Postpandemiczna nowa normalność sprawiła, że dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek wcześniej ważne stało się zaufanie. W następnych latach będzie ono podstawą wszelkiej współpracy oraz innowacyjności. Kluczem do wzrostu gospodarczego będzie bowiem ścisłe powiązanie norm prawnych i społecznych z rozwojem  technologicznym – takiego zdania jest Chen Lifang, wiceprezes ds. korporacyjnych i prezes zarządu Huawei.

W ostatnich kilkunastu miesiącach świat stanął w obliczu niespotykanego wyzwania jakim jest COVID-19. Pandemia znacząco wpłynęła na funkcjonowanie gospodarki, a przyspieszona cyfryzacja dotknęła wielu sektorów, zmieniając to jak pracujemy, kupujemy czy odpoczywamy.

Potwierdziło się to, że cyfrowe technologie mają niezwykły potencjał, by nadać rytm gospodarczemu rozwojowi na długie lata. Niekontrolowany rozwój i wykorzystanie innowacji może mieć jednak niekorzystny wpływ na dobrostan ludzi i wolności obywatelskich w dłuższej perspektywie. Właśnie dlatego zaufanie jest dzisiaj kamieniem węgielnym rozwoju.

Kiedy mówię, że liczy się przede wszystkim zaufanie, nie odnoszę się jednak tylko się do zaufania jakim darzą nas partnerzy biznesowi. Skoro żyjemy w czasach, gdy cyfrowe udogodnienia są codziennością nas wszystkich, zaufanie do technologii muszą mieć przede wszystkim użytkownicy.

Wzrost zainteresowania zakupami online czy bankowością elektroniczną, wynika z tego, że ludzie wiedzą, że ich cyfrowe portfele są bezpieczne. Świadomość, że dane rozwiązanie jest odpowiednio regulowane, jest ważnym krokiem w kierunku budowy ogólnego, globalnego zaufania do nowoczesnych technologii. Tylko wspólne zasady, które są szeroko rozpowszechnione, na całym świecie mogą pomóc w tym procesie.

Wspólnota zasad

Rządy i organy regulacyjne muszą dzisiaj ściśle współpracować ze sobą w celu stworzenia ram prawnych dla efektywnego i bezpiecznego wykorzystania osiągnięć cyfryzacji. Trzeba pamiętać jednak przy tym, że regulacje takie powinny powstawać szybko i w oparciu o obiektywne kryteria, jeśli ograny publiczne nie chcą zostać w tyle za tempem innowacji.

Pod tym względem niedawno przyjęta niemiecka ustawa o bezpieczeństwie informatycznym stanowi doskonały krok naprzód. Zapewnia ona jasną i solidną podstawę prawną do dalszej poprawy bezpieczeństwa informatycznego krytycznej infrastruktury telekomunikacyjnej. Dla rozwoju 5G oznacza to, że będą istniały wyższe i bardziej jednolite standardy bezpieczeństwa dla wszystkich dostawców. Ta jasność jest kluczowym elementem zaufania, które musimy dzisiaj budować.

Zaufanie społeczne w świecie dynamicznie zmieniających się technologii trzeba dzisiaj ponadto tworzyć w oparciu o wspólne standardy technicznie. Współczesna gospodarka to sieć naczyń połączonych, gdzie powiązania o charakterze produkcyjnym, technologicznym, handlowym i finansowym są większe niż kiedykolwiek w historii. W kolejnym pokoleniu gospodarka światowa będzie jeszcze bardziej powiązana i jeszcze bardziej cyfrowa, a jej sukces będzie opierał się przede wszystkim na wspólnych standardach technologicznych.

Te wspólne normy i zasady będą wspierać nie tylko rozwój gospodarek, ale będą też kluczowym czynnikiem ochrony interesów konsumentów. Standardy zmuszają bowiem producentów technologii do konkurowania ze sobą na równych zasadach. Bez konkurentów, firma taka jak Huawei mogłaby sobie radzić znacznie lepiej, ale gdyby wszystkie produkty miały korzystać z zastrzeżonej technologii Huawei, byłaby to absolutna katastrofa dla finalnych odbiorców.

Od kiedy technologie cyfrowe zaczęły zmieniać naszą rzeczywistość ich rozwój był napędzany przez niemal powszechne przyjęcie standardów technologicznych. Standard 2G przyniósł nam usługi typu SMS, standard 3G dał światu mobilny Internet, a 4G umożliwił korzystanie z usług streamingowych na urządzeniach mobilnych. Standard 5G da gospodarce jeszcze więcej możliwości rozwoju.

Globalne standardy techniczne mają również kluczowe znaczenie dla budowania zaufania,
ponieważ umożliwiają łatwiejsze wprowadzanie usług i produktów na szerszy rynek. Dzięki temu ludzie mogą bez przeszkód polegać na innowacjach technologicznych bez względu gdzie żyją i mieszkają. Sukces Unii Europejskiej zostały zbudowany m.in. na tym modelu działania rynku wewnętrznego.

Bezpieczeństwo i dobrobyt

Rozwój gospodarczy w erze cyfrowej zależy od powszechnego przyjęcia zarówno wspólnych
regulacji oraz standardów – i to przez wszystkie zaangażowane strony. Jeżeli dane prawo zostanie przyjęte i wdrożone jednostronnie, bez porozumienia z rynkiem, niektóre przedsiębiorstwa mogą po prostu zacząć unikać prowadzenia biznesu z danym krajem lub w tym kraju. Ponieważ wszystkie elementy naszej globalnej gospodarki są coraz ściślej ze sobą powiązane, nasze wysiłki zmierzające do znalezienia najlepszej drogi do sukcesu regulacyjnego muszą mieć charakter uniwersalny.

Nasza coraz bardziej cyfrowa i mobilna gospodarka wymaga przy tym poważnego skupienia się na kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Rozwój innowacji technicznych, postępująca cyfryzacja i coraz większa złożoność produktów prowadzą do zacieśnienia współpracy między różnymi partnerami gospodarczymi. To z kolei powoduje, że bezpieczna transmisja danych jest kluczowa dla rozwoju gospodarczego i dlatego musimy podjąć świadome wysiłki w celu ochrony cyfrowych informacji.

Firmy i całe państwa muszą zapewnić sobie wzajemne poszanowanie swojej suwerenności cyfrowej i cybernetycznej, strzec prywatności i bezpieczeństwa użytkowników oraz umożliwić przepływu danych w sposób bezpieczny i uporządkowany. Tak jak globalne łańcuchy dostaw stworzyły tysiące nowych miejsc pracy i pomogły milionom ludzi wyjść z ubóstwa, tak łańcuchy wartości oparte na danych w gospodarce cyfrowej mogą przyczynić się w znacznym stopniu do zwiększenia globalnego dobrobytu.

W czasach, gdy zaufanie liczy się bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, Huawei jest dumny ze swojego wkładu w rozwój cyfrowej przyszłości. Jesteśmy szczególnie zaangażowani w współtworzenie i adaptację globalnych standardów cyfrowych oraz norm regulacyjnych. Te wspólne zasady nie tylko zapewnią, że gospodarka po pandemii odbije się i będzie rozwijać, ale także pozwolą na jak najszerszą dystrybucję korzyści płynących z efektów tej prosperity.

Liczy się zaufanie

Kiedy pandemia zaczęła rozprzestrzeniać się na całym świecie, a zamknięcie granic międzynarodowych zdawało się być jedyną metodą walki z wirusem, pokusa przyjęcia ściśle nacjonalistycznych postaw była bardzo duża. Oparliśmy się jej jednak. Dzisiaj, w miarę jak kolejne rządy zaczynają powoli otwierać swoje państwa i gospodarki, wszyscy jesteśmy w pełni świadomi tego, jak bardzo liczy się zaufanie. Zarówno regulacje prawne, jak i wspólne standardy to gwarancja tego zaufania, a bez niego nie zbudujemy nowoczesnej, w pełni cyfrowej gospodarki. Najlepszym sposobem na budowanie nici porozumienia między różnymi ludźmi czy całymi wręcz społeczeństwa są bowiem wspólna płaszczyzna porozumienia.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments