Infor, firma specjalizująca się w rozwiązaniach chmurowych dla przemysłu, zawarła umowę na sprzedaż swojej globalnej działalności w obszarze zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM – Enterprise Asset Management) firmie Hexagon AB, światowemu liderowi w dziedzinie rozwiązań rzeczywistości cyfrowej, za kwotę około 2,75 mld USD – w formie połączenia gotówki i akcji.

Ponadto, Infor i Koch Equity Development, będące spółkami zależnymi Koch Industries, stworzą strategiczną relację z Hexagon. W wyniku transakcji, Koch będzie posiadał udział w Hexagon, a główny akcjonariusz Hexagon, MSAB, ma zamiar zaproponować Bretta Watsona, Prezesa Koch Equity Development, komitetowi nominacyjnemu Hexagon w celu jego nominacji do Rady Dyrektorów tak szybko, jak to będzie możliwe po zamknięciu transakcji.

W miarę ewolucji rynku EAM od tradycyjnego zarządzania aktywami w stronę zarządzania ich wydajnością (Asset Performance Management – APM), klienci wymagają bardziej rozbudowanych rozwiązań, pozwalających zarządzać całym cyklem życia ich aktywów – od fazy projektowania/budowy do fazy eksploatacji.

Sprzedaż części przedsiębiorstwa i nawiązanie strategicznej relacji dają Infor możliwość:

 połączenia jego wiodących w branży technologii EAM z rozwiązaniami cyfrowej rzeczywistości Hexagon – w tym czujnikami, oprogramowaniem i technologiami autonomicznymi – aby osiągać lepsze rezultaty dla klientów

 dalszego skoncentrowania się na strategii dostarczania dostosowanych do potrzeb poszczególnych branż pakietów chmurowych (CloudSuites) systemów ERP (Enterprise Resource Planning) zapewniających klientom trwałą przewagę operacyjną i pozwalających utrzymać długoterminowy wgląd w rynek.

Co więcej, liczne spółki firmy Koch są cenionymi użytkownikami rozwiązania Infor EAM i rozwiązań firmy Hexagon w zakresie zwiększania wydajności projektów w przedsiębiorstwach i obsługi obiektów przemysłowych. Aby dodatkowo zwiększyć korzyści dla spółek Koch w pełnym zakresie życia ich majątków produkcyjnych – od projektowania wstępnego do bieżącej eksploatacji – firmy Koch i Hexagon podpisały memorandum dotyczące dalszego zwiększania wykorzystywania rozwiązań Infor EAM i Hexagon.

Zyskują na tym wszyscy: Infor, Hexagon jak również klienci i pracownicy. Umożliwia to firmie Infor podwojenie wysiłków w obszarze dostarczania innowacyjnych, specjalizowanych rozwiązań branżowych  które pomagają naszym klientom sprostać największym wyzwaniom biznesowym. Możemy też współpracować z firmą, która posiada unikatowe możliwości dalszego rozwoju transformacji cyfrowej użytkowników rozwiązań Infor EAM poprzez integrowanie funkcjonalności zarządzania majątkiem w Infor EAM z rozwiązaniami i platformami firmy Hexagon w obszarze rzeczywistości cyfrowej” – stwierdził prezes zarządu Infor Kevin Samuelson.

Rozwiązania klasy EAM są podstawą innowacji cyfrowych w branżach o intensywnym wykorzystaniu (ang. asset intensive) majątku, w których rzeczywistości cyfrowe, zwane cyfrowymi bliźniakami, zapewniają całościowy obraz stale zmieniających się sytuacji, niezależnie od miejsca. Klienci w sektorach produkcyjnych, energetyce, zarządzania obiektami, transportu i innych wykorzystują rozwiązanie Infor EAM do monitorowania, śledzenia i maksymalizacji wykorzystania rentowności swoich zasobów przy jednoczesnym ograniczaniu zagrożeń przestojami w ich działaniu i zbędnych, nieplanowanych kosztów.

Poprzez zintegrowanie wbudowanych w Infor EAM specjalizowanych branżowo funkcji zarządzania majątkiem z naszymi rozwiązaniami i platformami rzeczywistości cyfrowej możemy zwiększać dochodowość majątku inwestycyjnego dalece bardziej niż można to osiągnąć samodzielnym rozwiązaniem EAM – od usprawnienia konserwacji predykcyjnej i zmniejszania energochłonności, aż do wspierania realizacji innych inicjatyw w obszarze zrównoważonego rozwoju. Użytkownicy i partnerzy Infor EAM mogą oczekiwać bezproblemowej transformacji skojarzonej ze znaczącymi synergiami, która zapewni szybszy rozwój i większe możliwości dla firm, w tym wkraczanie w nowe specjalizacje i na niedostatecznie obsługiwane rynki, takie jak region Azji i Pacyfiku” – powiedział Ola Rollén, prezes zarządu i CEO firmy Hexagon.

Dział EAM firmy Infor, z 500 pracownikami zatrudnionymi na całym świecie, będzie działał jako część segmentu rozwiązań dla przedsiębiorstw przemysłowych Hexagon, obsługując wszystkie działy firmy zajmujące się ekosystemami z intensywnie pracującymi majątkami, jak produkcja, zakłady przemysłowe, kopalnie, gospodarstwa rolne, mobilność autonomiczna, budynki, infrastruktura, miasta, państwa i obronność.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments