Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 26-30 kwietnia br.

T-Bull: Spółka zawarła z PMI Capital ASI list intencyjny, zgodnie z którym strony ustaliły zamiar sprzedaży przez T-Bull na rzecz PMI lub podmiotu wskazanego przez PMI gier/projektów gier oraz licencji do wybranych modułów wykorzystywanych w grach. „Realizacja transakcji wymaga ustaleń i zawarcia odrębnych umów, do czego strony będą dążyć” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Creepy Jar: Spółka odnotowała 22,41 mln zł jednostkowego zysku netto w 2020 r. wobec 0,14 mln zł zysku rok wcześniej.  We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej jednostkowy zysk netto wyniósł 18,65 mln zł w 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 25,51 mln zł wobec 0,46 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 37,67 mln zł w 2020 r. wobec 6,99 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Spółka odnotowała 2,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r. wobec 0,43 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 2,99 mln zł wobec 1,76 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 7,39 mln zł wobec 6,62 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,46 mln zł w 2020 r. wobec 19,7 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

11bit studios: Spółka przedstawi nową strategię rozwoju pod koniec maja lub na początku czerwca 2021 r., poinformował prezes Przemysław Marszał. Ddodał, że szczegóły dotyczące strategii zostaną przedstawione podczas dorocznej konferencji inwestorskiej. „Będziemy chcieli pokazać, gdzie obecnie jest spółka według nas oraz – co ważniejsze – jakie mamy plany na przyszłość. Pokażemy to dość szeroko, ale jednocześnie bardzo spójnie. Liczę, że z kilkoma tematami pozytywnie inwestorów  zaskoczymy, zarówno w temacie gier własnych, jak i partnerów i działań wydawniczych” – powiedział Marszał. Źródło: ISBnews

Drageus Games: Prezes spółki Michał Mitan złożył rezygnację z funkcji pełnionych w zarządzie ze skutkiem na koniec dnia 29 kwietnia 2021r. Do spółki wpłynęła również rezygnacja złożona przez Ewę Mitan, z dniem 29 kwietnia 2021r., z funkcji pełnionych w radzie nadzorczej Drageus Games. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Spółka planuje premierę drugiej części gry „Thief Simulator” w 2022 r. na PC, zaś w 2023 r. – na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. „W nowej odsłonie pojawią się trzy zróżnicowane lokacje z wieloma obiektami, nowe cele i umiejętności, dzięki którym graczom z pewnością nie zabraknie emocji. Liczymy, że najnowsza wersja gry spotka się z równie dużym zainteresowaniem, co pierwsza część. Warto przypomnieć, że Thief Simulator zadebiutował w 2018 r. i uzyskał 85% pozytywnych recenzji na platformie Steam. Gra odniosła także sukces sprzedażowy. Do tej pory tytuł w wersji na PC i konsoli nabyło ponad 1,6 mln graczy. Widzimy duży potencjał w najnowszej produkcji z tej serii” – powiedział prezes Mateusz Zawadzki. Źródło: ISBnews

Hydra Games: Spółka rozpoczęła ofertę publiczną 10 000 akcji serii D, w ramach emisji zamierza pozyskać 1,5 mln zł; środki te zostaną przeznaczone na produkcję i promocję trzech nadchodzących tytułów. Informacje o akcjach i warunkach ich nabycia zostały zaprezentowane na platformie Crowdconnect.pl. Źródło: ISBnews

11bit Studios: Spółka odnotowała 37,36 mln zł jednostkowego zysku netto w 2020 r. wobec 23,73 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 40,79 mln zł wobec 25,89 mln zł zysku rok wcześniej.Przychody ze sprzedaży sięgnęły 87,1 mln zł w 2020 r. wobec 71,22 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Spółka zdecydowała o rozpoznaniu odpisów aktualizacyjnych na łączną kwotę 686,7 tys. zł, podała spółka. Zarząd podjął decyzję o rozpoznaniu odpisu aktualizacyjnego wynikającego z utraty wartości należności na kwotę 611 579,03 zł, w tym głównie należności podatkowej, w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2020 r. Spółka dokonała również odpisu aktualizacyjnego na wyroby gotowe w kwocie 75 117 zł (odpis nakładów na grę „Brawl”). Źródło: ISBnews

Drago entertainment: Spółka podpisała z Movie Games Mobile umowę na stworzenie wersji mobilnych gier z portfolio produkcyjnego Drago. Umowa reguluję zasady tworzenia portów gier Drago entertainment przez Movie Games Mobile opartych na dotychczasowych i przyszłych produktach emitenta na platformy mobilne. Źródło: ISBnews

Creepy Jar: Spółka rozszerza swoje flagowe IP Green Hell o wersję planszową na bazie umowy licencyjnej z Galaktus Games. W ramach projektu ma ruszyć zbiórka na „Green Hell: The Board Game” w serwisie Kickstarter.”W 'Green Hell: The Board Game’ gracze wcielą się w rolę zespołu poszukiwawczego wyruszającego w głąb amazońskiej dżungli. Termin akcji w serwisie Kickstarter zostanie ogłoszony niebawem” – podała spółka.  Źródło: ISBnews

PCF Group: Spółka podtrzymuje plan wypłaty dywidendy na poziomie 10-20% zysku netto za 2020 r. i zapowiada kolejne akwizycje skupiając się na rynkach poza Polską. „Na etapie pracy nad prospektem emisyjnym pisaliśmy o polityce dywidendowej, która powinna przewidywać wypłacanie od 10% do 20% zysku jako dywidendy. Myślę, że rekomendacja zarządu będzie szła w takim właśnie kierunku” – powiedział prezes Sebastian Wojciechowski. Spółka planuje dalsze akwizycje. Ma jej w tym planie pomóc m.in. uchwalenie przez akcjonariuszy wielkości kapitału docelowego. Źródło: ISBnews

Drago entertainment: Główni akcjonariusze spółki zawarli umowy lock-up’owe, w ramach których zobowiązali się do niezbywania akcji krakowskiej spółki w okresie najbliższych 12 miesięcy. Akcje spółki zadebiutowały 28 kwietnia na rynku NewConnect. Spółka była 366. spółką notowaną na NewConnect oraz 12. tegorocznym debiutantem.Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Spółka rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie 10,46 mln zł z zysku za 2020 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 2 zł na akcję. Ultimate Games zaktualizował też politykę dywidendową, zakładającą przeznaczenie na wypłaty dla akcjonariuszy 30-75% zysku netto wskazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Źródło: ISBnews

PCF Group: Spółka zawarła z trustem Fiducie Familiale Samuel Girardin 2020 oraz Samuelem Girardinem umowę inwestycyjną dotyczącą nabycia 100% udziałów Game On Creative. Zgodnie z umową, cena nabycia 100% udziałów w Game On wynosi 29,37 mln zł, przy czym może ona zostać skorygowana w górę o tzw. earn-out. Game On specjalizuje się przede wszystkim w produkcji animacji (posiada własne studio motion capture umożliwiające jednoczesne nagrywanie animacji postaci, animacji twarzy oraz nagrywanie dźwięku) oraz audio dla największych firm z branży gier.  Źródło: ISBnews

Huuuge Global: Spółka w 100% zależna od Huuuge zawarła umowę nabycia gry „Traffic Puzzle” na urządzenia mobilne, wraz z prawami i aktywami związanymi z nią od Picadilla Games, za kwotę 38,9 mln USD. „Cena nabycia zostanie zapłacona Picadilla w następujący sposób: 9 500 000 USD w terminie 10 dni roboczych od momentu podpisania umowy nabycia aktywów; 25 000 000 USD w terminie 15 dni roboczych po przekazaniu nabytych aktywów; 4 400 000 USD w terminie 15 dni roboczych po roku od przekazania nabytych aktywów” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Console Labs:  Spółka z Grupy PlayWay, zajmująca się portowaniem gier na PC i konsole – planuje debiut na NewConnect do końca 2021 roku. „Przez trzy lata działalności na rynku zbudowaliśmy stabilną pozycję w branży gier wideo. Jesteśmy rentowną i szybko rosnącą spółką, gotową dołączyć do grona spółek publicznych. Mamy nadzieję, że debiut na NewConnect nastąpi jeszcze w tym roku. Wcześniej możliwe jest przeprowadzenie publicznej oferty akcji. Wszelkie szczegóły zostaną podane wkrótce” – powiedział prezes Console Labs Marcin Wesołowsk. Źródło: ISBnews

Carbon Studio: Sprzedaż pierwszej części  gry „The Wizards” przekroczyła 1 mln USD brutto na platformie Oculus Quest. Spółka zakończyła także proces certyfikacji „The Wizards Dark Times” na platformę Oculus Quest i jej debiut odbędzie się 6 maja br. Źródło: ISBnews

Games Operators: Spółka podpisała umowę trójstronną z Creative Forge Games oraz Gambit Games Studio, której przedmiotem jest wykonanie na jej rzecz gry o roboczym tytule „City of Atlantis” na platformę PC.”Zgodnie z zawartą umową, twórca stworzy grę, a spółka sfinansuje w całości produkcję gry oraz wyda ją na platformie Steam. Warunki umowy nie odbiegają od standardowych stosowanych w branży gamedev” – podała spółka. Źródło: ISBnews

PCF Group: Spółka odnotowała 24,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 4,83 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 25,59 mln zł wobec 5,3 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł w ub.r. 31,94 mln zł wobec 9,79 mln zł rok wcześniej, zaś skorygowana EBITDA – odpowiednio: 32,6 mln zł wobec 18,45 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

PCF Group: People Can Fly Chicago, LLC (PCF Chicago) – spółka pośrednio zależna PCF Group – przejęła zespół deweloperski spółki Phosphor Games, LLC z siedzibą w Chicago (PH Games). „PCF Chicago pozyskała zespół liczący osiemnaście osób, w tym trzech założycieli studia PH Games. Nowe studio PCF Chicago rozpocznie działalność z dniem 1 maja 2021 r.” – podała spółka. Ponadto PCF Chicago zawarła z PH Games umowę przejęcia z dniem 1 maja 2021 r. umowy najmu biura PH Games w Chicago z przeznaczeniem na siedzibę PCF Chicago. Źródło: ISBnews

Kool2Play: Spółka podpisała z Unseen Silence umowę, na bazie której agencja marketingowa – spółka zależna Kool Things – będzie odpowiedzialna za promocję gry „Ultra Mega Cats”. „’Ultra Mega Cats’ posiada ogromny potencjał marketingowy. W ramach podpisanej umowy odpowiedzialni jesteśmy za wszelkie działania marketingowe związane z promocją tytułu w Polsce i za granicą” – powiedział prezes GK Kool2Play Marcin Marzęcki. Źródło: ISBnews

Kool2Play: Spółka zdecydowała o przesunięciu premiery gry „Uragun” w formule early access na IV kwartał 2021 r. z II kwartału 2021 r.. Planuje dodanie do gry nowych elementów, które mają zwiększyć jej potencjał sprzedażowy.”Decyzja o przesunięciu daty premiery gry w formule early access podyktowana jest w szczególności chęcią zapewnienia zgodności jakości gry z przyjętą długoterminową strategią emitenta” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Klabater: Spółka zawarła ze Studio V5 Corp. D.O.O. z siedzibą w Kragujevac w Serbii umowę na mocy której Klabater wykona adaptację gry „May’s Mysteries: the Secret of Dragonville” oraz wyda grę na platformy konsolowe: Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5. Źródło: ISBnews

Detalion Games: Spółka rozpoczęła prace nad grą o roboczym tytule „Czyściec” na platformę PC. To gra logiczno-przygodowa 2D, oparta na zagadkach i minigrach, w oryginalnej oprawie wizualnej z humorystycznymi akcentami. Wydanie gry „Czyściec” na platformę PC ma nastąpić w 2023 r.  Źródło: spółka

PunkPirates: Spółka dołączyła do największego stowarzyszenia firm promujących blockchain w branży gier Blockchain Game Alliance oraz zawarła z podmiotem posiadającym kompetencje w obszarze technologii blockchain list intencyjny dotyczący wdrożenia tokenów kryptowalutowych w nadchodzących produkcjach spółki dedykowanych wirtualnej rzeczywistości. Źródło: spółka

Carbon Studio: Spółka zawarła umowę z firmą HTC, czego efektem jest wprowadzenie autorskiej gry spółki – „The Wizards Dark Times” – na platformę HTC Viveport w usłudze Infinity.  Źródło: spółka

Game Island: Producent tworzący tytuły z gatunku survival-immersive, podpisał kolejną umowę wykonawczą z inwestorem, który pokryje część budżetu produkcyjnego gry „Serum”. Studio posiada już cztery projekty w produkcji, które zgodnie z obraną strategią, będą współfinansowane przez zewnętrznego inwestora. Źródło: spółka

Detalion Games: Spółka zawarła umowę na wykonanie portów gry „Nemezis: Mysterious Journey III” ze studiem Dev4play na konsole Nintendo, PlayStation oraz Xbox. Źródło: spółka

Forever Entertainment: Spółka ustaliła datę premiery gry „Train Station Renovation” na platformie Nintendo Switch na 6 maja na terenie Europy, Australii i Nowej Zelandii, a także w USA, Kanadzie, Meksyku. Cena gry ustalona została na 18,99 euro/USD. Źródło: spółka

Detalion Games: Producent gier z Grupy PlayWay planuje, że gra „Nemezis: Mysterious Journey III” zadebiutuje 17 czerwca br. na platformie PC (Steam). Gra „Nemezis: Mysterious Journey III” to gra przygodowo-logiczna mająca miejsce w unikalnym, futurystycznym świecie. Źródło: spółka

ESL, Intel: Największa na świecie firma esportowa ogłosiła odnowienie wieloletniego partnerstwa z koncernem Intel w ramach największej umowy partnerskiej w historii esportu. Począwszy od 2022 roku obie marki planują zainwestować w esport ponad 100  mln USD w ciągu trzech lat, aż do INtel Extreme Masters Katowice 2025. To najdłużej trwające partnerstwo w branży esportowej trwa już 20 lat. Źródło: ISBtech

CreativeForge Games, Games Operators: Zawarły umowę na stworzenie gry „City of Atlantis” na podstawie której Gambit Games stworzy grę, w zamian za wynagrodzenie wypłacane w ratach w łącznej kwocie przekraczającej 1,5 mln zł. Źródło: Trigon

11 Bit Studios: Prowadzi zaawansowane rozmowy o kilku nowych umowach wydawniczych, aktywnie pracuje nad akwizycjami; przygotowuje się organizacyjnie i kadrowo, aby prowadzić 9-12 projektów wydawniczych równocześnie. Źródło: Trigon

PlayWay: Opublikował demo gry Car Mechanic Simulator 2021. Źródło: spółka

Vivid Games: Członek rady nadzorczej objął 303,5 tys. akcji po 1,46 zł/sztuka. Źródło: spółka

Microsoft: W ciągu ostatnich 18 miesięcy firma wydała gry na PC, takie jak „Age of Empires II i III DE”, „Gears Tactics”, „Wasteland 3″, '”Minecraft Dungeons” czy „Microsoft Flight Simulator”. W oczekiwaniu na nadchodzące tytuły pecetowe, jak „Age of Empires IV”, przyglądamy się jednocześnie naszej całej podróży i obieramy kierunki, którymi chcemy podążać w przyszłości” – podała spółka. Matt Booty, Head of Xbox Game Studios, opublikował na Xbox Wire post na temat kolejnych inwestycji Microsoftu w ekosystem gier na PC. Firma ogłosiła cross-play i cross-progression dla „Halo Infinite” multiplayer. Od momentu premiery gry „Halo: The Master Chief Collection” na PC na Xbox Game Pass na PC obejrzało ją ponad 10 mln graczy. Od 1 sierpnia udział deweloperów w sprzedaży gier komputerowych w Sklepie Microsoft Store wzrośnie do 88% z 70%. Źródło: spółka

Sony Interactive Entertainment: Ogłosił premierę gry „Returnal”, która jest dostępna wyłącznie na konsolę PlayStation 5. To bardzo ważne wydarzenie dla studia Housemarque, które grę określa jako najambitniejszy projekt do tej pory. Źródło: spółka

(ISBnews/ISBtech)

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments