Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 21-25 czerwca br.

Creepy Jar: Akcjonariusze zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2020 r. Źródło: ISBnews

BoomBit: Akcjonariusze postanowili podczas walnego zgromadzenia przeznaczyć zysk netto za 2020 r., wynoszący 6,45 mln zł, w całości na kapitał zapasowy. Źródło: ISBnews

Draw Distance: Spółka rozpoczyna dziś ofertę publiczną do 2 250 000 akcji serii C bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Cena emisyjna nowych akcji została ustalona na 2 zł za sztukę.  Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych rozpoczynają się dziś, tj. 24 czerwca, a planowane zakończenie przewidziana na 14 lipca br. za pośrednictwem platformy inwestycyjnej NWAI Dom Maklerski. Przydział akcji nowej emisji ma nastąpić do 16 lipca. Z emisji akcji serii C spółka planuje pozyskać do 4,5 mln zł. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Spółka uchyliła uchwałę o podwyższeniu kapitału w granicach kapitału docelowego z 24 lutego 2021 i emisji akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w późniejszym terminie. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku za 2020 r. na kapitał zapasowy. Źródło: ISBnews

Ten Square Games: Akcjonariusze zdecydowali na walnym zgromadzeniu o wypłacie dywidendy w wysokości 72,67 mln zł z części zysku netto za 2020 r., co daje 10 zł na akcję. Walne zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 5 lipca 2021 r., a termin wypłaty dywidendy na 19 lipca 2021 r. Źródło: ISBnews

CI Games: Premiera gry „Sniper Ghost Warrior Contracts 2” w wersji na platformę PlayStation 5 została ustalona na 24 sierpnia br. Źródło: ISBnews

11bit studios: Spółka nie wyklucza w najbliższym czasie ogłoszenia informacji dotyczącej planowanej akwizycji jednej ze spółek z branży, poinformował prezes Przemysław Marszał.”Jesteśmy już po kilku etapach rozmów z jedną spółką i rozpoczynamy kolejne. Poinformujemy o tym, jak już będziemy bardziej zaawansowani. A prawdopodobnie – jeśli uda nam się to przed naszym nadzwyczajnym zgromadzeniem […], to myślę, że będziemy mogli niedługo poinformować konkretnie, że to się już stało i ten proces ruszył” – powiedział Marszał. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Spółka nie wyklucza wprowadzenia mikropłatności w grze „The Witcher: Monster Slayer”, której debiut ma nastąpić w najbliższym czasie. „Jest to nasz debiut na rynku gier mobilnych, wykorzystujących technologię rozszerzonej rzeczywistości. Po pierwszych soft launchach możemy powiedzieć, że jesteśmy z nich bardzo zadowoleni. Debiut planowany jest na lato tego roku” – powiedział wiceprezes ds. finansowych Piotr Nielubowicz. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Spółka nie wyklucza możliwości przeprowadzenia akwizycji, ale jednocześnie skupia się na wzroście organicznym. Spółka chciałaby już w przyszłym roku pracować nad dwoma grami AAA jednocześnie. „Otworzyliśmy się bardziej na możliwość akwizycji. Są potencjalnie możliwe. Jednak raczej byśmy nie skupiali się na podmiotach, aby łączyć obroty, co raczej na możliwościach twórczych. Patrzymy więc na potencjalne akwizycje przez pryzmat tego, na ile dany zespół pasuje do naszej kultury korporacyjnej” – powiedział prezes Adam Kiciński. Źródło: ISBnews

PCF Group: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 5,62 mln zł z zysku netto za 2020 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,19 zł na akcję. Walne zgromadzenie określiło dzień dywidendy na 30 czerwca 2021 roku, a termin wypłaty dywidendy na 8 lipca 2021 roku. Źródło: ISBnews

QubicGames: Opublikował dokument „Strategiczne kierunki rozwoju grupy kapitałowej emitenta”, który zakłada m.in. specjalizację poszczególnych spółek i podtrzymuje plan debiutu Untold Tales na GPW. Spółka-matka skupi się na działalności wydawniczej, bez wewnętrznego portowania gier i QA.  Źródło: ISBnews

Bloober Team: Zawarł umowę z NA Publishing na dystrybucję pudełkową i cyfrową „Layers of Fear 2 na platformie Nintendo Switch na terytorium Japonii, podała spółka.  Źródło: ISBnews

Draw Distance: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję od 1 do 2 250 000 akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej oraz pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, podała spółka. Jednocześnie walne zgromadzenia ustaliło cenę emisyjną akcji serii C na 2 zł za jedną akcję. Źródło: ISBnews

No Gravity Games: Przystąpił do spółki Squibly Interactive i objął udziały reprezentujące 60% kapitału zakładowego w zamian za wkład pieniężny w wysokości 150 tys. zł, podała spółka. Squibly Interactive to studio deweloperskie, którego celem jest tworzenie wysokiej jakości gier wideo klasy AA (średnia wyższa półka cenowa). Źródło: ISBnews

Play of Battle: Rozpoczęła się emisja crowdinvestingowa Play of Battle promowana na Crowdway, podała spółka. Studio planuje pozyskać 4,4 mln zł na produkcję gry Grand Strategy o nazwie „Play of Battle”. Za produkcję odpowiedzialne będzie studio Noobz from Poland. Źródło: ISBnews

WeirdFish: Rozpocznie publiczną ofertę akcji na platformie Navigator Crowd, podała spółka. Studio planuje pozyskać kwotę 2 mln zł na marketing gry „Oddyssey: Your Space, Your Way” oraz rozpoczęcie prac nad nową produkcją. Debiut na NewConnect spółka planuje na przełomie III i IV kw. br. Źródło: ISBnews

BoomBit: Ma w fazie testów kilkadziesiąt gier i przewiduje, że część z nich będzie gotowa do wejścia na rynek w nadchodzących miesiącach, poinformował ISBtech prezes BoomBit Marcin Olejarz. Źródło: ISBnews

BoomBit: Oczekuje w tym roku przekroczenia 1 mld pobrań swoich gier, poinformował ISBtech prezes Marcin Olejarz. Ocenia, że wysokie przychody miesięczne osiągnięte w ostatnich miesiącach powinny być powtarzalne. Źródło: ISBnews

Creepy Jar: Na razie planuje przeznaczać zyski na dalszy rozwój, ale nie jest przeciwnikiem dywidendy i nie wyklucza, że sytuacja ulegnie zmianie np. za kilka miesięcy, poinformował prezes Krzysztof Kwiatek.  Źródło: ISBnews

Creepy Jar: Jest zadowolony z pierwszych dwóch tygodni sprzedaży gry „Green Hell” na konsole, a docelowo liczy na sprzedaż co najmniej 30% z liczby egzemplarzy, w której gra sprzedała się w ciągu trzech lat na PC, poinformował prezes Krzysztof Kwiatek. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Modyfikuje swój plan wydawniczy przesuwając premierę gry „Mythical Showdown” na ostatni kwartał 2021 r. i stawia na „realistyczną weryfikację” potencjału komercyjnego, poinformował prezes Jarosław Wojczakowski. Źródło: ISBnews

Moonlit, 11 bit studios: Moonlit zawarł z 11 bit studios umowę licencyjną, która umożliwia spółce wykorzystywanie elementów pochodzących z gry „Frostpunk” produkcji 11 bit studios, a także samego logo „Frostpunk” w produkowanej przez Moonlit grze „Model Builder”, podał Moonlit. Źródło: ISBnews

CI Games: Akcjonariusze przyjęli na walnym zgromadzeniu uchwałę o przeprowadzeniu programu motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników i współpracowników grupy, który zostanie zrealizowany, jeśli spółka osiągnie łącznie 40 mln zł zysku netto w latach 2021-2022 lub 65 mln zł w latach 2021-2023. Źródło: ISBnews

Huuuge: Spodziewa się, że w II półroczu br. będzie miało znacznie lepsze wyniki niż w I półroczu, poinformował CFO Grzegorz Kania. Źródło: ISBnews

Klabater: Spółka podpisała aneks do umowy licencyjnej zawartej z Discovery Licensing, Inc. w 2019 r., na mocy której spółka pozyskała prawa (IP) do stworzenia gier opartych o licencje Discovery. Na podstawie zawartego anaksu doszło m. in. do uzgodnienia dokonania przez Discovery cesji umowy na rzecz podmiotu stowarzyszonego tj. „Discovery Communications, LLC”, wyłączenia spod zakresu licencji prawa (IP) praw autorskich do marki the „Moonshiners” oraz marki „Investigation Discovery”, a także skrócenia czasu obowiązywania umowy o ok. 2 miesiące w rezultacie czego będzie ona obowiązywać do 31 grudnia 2023 r. Źródło: spółka

PunkPirates: Spółka sprzedała 14,7% akcji w Cube Group za 1 mln zł. Pozyskany kapitał przeznaczony zostanie na produkcję gier VR, przygotowanie pre-produkcji i prace koncepcyjne w zakresie nowych autorskich tytułów. Sprzedaż akcji Cube Group jest zakończeniem etapu dezinwestycji portfela z poprzedniej działalności firmy i ma związek z realizacją nowej strategii rozwoju PunkPirates, której przedmiotem jest obecnie produkcja gier na wirtualną rzeczywistość (VR).  Źródło: spółka

Movie Games: Wchodzi w kolejny segment branży gamedev – gry typu symulator/tycoon. Spółka podpisała umowę z warszawskim studiem Star Drifters, na podstawie której oba podmioty rozpoczną pracę nad grą w ramach tego gatunku. Gracz będzie zarządzał własnym amerykańskim browarem rzemieślniczym oraz barem.  Źródło: spółka

RedDeerGames: Spółka z portfela inwestycyjnego PMPG Polskie Media zapowiada kolejne tytuły ze swojego portfolio wydawniczego „Sacrifice Your Friends” i „Boreal Tenebrae”. Licencję na wydanie „Sacrifice Your Friends” spółka pozyskała od kanadyjskiego producenta Astrolabe Interactive Inc., a w przypadku „Boreal Tenebrae” – w wyniku współpracy ze studiem Snot Bubbles Productions, producentem gry. Oba tytuły będą dostępne jeszcze w tym roku na konsolach Nintendo Switch oraz Xbox One i Xbox Series S|X.  Źródło: spółka

Forever Entertainment: Zawarł z Nintendo Co., Ltd. z Japonii umowę, na mocy której FE otrzyma istotne wsparcie finansowe od Nintendo na realizację umowy wydawniczej, której celem jest wydanie kilku tytułów na Nintendo Switch z planu wydawniczego FE, podała spółka. Dokładne daty premier wszystkich gier zostaną przekazane osobnymi raportami bieżącymi.  Źródło: spółka

The Dust: Tytuł „Airport Renovator” znalazł się na platformie Steam w rankingu Global Top Wishlists przedstawiającym najbardziej oczekiwane gry na świecie. Wydawcą gry jest The Dust, a producentem Two Horizons (spółka zależna od The Dust). Data premiery nie została jeszcze ustalona. „Airport Renovator” to średniobudżetowa gra z gatunku symulatorów, w której gracz będzie miał możliwość wcielenia się w renowatora portów lotniczych. Zadaniem będzie zaplanowanie i odrestaurowanie starego lotniska oraz stworzenie infrastruktury zgodnie z planem budowy.  Źródło: spółka

Drago Entertainment, MD Games: Drago Entertainment podpisał z MD Games list intencyjny, którego przedmiotem jest określenie zasad współpracy przy wykonaniu przez MD Games portu gry „Gas Station Simulator” na konsole PlayStation oraz Xbox, podała spółka. Współpraca między Stronami zakłada produkcje portów Gry przez MD Games, a następnie ich wydanie. Projekt zostanie w całości sfinansowany przez MD Games, przy czym nie ustalono jeszcze łącznego budżetu gry. MD Games odpowiedzialny będzie również za promocje i marketing gry.  Źródło: spółka

Image Games: Spółka z rodziny Movie Games poinformowała o zawarciu współpracy z wielokrotnie nagradzanym studiem developerskim Anshar Studios z Katowic, specjalizującym się w grach typu role-playing. Firmy wspólnie wyprodukują grę klasy AA z gatunku RPG o tematyce gangsterskiej. Pierwsza prezentacja tytułu prawdopodobnie odbędzie się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Źródło: spółka

RedDeerGames: Spółka z portfela inwestycyjnego PMPG Polskie Media szuka energicznych i pomysłowych kandydatów, którzy zechcą dołączyć do zespołu przygotowującego dwie gry wideo oparte na klasyce polskiego komiksu „Kajko i Kokosz” autorstwa Janusza Christy. Źródło: spółka

VTV: Rusza nowatorska telewizja internetowa dla graczy. Ma to być nieliniowa, nowoczesna telewizja internetowa, współpracująca z najlepszymi dziennikarzami, influencerami i ekspertami z dziedziny gier i esportu. Źródło: ISBtech  

Galaktus: Agencja ogłosiła oficjalne partnerstwo z chińskim wydawcą Whisper Games! Po kilku udanych kooperacjach obie firmy postanowiły zacieśnić więzy i zostać oficjalnymi partnerami w Europie. Oznacza to nie tylko kompleksowe wsparcie Galaktusa w regionie dla wybranych tytułów z portfolio wydawców, ale także nowe możliwości dla europejskich studiów, które chcą zadebiutować na chińskim rynku. Źródło: ISBtech 

Forever Entertainment: Zawarł umowy z Nintendo Co. w sprawie wsparcia przy wydaniu kilku gier na Nintendo Switch. Źródło: spółka 

Klabater: Nawiązał współpracę z wiodącą koreańską cyfrową platformą wydawniczą Smilegate Stove, Inc. Źródło: spółka 

Microsoft: Podczas wydarzenia What’s Next for Windows, firma zaprezentowała Windows 11, który ma dostarczać najlepsze wrażenia z gier na PC, oferując Auto HDR, Direct Storage oraz dostęp do aplikacji Xbox, aby korzystać z gier Xbox Game Pass. System Windows 11 będzie dostępny w ramach bezpłatnej aktualizacji dla kwalifikujących się urządzeń z systemem Windows 10 oraz w nowych komputerach już od końca 2021 roku. Źródło: spółka

Playway: Wishlista „Car Mechanic Simulator 2021” wynosi ok. 170 tys. Spółka chciałaby, żeby premiera była w miarę jednocześnie na PC i konsolach. Data premiery gry „Succubus” (21 lipca) jeszcze nie ostateczna. Największe wishlisty grupy mają „Succubus”, „Builders of Egypt” po 250-260 tys. zapisów.  Spółka nie jest zadowolona z premier gier na VR (szczególnie CMS). Premiery „Thief Simulator”, „House Flipper” oraz „Cooking Simulator” na Nintendo Switch uważa za satysfakcjonujące. Premiera „Contraband Police” raczej nie nastąpi w 2021 r. Premiera „Bum Simulator” może być bardziej ryzykowna ze względu na brak prologu/demo. W planach dalsze tworzenie nowych podmiotów w modelu spółek-córek choć liczba spółek nie jest najważniejsza. Nie wykluczona jest konsolidacja części z nich. Źródło: Trigon 

IPO Doradztwo Kapitałowe: Rada Nadzorcza powołała nowych członków zarządu spółki, powiązanych z branżą gamedev. Nowym prezesem zostanie Kamil Mańko, manager z rynku IT, a do zarządu dołączy również Jan Laskowski, gamedeveloper z ponad 10-letnim doświadczeniem w branży. Nowy zarząd oficjalnie rozpocznie kierowanie spółką 9 lipca br. koncentrując się na wprowadzeniu jej do branży gamingowej. Źródło: spółka 

(ISBnews/ISBtech)

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments