Cezary Piekarski został powołany na stanowisko dyrektora globalnego pionu bezpieczeństwa technologicznego (Global Head of Cyber Security Services) banku Standard Chartered. W ramach nowo powierzonej funkcji będzie odpowiadał m.in. za cyberobronę i zarządzanie zagrożeniami, zarządzanie dostępami i ochronę danych, inżynierię bezpieczeństwa, wywiad cybernetyczny, doradztwo, ocenę i testowanie oraz transformację bezpieczeństwa w instytucji finansowej działającej w niemal 60 krajach i zatrudniającej 85 tys. pracowników.

Cezary Piekarski jest menedżerem z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa technologicznego. Do grona pracowników Standard Chartered dołączył w styczniu 2019 roku. Jego zadaniem było wówczas zarządzanie globalnym zespołem ds. przeciwdziałania złośliwemu oprogramowaniu oraz wzmocnienie kompetencji banku w obszarze cyberbezpieczeństwa przez zbudowanie zespołu doświadczonych ekspertów z polskiego rynku. Od połowy 2019 roku kierował również zespołem ds. technologii i innowacji, który powstał w ramach globalnego centrum usług biznesowych Standard Chartered w Warszawie.

W kwietniu 2020 roku został powołany na stanowisko dyrektora Globalnego Pionu Cyberobrony i Zarządzania Zagrożeniami. Zanim dołączył do grona pracowników Standard Chartered zdobywał doświadczenie w Banku Millenium, gdzie pełnił funkcję dyrektora ds. bezpieczeństwa, oraz w firmie doradczej Deloitte, gdzie kierował projektami związanymi z transformacją obszaru bezpieczeństwa realizowanych dla klientów z Europy Środkowej i innych lokalizacji.

W ciągu nieco ponad 2,5 roku zbudowaliśmy w Warszawie globalne centrum kompetencyjne ds. cyberbezpieczeństwa, które odgrywa strategiczną rolę we wzmacnianiu zdolności do zapobiegania i odpierania cyberataków całej organizacji. Tworzą je światowej klasy eksperci z dużym doświadczeniem w tej rosnącej na znaczeniu dziedzinie, generując ogromny popyt na utalentowanych pracowników. Jestem dumny, że udało nam się zbudować jeden z najsilniejszych zespołów ds. cyberbezpieczeństwa na tym bardzo konkurencyjnym rynku pracy i wdzięczny Cezaremu za odegranie kluczowej roli w tym procesie. — mówi Yuval Illuz, dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji Grupy Standard Chartered (Group CISO), do którego Cezary Piekarski będzie raportował po objęciu nowego stanowiska.

Cezary Piekarski nowy dyrektor globalny pionu bezpieczeństwa technologicznego (Global Head of Cyber Security Services)

Awans Cezarego na stanowisko globalnego lidera obszaru bezpieczeństwa technologicznego to zarówno jego osobisty sukces, jak i sukces zespołu, który zbudował i którym kieruje. Zgodnie z pierwotnymi planami zespół ten miał liczyć ok. 40 osób, jednak wysoki poziom kompetencji kandydatów na polskim rynku spowodował rewizję tych planów w górę. W efekcie w ciągu ostatnich 30 miesięcy do grona pracowników naszej polskiej spółki dołączyło niemal 200 specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Zespół ten jest w tej chwili drugim największym zespołem działającym w ramach naszego globalnego centrum usług biznesowych z siedzibą w Warszawie i cały czas rośnie. Wkład Cezarego w budowę i ekspansję tego zespołu był nieoceniony, za co jestem mu bardzo wdzięczna i cieszę się, że będziemy mogli nadal współpracować w ramach jego nowej roli. — mówi Anna Urbańska, dyrektor zarządzająca (CEO) Standard Chartered w Polsce.

W warszawskim biurze Standard Chartered zatrudnieni są m.in. specjaliści ds. ochrony przed złośliwym oprogramowaniem, bezpieczeństwa sieci, wykrywania zagrożeń, wywiadu cybernetycznego, bezpieczeństwa chmury, zarządzania dostępami, zarządzania tożsamością, testów penetracyjnych czy ochrony danych. Obecnie rozwijane są obszary bezpieczeństwa chmury i inżynierii bezpieczeństwa, a otwartych rekrutacji
w obszarze cyberbezpieczeństwa w polskiej spółce banku jest w tym momencie w sumie ponad 80.

W związku ze wdrożeniem przez Standard Chartered elastycznego podejścia do lokalizacji i czasu pracy w odpowiedzi na potrzeby pracowników, członkowie zespołu ds. cyberbezpieczeństwa i innych zespołów funkcjonujących w strukturach polskiej spółki banku mogą wybierać miejsce i porę dnia, w której pracują, zgodnie ze swoimi preferencjami i z uwzględnieniem potrzeb biznesowych. Oznacza to, że bank jest otwarty na kandydatów spoza Warszawy i oferuje możliwość pracy w pełnym zakresie z innej lokalizacji w Polsce niż siedziba firmy.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments