Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 5-9 kwietnia br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Płatności bezdotykowe: Visa przetworzyła dodatkowy miliard płatności bezdotykowych, które wcześniej wymagałyby potwierdzania ich kodem PIN. Próg ten przekroczony został w niespełna rok od podniesienia limitu dla płatności zbliżeniowych w 29 krajach w Europie, w odpowiedzi na pandemię COVID-19. W Europie można zaobserwować wyraźny wzrost zapotrzebowania na transakcje zbliżeniowe – w ten sposób realizowanych jest już ponad 80% płatności Visa w sklepach. W Polsce w III kw. ubiegłego roku udział transakcji bezdotykowych w ogólnej liczbie płatności kartowych w sklepach stacjonarnych wynosił prawie 95%. To wzrost o dwa punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego kwartału. Źródło: spółka

Cyberobrona: Firma badawcza EmailLabs przeanalizowała polskie serwisy udzielające pożyczki, sprzedające ubezpieczenia, bramki płatności, a także serwisy crowdfundingowe pod kątem zabezpieczeń stosowanych w komunikacji mailowej z klientami. To właśnie ten kanał wykorzystują bardzo często cyberprzestępcy próbując wyłudzić nasze dane – nr. PESEL czy dane logowania. Okazuje się, aż 72% fintechów nie posiada wystarczających zabezpieczeń poczty elektronicznej. To sprawia, ze klienci dużej części firm są narażeni na ataki phishingowe czy spoofing. „Sprawdziliśmy, ile firm korzysta z najbardziej podstawowych zabezpieczeń, takich jak SPF czy DKIM, a ile z bardziej zaawansowanych mechanizmów ochrony poczty elektronicznej, takich jak np. DMARC. Na świecie są one coraz częściej stosowane szczególnie w przypadku wysyłania e-maili transakcyjnych zawierających, np. potwierdzenia płatności, rejestracji, dane logowania, etc. Z badań jednoznacznie wynika, że część fintechów nie przykłada się wystarczająco do ochrony danych klientów, mimo, że rozwiązania technologiczne są dziś bardzo łatwe do wdrożenia i kosztowo znajdują się w zasięgu nawet niewielkich firm” – powiedziała dyrektor zarządzająca EmailLabs Katarzyna Garbaciak. Źródło: ISBtech

Cyberobrona: Analitycy z firmy Fortinet przewidują, że w 2021 roku możemy spodziewać się nowych form ataków ransomware, które tradycyjnie były kojarzone z blokowaniem dostępu do danych. Obecnie coraz częściej trafiają one na serwery cyberprzestępców, a ofiary są szantażowane ich ujawnieniem lub sprzedażą na czarnym rynku. W przypadku ataku ransomware niektórym firmom wydaje się, że zapłacenie okupu to łatwiejsze rozwiązanie. Należy jednak pamiętać, że współpraca z cyberprzestępcami nie gwarantuje ustania zagrożenia. Co więcej, stanowi wyraźny sygnał, że w przyszłości ofiara będzie ponownie gotowa do zapłacenia okupu. Źródło: spółka

Zwyczaje: Dwie trzecie Polaków przyznaje, że spędza więcej czasu przed komputerem w porównaniu do okresu sprzed pandemii, a w niemal połowie przypadków czas spędzany przed ekranem wydłużył się o przynajmniej 3 godziny dziennie. Aż 70% z tej grupy deklaruje, że jest to przyczyna pogorszenia kondycji ich oczu, wynika z badania Ipsos przeprowadzonego na zlecenie Huawei. Z badania wynika również, że 43% Polaków nie podejmuje żadnych działań chroniących oczy, tłumacząc to najczęściej brakiem wiedzy. Niska jest też świadomość istnienia technologii ochrony wzroku w nowoczesnych laptopach. Huawei i Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki sformułowały katalog dobrych nawyków „Włącz ochronę oczu”, który podpowiada, jak samodzielnie zadbać o wzrok w okresie wzmożonego użytkowania ekranów. Źródło: spółka

Szara strefa: Obroty wygenerowane w szarej strefie hazardu online wyniosły 12,6 mld zł w 2020 roku, oszacowała firma konsultingowa EY w raporcie na zlecenie Stowarzyszenia Graj Legalnie. W efekcie Skarb Państwa stracił z tego tytułu niemal 600 mln zł. Wartość całego rynku hazardowego w Polsce osiągnęła prawie 40 mld zł, nie licząc szarej strefy na rynku stacjonarnym, wynika z szacunków EY. Źródło: ISBnews

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Asseco Poland: Spółka pracuje nad wyodrębnieniem data center ze swoich struktur, co zapoczątkuje prywatną chmurę grupy w Polsce, a w dłuższym terminie – usługi chmurowe dla klientów zewnętrznych, poinformował ISBtech wiceprezes Asseco Poland Marek Panek.”Obecnie pracujemy nad tym, aby wyodrębnić data center ze struktur Asseco Poland i na bazie tych zasobów oraz kompetencji stworzyć zalążek prywatnej chmury, która będzie obsługiwała spółki z Grupy Asseco w Polsce, a w dłuższym terminie także klientów zewnętrznych. Wkrótce będziemy gotowi, by podać więcej szczegółów na temat uruchomienia tej działalności” – powiedział ISBtech Panek. Źródło: ISBnews

Dadelo: Spółka odnotowała wstępnie 12,89 mln zł przychodów netto ze sprzedaży w I kw. 2021 r., co oznacza wzrost o 41% r/r. Źródło: ISBnews

IS-Wireless: Spółka uruchomi pierwszą polską sieć 5G w oparciu o własne rozwiązania w II półroczu, poinformował prezes Sławomir Pietrzyk. Spółka ocenia, że ewentualny debiut na GPW może opcją pozyskania finansowania na rozwój.”IS-Wireless potrafi zbudować sieć 5G, ma ku temu własną technologię i pomysł na globalną ekspansję. W II połowie roku IS-Wireless uruchomi pierwszą sieć 5G opartą o polskie rozwiązania radiodostępowe (RAN). Będzie to uruchomienie testowe sieci o charakterze campusowym z potencjalnym klientem. Liczymy, że przejdzie on do rollout. Planujemy łącznie kilka uruchomień. Rozmowy trwają, chcemy, żeby pokazały one różne walory w ujęciu sieci prywatnych z zaadresowaniem potrzeb industry 4.0″ – powiedział Pietrzyk. Źródło: ISBnews

Asseco Data Systems: Spółka zależna od Asseco Poland zintegrowało usługę kwalifikowanej walidacji podpisu elektronicznego z nowo audytowaną usługą kwalifikowanej konserwacji, co umożliwi klientom dodatkowe zabezpieczenie podpisanych i opieczętowanych dokumentów elektronicznych w długim okresie z dostosowaniem do wymogów formalno-prawnych. Jak wyjaśnia spółka, usługa konserwacji gwarantuje także utrzymanie i stałą aktualizację algorytmów kryptograficznych w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Źródło: ISBnews

Sygnity: Spółka podpisała umowę o współpracy z Billon Digital Services; dzięki temu otrzyma dostęp do otwartej platformy blockchain zdolnej przetwarzać dokumenty, narodową walutę, oraz dowolną cyfrową wartość w postaci tokenów bezpośrednio w strukturach łańcuchów danych. Firmy planują połączyć swój potencjał, aby wzbogacić rozwiązania Sygnity o zaufane zarządzanie dokumentami (Trusted Document Management) oferowane przez system blockchain Billona oraz odpowiedzieć na zainteresowanie klientów Sygnity tą technologią. Sygnity otrzyma dostęp do otwartej platformy blockchain (ang. Unified Blockchain Platform) zdolnej przetwarzać dokumenty, narodową walutę, oraz dowolną cyfrową wartość w postaci tokenów bezpośrednio w strukturach łańcuchów danych. Billon i Sygnity będą też współpracować w zakresie pozyskiwania klientów dla takich rozwiązań. Źródło: ISBnews

Creotech: Portfel zamówień na br. będącego w trakcie IPO Creotech Instruments wynosi ok. 25 mln zł, ale spółka wskazuje, że jest możliwość pozyskania w II połowie roku dodatkowych zleceń w wysokomarżowych segmentach Science i Production, które mogą przynieść wzrost przychodów o co najmniej kilka milionów złotych, poinformował ISBtech wiceprezes ds. finansowych Maciej Kielek. „Backlog Creotech na 2021 wynosi ok. 25 mln zł, ale z uwagi na krótki 2-3 miesięczny cykl zamówień w segmentach Science i Production, nie można go traktować jako ostatecznego przybliżenia szacowanej rocznej sprzedaży. Wskazane segmenty są najbardziej rentowne (25-48% marży w 2020 r.). W roku bieżącym spodziewamy się wzrostu obrotów w tych segmentach w ujęciu r/r pomiędzy 30% a 50%” – powiedział ISBtech Kielek. Źródło: ISBtech

Dadelo: Spółka odnotowała 4,55 mln zł jednostkowego zysku netto w 2020 r. wobec 0,14 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 5,75 mln zł wobec 0,28 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 64,52 mln zł w 2020 r. wobec 33,38 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

JR Holding: Spółka zawarła z Alior Bankiem list intencyjny, w którym strony potwierdziły, iż rozpoczęły współpracę w zakresie szeroko rozumianej strategii cyfrowej Alior Banku ze wsparciem know-how i zasobów JRH. Na podstawie listu intencyjnego żadnej ze stron nie przysługuje roszczenie o zawarcie jakiejkolwiek umowy, a list intencyjny nie jest umową przedwstępną. JRH przypomniał, iż zgodnie z opublikowaną strategią, będzie inwestować w spółki działające w obszarze cyfrowego biznesu oraz planuje w latach 2021-2022 zainwestować w ten obszar kwotę ponad 200 mln zł. Źródło: ISBnews

Asseco Poland: Asseco Poland i Chmura Krajowa powołały spółkę Krajowy Operator Chmury Medycznej (Chmura dla zdrowia), której celem będzie cyfryzacja służby zdrowia i umożliwienie jednostkom medycznym świadczenia e-Usług z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Chmura dla zdrowia będzie w pierwszej kolejności oferować EDM w chmurze. Rozwiązanie umożliwi tworzenie, autoryzowanie oraz gromadzenie dokumentacji indywidualnej i zbiorczej z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Zagwarantuje także ich dostępność oraz przetwarzanie w trybie 24/7. Źródło: ISBnews

Oponeo.pl: Spółka szacuje wstępnie, że przychody ze sprzedaży netto w marcu 2021 roku wyniosły 85,2 mln zł, co oznacza wzrost o 24% r/r. Narastająco, przychody za 3 miesiące tego roku ukształtowały się na poziomie 205 715 tys. zł, co stanowi wzrost o 32% r/r (155 679 tys. zł).”Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w marcu 2021 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki Oponeo.pl” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Digitree Group: Spółka wstępnie odnotowała 1,38 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2020 r., wobec straty w wysokości 1,68 mln zł w 2019 r., oraz 3,17 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA, co oznacza wzrost o 3,8% r/r. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży za 2020 rok wyniosły w przybliżeniu 54 601 405 zł, wobec 58 302 506 zł w 2019 roku (po przekształceniu). Źródło: ISBnews

Oponeo.pl: Spółka odnotowała 32,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 20,25 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 36,87 mln zł wobec 28,67 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 063,26 mln zł w 2020 r. wobec 962,06 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Answear.com: Sprzedaż online zrealizowana przez Answear.com w I kwartale br. wyniosła wstępnie 127 mln zł wobec 70 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 82% w skali roku.”Wprowadzone w pierwszym kwartale lockdowny, na wszystkich rynkach na których działamy, pomagają w osiąganiu wyższej dynamiki sprzedaży spółki, przyczyniając się do utrwalania obserwowanego trendu przechodzenia klientów z zakupów offline do online: zamknięcie sklepów stacjonarnych skłania klientów do zakupów internetowych. Pozyskujemy nowych klientów, a jednocześnie rosną wskaźniki odwiedzin, średniego koszyka oraz konwersji, wzmacniając dynamikę wzrostów sprzedaży” – podała spółka.  Źródło: ISBnews

Pora na Pola: Spółka zakończyła fazę projektowania algorytmu predykcji koszyka i po etapie testów będzie gotowa, by od czerwca br. zaoferować zakupy kraftowego jedzenia w modelu subskrypcyjnym. „Projekt realizujemy w 100% zgodnie z harmonogramem. Testy w naszym zespole oraz działania optymalizacyjne już ruszyły, ten etap powinniśmy zamknąć do końca kwietnia. Następnie czeka nas kilka tygodni prac wdrożeniowych, aby sprzedaż w modelu subskrypcyjnym rozpocząć już od czerwca” – powiedział prezes Pora na Pola Adrian Piwko. Źródło: ISBnews

Crowdway: Jedna z największych w Polsce internetowych platform crowdfundingu inwestycyjnego – w I kwartale br. promowała emisje, których łączna wartość wyniosła ponad 14 mln zł. „W projekty realizowane od 1 stycznia 2021 roku zaangażowało się 2788 inwestorów społecznościowych, a średni ticket inwestycyjny wyniósł 5 tys. zł. […] Od stycznia do marca br. Crowdway promował 4 projekty o łącznym celu emisyjnym na poziomie niemal 15,5 mln zł. W tym czasie zebrano od inwestorów ponad 14 mln zł – dwie emisje jeszcze trwają, więc kwota może ulec podwyższeniu – natomiast wskaźnik skuteczności wynosi obecnie 91%” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Spoko.app: Fintech, który działa na rynku międzynarodowych przekazów pieniężnych – pozyskało 20 mln zł finansowania od swojego inwestora strategicznego – FinTech Ventures. Dzięki nowym środkom Spoko.app planuje m.in. przyspieszyć ekspansję geograficzną, wchodząc do kolejnych krajów. „Spoko.app ma ogromny potencjał do dalszego wzrostu, a to jak szybko się rozwija, utwierdza nas w przekonaniu, że w krótkim czasie może stać się poważnym, globalnym graczem. Wierzymy w zespół, który tworzy Spoko.app i będziemy go wspierać w realizacji tego ambitnego planu” – powiedział prezes FinTech Ventures Ivan Hanamov. Źródło: ISBnews

Shoper: Paweł Rybak wejdzie do zarządu Shoper i obejmie nowo utworzone stanowisko chief commercial officer (CCO). „Budujemy jedną z najbardziej innowacyjnych platform e-commerce dla MŚP w Europie, dlatego cieszy nas, że do zespołu dołącza osoba o tak dużym i istotnym z perspektywy naszej firmy doświadczeniu. Paweł Rybak będzie odpowiedzialny za rozwój sprzedaży, strategiczne partnerstwa i przede wszystkim wsparcie rozwoju użytkowników platformy Shoper” – powiedział prezes Marcin Kuśmierz. Źródło: ISBnews

Alten Polska: Spółka chce zatrudnić nawet 300 programistów i inżynierów w 2021 r. W ub. roku do firmy dołączyło 200 osób.”Alten Polska prowadzi biura w pięciu miastach na terenie kraju. Łącznie oddziały zatrudniają ponad sześćset osób, z czego ponad pięćset to inżynierowie i specjaliści IT zajmujący się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań dla klientów z różnorodnych branż. Dwieście osób dołączyło do firmy w zeszłym roku, pomimo epidemii i rosnącej trudności z pozyskaniem wysokiej klasy specjalistów. W nadchodzących miesiącach firma nie zamierza spowalniać tempa rozwoju” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Noctiluca: Technologiczna spółka z branży wyświetlaczy, przygotowuje się do pierwszego komercyjnego wdrożenia autorskiego emitera OLED 3-ciej generacji (TADF) o zielonej barwie. Rozwój innowacyjnej technologii jest możliwy między innymi dzięki wsparciu ze środków publicznych – spółka pozyskała łącznie niemal 4 mln zł. „Dzięki środkom w ramach projektu NCBiR BRIdge Alfa, spółka zdobyła zainteresowanie inwestorów finansowych, którzy zdecydowali się na wejście w proces komercjalizacji startupu w obszarze nowych materiałów” – powiedział prezes Mariusz Bosiak. Dodał, że masowa komercjalizacja emiterów OLED nowej generacji, zwłaszcza w obszarze druku (ang. Inkjet) OLEDów doprowadzi do rewolucji technologicznej i rynkowej w dziedzinie wyświetlaczy. Źródło: spółka

Cisco: Ogłosiło wprowadzenie strategii Cisco Plus. Zapewni ona klientom nowe, elastyczne metody zakupu i użytkowania rozwiązań w modelu „as-a-service”. Cisco ogłasza plany, które mają zapewnić firmie wiodącą pozycję w branży dzięki nowym rozwiązaniom Network-as-a-Service (NaaS), upraszczającym infrastrukturę IT i zapewniającym większą elastyczność finansowania klientom oczekującym większej szybkości, zwinności i skalowalności. Cisco ogłasza również plany wsparcia klientów w budowie fundamentów SASE (z Cisco SD-WAN i funkcjami bezpieczeństwa), z ofertą as-a-service w niedalekiej przyszłości. Oferta Cisco Plus umożliwia elastyczne użytkowanie rozwiązań z zakresu sieci w centrum danych, w zastosowaniach obliczeniowych i do przechowywania danych, a z czasem większość rozwiązań Cisco będzie oferowana w modelu „as a service”. Źródło: ISBtech

LG Electronics: Potwierdził, że zamyka biznes telefonów komórkowych, po latach spadającego udziału rynkowego i narastającej konkurencji. Źródło: Mobile World Live

Transition Technologies PSC (TT PSC): Otrzymało status Globalnego Integratora Systemów (GSI) w ramach sieci partnerskiej PTC. Ta jeszcze ściślejsza współpraca pomoże przyspieszyć cyfrową transformację firm, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości rozwiązań zapewniających osiąganie lepszych wyników finansowych. Źródło: spółka

Siemens: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs „Przemysł 4.0″ skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw, w którym maksymalna kwota grantu to równowartość 800 tys. zł. Warunkiem udziału jest posiadanie „mapy drogowej”, czyli planu wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji. Wnioski będzie można składać od 28 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Dla firm zainteresowanych stworzeniem tego typu roadmapy Siemens oferuje ko-kreacyjny warsztat Digital Enterprise Workshop. Źródło: spółka

Huawei: Branża mobilnego internetu, która koncentruje się wokół smartfonów, weszła w okres przejściowy i wymaga rewolucyjnych zmian, uważa prezes działu Software Engineering w Huawei Consumer BG Wang Chenglu. Celem jest urzeczywistnienie wszechobecnej łączności i przekształcenie wielu urządzeń w jednego inteligentnego asystenta. Aby zrealizować tę wizję w pełni połączonego świata, urządzenia muszą jednak komunikować się w jednym wspólnym języku. Rozwiązanie tego wyzwania jest w rękach Huawei. Jako system operacyjny nowej generacji, HarmonyOS umożliwi różnym inteligentnym urządzeniom łączenie się i swobodną współpracę. Wang wskazał, że celem Huawei jest, by HarmonyOS działał na 300 mln urządzeń mobilnych jeszcze 2021 roku. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Akardo: Spółka e-commerce sprzedająca rzemieślnicze obuwie, ruszyło z drugą emisją crowdfundingową promowaną przez platformę Crowdway. Spółka planuje pozyskać 1,68 mln zł, które przeznaczy na rozwój działalności zagranicznej – marki Akardo w Czechach i na Słowacji oraz nowego brandu premium Haka Shoes w całej Unii Europejskiej. Spółka planuje docelowo debiut na NewConnect, nie wcześniej niż w 2023 r. „Uważamy, że wysokiej jakości rzemiosło jest wartością, o której powinien usłyszeć świat. W związku z tym, w 2021 roku stawiamy na ekspansję zagraniczną. Chcemy, aby Akardo rozpoczęło działalność eksportową od Czech oraz Słowacji. Uruchomienie platform e-commerce na tych rynkach mamy zaplanowane odpowiednio na trzeci i czwarty kwartał tego roku. Jest to jeden z celów obecnej emisji akcji spółki”-  powiedział prezes Akardo Adam Kubarski. Źródło: ISBnews

InPost: Spółka po uzyskaniu jednomyślnej, pozytywnej opinii Rady Pracowniczej Mondial Relay zawarł wiążącą umowę nabycia 100% udziałów tej spółki. Transakcja zostanie sfinalizowana do końca drugiego kwartału 2021 r., po uzyskaniu zgód organów regulacyjnych. „Tym samym InPost znacząco rozszerzy zakres działalności, przyspieszając rozwój międzynarodowy oraz umocni swoją pozycję jako wiodącego gracza na europejskim rynku dostaw dla e-commerce” – podała spółka. W połowie marca InPost informował, że planuje akwizycję Mondial Relay za ok. 565 mln euro (ok. 2,6 mld zł). Źródło: ISBnews

Euvic: Grupa Euvic, w ramach realizacji długoterminowej strategii rozwoju Integratora 2.0, objęła udziały w agencji digital FFW Communication, podała spółka. Docelowo Euvic ma stać się większościowym udziałowcem FFW Communication. Źródło: ISBnews

Software Mind: Spółka należąca do Grupy Ailleron podpisała przedwstępną umowę nabycia 70% udziałów w ValueLogic, spółce działającej w modelu full-service software house w branży e-commerce. „Software Mind działa obecnie na całym świecie, ale bez dużej ekspozycji na rynek DACH. Inwestycja w ValueLogic otwiera nam więc nowe możliwości pozyskania klientów, przy wykorzystaniu uzupełniających się doświadczeń i referencji. Dodatkowym atutem ValueLogic jest biuro w Berlinie i doświadczenie kadry menedżerskiej, która doskonale porusza się na rynku niemieckim i która nadal będzie operacyjnie sprawowała kontrolę nas spółką i ją rozwijała wspólnie z Software Mind” – powiedział wiceprezes Ailleronu i prezes Software Mind Grzegorz Młynarczyk. Źródło: ISBnews

Venture INC: Fundusz venture capital notowany na GPW, obejmuje nowe udziały w Sundose – producencie spersonalizowanych suplementów diety sprzedawanych w modelu abonamentowym. Tym samym zwiększa ekspozycję portfela inwestycyjnego na rosnący rynek produktów wspierających zdrowy styl życia. Po podwyższeniu kapitału zakładowego fundusz będzie posiadał 735 udziałów, które stanowić będą blisko 10% kapitału Sundose. Źródło: spółka

OEX: Prezes Jerzy Motz, poprzez kontrolowaną przez siebie pośrednio spółkę Real Management, nabył 157 tys. akcji spółki. „Jestem przekonany, że Grupa OEX będzie z powodzeniem realizowała swoje cele biznesowe. Sytuacja związana z epidemią skutkuje tym, że działamy w warunkach nie do końca możliwych do przewidzenia. Jednak wierzę, że podobnie, jak w roku ubiegłym, Grupa OEX nadal będzie się rozwijała w strategicznych dla niej kierunkach, szczególnie w obszarze eCommerce – powiedział Jerzy Motz, prezes OEX. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

StethoMe: Spółka rozpoczęła sprzedaż online urządzenia do zdalnego wykrywania nieprawidłowości w układzie oddechowym klientom indywidualnym, koncentrując się na dzieciach z astmą, poinformował ISBzdrowie CEO i współzałożyciel firmy Wojciech Radomski. „Rozpoczęliśmy sprzedaż urządzenia StethoMe do klienta indywidualnego. Przez ostatnie 2 lata zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej przeprowadziliśmy różnego rodzaju pilotaże. Naszym następnym krokiem jest sprzedaż w krajach Unii Europejskiej. Naszym celem jest globalna ekspansja” – powiedział Radomski w rozmowie z ISBzdrowie. Źródło: ISBnews

Twisto: W sklepach New Balance udostępnione zostały płatności odroczone od Twisto za pośrednictwem bramki płatniczej PayU. Kupujący w polskich sklepach internetowych New Balance uzyskali możliwość zapłaty z Twisto w ramach platformy PayU Płacę Później. Dzięki temu będą mogli odroczyć płatność za zakupy bez żadnych kosztów. Źródło: ISBnews

CCC: Firma zakupiła drukarkę 3D do szczegółowego prototypowania rozwiązań z zakresu wzornictwa i designu, w tym obuwia, elementów brandingu, wzorów podeszew, bieżników, a także elementów funkcjonalnych lub ozdobnych.”Druk 3D sprawdza się dziś w wielu dziedzinach, gdzie powstają nowatorskie oraz innowacyjne rozwiązania, dlatego jesteśmy przekonani, że zda on egzamin również u nas –  powiedział Creative Design Team Leader w Grupie CCC Piotr Kita. Źródło: spółka

Ekstraklasa: Wybrała Red Bee Media jako partnera technologicznego, z którym będzie rozwijać platformę streamingową Ekstraklasa.TV. Źródło: ISBtech

ERLI.pl: Rozpoczął kampanię marketingową jako część planu rozwoju platformy zakupowej. Marketplace ERLI.pl to platforma przeznaczona zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych. Zapewnia przestrzeń do rozwoju biznesu dla wiarygodnych sprzedających oraz wygodne miejsce bezpiecznych transakcji bezpośrednich dla kupujących. Horyzontalna platforma e-commerce skupia handel nowymi, oryginalnymi towarami z licznych kategorii, jak m.in.: dziecko, elektronika, uroda, sport oraz zdrowie. Źródło: spółka

Żabka: Wdrożone algorytmy sztucznej inteligencji oceniają potencjał sprzedażowy nowych lokalizacji, ale także dostosowują do nich asortyment. Wykorzystując potencjał najnowszych technologii, sieć we współpracy z Microsoft odpowiada na potrzeby zakupowe milionów konsumentów i pomaga franczyzobiorcom lepiej zarządzać placówkami. Źródło: spółka

ZEN.com: Fintechowe narzędzie zakupowe jest już dostępne w AppGallery. Oznacza to, że posiadacze nowych telefonów Huawei, z ograniczonym dostępem do usług Google, w tym Sklepu Play, bez problemów mogą korzystać ZEN.com. Użytkownicy mogą bezpłatnie pobrać ze sklepu AppGallery i zainstalować aplikację na swoich telefonach marki Huawei, aby w szybki i wygodny sposób zarządzać swoimi finansami z każdego miejsca na świecie i o każdej porze. „Huawei AppGallery to kolejny sklep po Google Play i App Store, w którym jesteśmy dostępni. Wiemy jak dużą popularnością cieszą się urządzenia marki Huawei – według statystyk jest to drugi najchętniej wybierany model telefonu w Polsce, a trzeci przez konsumenta w Europie. Wielokrotnie spotykaliśmy się też z pytaniami, kiedy nasza aplikacja będzie dostępna w AppGallery. Priorytetem dla ZEN.com jest zapewnienie wszystkim klientom spokoju w zarządzania ich finansami w wygodny i bezpieczny sposób – niezależnie od tego, jakiej marki telefon noszą w kieszeni – komentuje Michał Bogusławski, Commercial Director w ZEN.com. Źródło: spółka

Rawlplug: Lider innowacyjnych rozwiązań z zakresu technik zamocowań, elementów złącznych i narzędzi, wdrożył oparte o chmurę Gavdi kompleksowe środowisko do zarządzania procesami HR – Gavdi HR Cloud – które pozwala na obsługę kadr, płac, czasu pracy oraz zarządzanie przez cele. Narzędzie bazuje na wybranych modułach rozwiązania SAP SuccessFactors oraz zestawie autorskich produktów Gavdi. System obsługuje obecnie ok. 1000 pracowników.  Źródło: spółka

Welcome Digital: Łódzka agencja została partnerem TikTok Inc. W ramach współpracy Welcome Digital stworzyła 364 reklamy dla 7 różnych rynków w ciągu zaledwie kilku dni. Wyjątkowo szybka realizacja skomplikowanej kampanii możliwa była dzięki innowacyjnej usłudze SMART. Źródło: spółka

Vertiv: Wdrożył systemy zasilania gwarantowanego i klimatyzacji precyzyjnej w centrum danych DC1-Stavanger, które mieści się w byłym obiekcie NATO wykutym głęboko w masywie górskim. Obiekt należący do firmy Green Mountain jest w 100% zasilany odnawialną energią wodną i chłodzony wodą z fiordu o stałej temperaturze wynoszącej 8°C przez cały rok. Według Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, centra danych odgrywają kluczową rolę w gospodarce bazującej na cyfrowych danych poprzez fakt, że są w epicentrum innowacji technicznych, a także możliwość zapewniania efektywności energetycznej. Źródło: spółka

Fortinet: Wprowadził zmiany w swoim programie partnerskim Fortinet Engage Partner Program, które mają zapewnić partnerom dodatkową elastyczność współpracy i wzrost przychodów. W nowej wersji programu – Engage 2.0 – Fortinet uwzględnił nowe modele korzystania przez klientów z szeregu produktów, w tym FortiSIEM i FortiEDR, rozszerzył zakres korzyści dla partnerów koncentrujących się na oferowaniu usług chmurowych oraz wprowadził nowe rodzaje specjalizacji, ukierunkowane na rozwijające się rynki. Źródło: spółka

OVHcloud: Rozbudowuje ofertę serwerów dedykowanych o dwie nowe serie.  Wprowadzane serwery spełniają potrzeby organizacji działających w warunkach krytycznych obciążeń i wymagających gotowych do użycia platform. Skierowana jest zatem przede wszystkim organizacji dla których kluczowe jest bezpieczeństwo tworzonych rozwiązań przy zachowaniu odpowiedniego stosunku ceny do wydajności, możliwość zarządzania ryzykiem, a także rozwój działalności w oparciu o elastyczną i szybką sieć oraz dostępność w wielu obszarach geograficznych. „Nowe serie serwerów OVHcloud są odpowiedzią na wyzwania stojące przed dużymi firmami i organizacjami o krytycznych potrzebach, oferując rozwiązania o wysokiej dostępności, zoptymalizowane pod kątem szerokiego zakresu zastosowań. Dzięki seriom Bare Metal Scale i High-Grade chcemy dostarczać gotowe, wydajne i wszechstronne usługi, które pozwolą firmom w spokoju skupić się na działalności i rozwoju” – skomentował dyrektor ds. sprzedaży w OVHcloud Sylvain Rouri. Źródło: spółka

Lexmark: Przedstawił cztery nowe modele produktów stworzone specjalnie dla kanału sprzedaży rozwiązań biznesowych (BSD). Umożliwiają one spółce rozszerzenie linii BSD tak, aby w pełni obsługiwać małe grupy robocze i zapewniać klientom naszych dealerów monochromatyczne i kolorowe drukarki biurkowe oraz urządzenia wielofunkcyjne.   Źródło: spółka

Ingenico: Marka Worldline uruchomiła platformę POS AXIUM. Platforma może być wykorzystywana przez każdego uczestnika systemu płatności – od banków po sprzedawców. Źródło: spółka

Kingston Digital Europe Co LLP: Firma wytwarzająca urządzenia pamięci flash – spółka stowarzyszona firmy Kingston Technology Company Inc., największego na świecie producenta pamięci i powiązanych rozwiązań technologicznych, ogłosiła współpracę z NXP Semiconductors w zakresie nowych procesorów aplikacyjnych i.MX 8M Plus. NXP jest wiodącym producentem procesorów aplikacyjnych do rozwiązań infrastrukturalnych wykorzystujących inteligentną technologię. Wbudowany moduł eMMC Kingston stanie się częścią płyty referencyjnej dla najnowszego procesora aplikacyjnego NXP. Źródło: spółka

(ISBnews/ISBtech)

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments