Rockbridge w gamingu gra też na spadki

Należący do Rockbridge – Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji – zmienił nazwę na Rockbridge FIZ Gier i Innowacji. Na jego czele stanął Paweł Sugalski, zarządzający analogicznym produktem w formule FIO. Wraz ze zmianą nazwy, zmieniła się również specjalizacja funduszu, którą stały się firmy technologiczne (głównie gaming). Jedną z zalet jest możliwość krótkiej sprzedaży, czyli gra na spadki.

To kolejny krok w realizacji strategii Rockbridge, która zakłada inwestycje głównie w spółki z branży gier wideo oraz firmy technologiczne. W maju do oferty Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Rockbridge dołączył FIO Gier i Innowacji, który zastąpił Fundusz Dywidendowy.

Kontynuujemy przyjętą strategię rozwoju w sektorze spółek innowacyjnych, głównie z branży gier wideo, medycznych, fotowoltaicznych oraz firm związanych z działalnością online. Zmiana Funduszu Alter FIZ Aktywny Akcji na Rockbridge FIZ Gier i Innowacji to kolejny krok w realizacji sektorowej rotacji portfela. Stawiamy przede wszystkim na spółki odporne na obecne zawirowania gospodarcze – informuje Paweł Sugalski, zarządzający Rockbridge FIZ Gier i Innowacji.

Strategia sprawdziła się podczas pierwszego etapu pandemii, dlatego oczekujemy że te same sektory będą beneficjentami jej dalszego potencjalnego rozwoju. Widać to było szczególnie na lokalnym rynku gdzie trzy „gorące” spółki zdominowały handel na GPW: X-trade Brokers, Mercator Medical oraz Biomed Lublin – dodaje.

Aby zapewnić odpowiednią koncentrację inwestycji, nowo powstały FIZ będzie miał w portfelu jedynie kilkanaście starannie wyselekcjonowanych spółek. Opłata za zarządzanie wynosi standardowe 3 proc. w skali roku. Dodatkowo fundusz pobiera opłatę zmienną w wysokości 20 proc. ponad osiągnięty zysk 8 proc. w skali roku.

Rockbridge przewiduje comiesięczne emisje funduszu w pierwszych miesiącach. Minimalna wpłata wynosi równowartość 40 tys. euro. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z TFI.

Obecnie aktywa netto funduszu są zbliżone do 30 mln PLN. Intencją TFI jest publikacja wyników funduszu w comiesięcznych raportach IZFiA, które dotyczą FIZ- ów niepublicznych.

Opierając się na firmach jedynie z innowacyjnych sektorów, mamy dużą większą koncentrację na najciekawsze firmy z popularnych branż, które mają potencjał do dynamicznych wzrostów. Śledzenie sytuacji w sektorze oraz dobór najlepszych spółek, tak aby maksymalizować zwrot dla klientów funduszu jest naszym najważniejszym zadaniem. Deweloperzy gier komputerowych są zdecydowanie najciekawszymi inwestycjami ostatnich kwartałów. Zainteresowanie sektorem potwierdzają wyjątkowo wysokie obroty akcji w tym sektorze oraz duża liczba udanych i planowanych IPO/SPO. Chcemy być beneficjentami powyższych trendów, dlatego działamy bardzo dynamicznie, zakładając wysoką rotację portfela i bardzo aktywne zarządzanie pozycjami – dodaje Paweł Sugalski.

Jedną z naszych zalet jest na pewno możliwość krótkiej sprzedaży, co ujawniliśmy publicznie w ostatnich dniach przekraczając próg -0,5 proc. w spółce Forever Entertainment. Oczywiście nasz portfel zawiera dużo więcej krótkich nieujawnionych pozycji. Jest to forma zabezpieczania portfela przed spadkami całego sektora. Takim narzędziem nie dysponuje inwestor indywidualny (poza kontraktami futures na wybrane spółki) – informuje Paweł Sugalski.

Spółki z branży gier wideo obecnie stanowią ok. połowy portfela Rockbridge i są ciągle aktywnie zarządzane ze względu na bogaty kalendarz premier gier lokalnych producentów oraz inne wydarzenia rynkowe.

„Udało nam się w ostatnich dniach wykorzystać korektę sektora do zwiększenia alokacji. Jak zapowiadaliśmy niedawno, ostatnia korekta nie była dla nas zaskoczeniem – zdradza zarządzający.

Fundusz zapewnia również możliwość udziału w ofertach pre-IPO. Aktualnie jest w trakcie finalizacji negocjacji kilku ofert pre-IPO. Docelowo mają one stanowić 10-15 proc. portfela

Nie zamykamy się kategorycznie na innowacje. Wciąż pozostajemy otwarci na tymczasowe okazje rynkowe. Jeżeli na rynku pojawią się jeszcze okazje na miarę ABB X-Trade Brokers, z pewnością z nich skorzystamy. Dodatkowo nie mamy problemu z odkupieniem spółek na których zarobiliśmy w już przeszłości. Każde przereagowanie rynkowe traktujemy jako okazję inwestycyjną– zapewnia Paweł Sugalski.

Paweł Sugalski, CFA – Zarządzający Rockbridge TFI

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Rozpoczął karierę w State Street jako księgowy funduszy inwestycyjnych oraz analityk wyników funduszy inwestycyjnych w latach 2011-14. Następnie zajmował stanowisko analityka akcji w ING Securities. We wrześniu 2016 dołączył do zespołu Noble Funds TFI S.A. jako analityk. Od września 2017 zatrudniony w Rockbridge TFI S.A. początkowo jako analityk akcji, obecnie zarządzający funduszami.