoszeń anonimowych. Jednak jak wynika z badania przeprowadzonego w kwietniu br. przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie braf.tech, podmioty w Polsce nie są gotowe na dostosowanie swoich struktur i procesów do nowych regulacji prawnych.

Mniej niż 50% firm i instytucji posiada kanały dla sygnalistów, ale w 9/10 przypadków nie zapewniają one anonimowości osób zgłaszających, czego oczekuje 70% pracowników! W efekcie aż 69% respondentów obawia się konsekwencji służbowych, takich jak zwolnienie czy pominięcie przy awansach oraz ostracyzmu współpracowników. Ponadto 44% z nich nie sygnalizuje problemów w miejscu pracy, bo uważa, że ich zgłoszenie nie przyniesie efektów.

Odpowiedzią na potrzeby zarówno pracowników, jak i pracodawców jest system whiblo, stworzony przez braf.tech. Ta nowoczesna i intuicyjna aplikacja przeglądarkowa oraz mobilna pozwala na odbieranie i obsługę zgłoszeń dotyczących przypadków łamania prawa i złych praktyk w organizacji. Dzięki zastosowanym technologiom (szyfrowanie danych i połączeń, zewnętrzne i niezależne serwery z certyfikatem ISO 27001, usuwanie metadanych, podwójna autentykacja kont osób obsługujących system w organizacji), whiblo gwarantuje komfort anonimowego zgłaszania nieprawidłowości, jakiego nie zapewniają tradycyjnie stosowane do tego celu kanały komunikacji: skrzynki na listy, firmowe konta mailowe, formularze internetowe czy linie telefoniczne.

Sam proces zgłaszania problemów jest niezwykle prosty. Po utworzeniu indywidualnego konta klienta w domenie whiblo wystarczy wejść do panelu sygnalisty, a następnie wprowadzić informacje o niepożądanej sytuacji. W każdym momencie sygnalista ma możliwość ponownego zalogowania się do systemu z użyciem indywidualnych i poufnych danych, aby uzupełnić swój wpis, sprawdzić status zgłoszenia lub prowadzić w pełni anonimowy dialog z koordynatorem aplikacji po stronie organizacji.

Z kolej koordynator, poza obsługą zgłoszeń, ma również możliwość prowadzenia ich rejestru, generowania raportów, archiwizacji zgłoszeń i dokumentów, czy eksportu danych do zewnętrznych zasobów. Jak podkreślają twórcy aplikacji, whiblo pozwala zachować zgodność z nowymi regulacjami, jak również wspiera budowę otwartej i odpowiedzialnej kultury organizacyjnej oraz rozwijanie dobrych praktyk w firmie czy instytucji:

Rafał Barański, braf.tech

Nasza aplikacja spełnia wymagania Dyrektywy UE o ochronie sygnalistów, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (AML), ustawy o ofercie publicznej i RODO. System został stworzony w środowisku chmury obliczeniowej, więc proces jego wdrożenia i utrzymania w późniejszym okresie nie wymaga praktycznie zaangażowania wewnętrznych zasobów IT. Jednak największą korzyścią z użytkowania whiblo jest możliwość identyfikacji i eliminowania słabości organizacji na wczesnym etapie, co pomoże zapobiegać większym problemom, jak np. zburzenie dobrych relacji wewnątrz firmy, utrata reputacji czy kary finansowe od organów państwowych. Nasze narzędzie wspiera budowanie zaufania i zaangażowania pracowników w sprawy organizacji, a długofalowo wizerunku rzetelnego pracodawcy i partnera biznesowego. – powiedział Rafał Barański, prezes braf.tech i współtwórca aplikacji whiblo.

Ewa Żak-Lisewska, braf.tech

Dużo mówi się o zabezpieczeniu potrzeb sygnalisty, natomiast aplikacja whiblo wspiera także osoby wyznaczone do odbierania i obsługi zgłoszeń po stronie organizacji. Wpłynięcie zgłoszenia często oznacza dodatkowe obowiązki, a czasem zmianę priorytetów. Trzeba uruchomić procedurę przyjęcia i wyjaśnienia zgłoszonej sytuacji, co może trwać nawet kilka miesięcy. Projektując aplikację, koncentrowaliśmy się na tym, by była ona możliwie najbardziej intuicyjna dla każdego użytkownika oraz ułatwiała zarzadzanie sprawami przez organizację. – zauważyła Ewa Żak-Lisewska, dyrektor ds. rozwoju braf.tech, ekspert ds. compliance, współtwórczyni aplikacji whiblo.

Aplikacja jest dostępna w sprzedaży od 1 sierpnia 2021 roku w modelu SaaS w trzech pakietach, w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments