ISBtech Games weekly z okresu 24 – 28 sierpnia

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 24-28 sierpnia br. Foto odnosi się informacji Kool2Play.

People Can Fly: Jeden z czołowych polskich producentów gier szykuje się do wejścia na giełdę, wynika z informacji ISBtech. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Studio Spokko, będące częścią grupy, zapowiedziało „The Witcher: Monster Slayer” – osadzoną w świecie Wiedźmina grę role-playing wykorzystującą technologię rzeczywistości rozszerzonej, podała spółka. Tytuł wydany zostanie w modelu free-to-play na iOS oraz Android, a dokładne daty premiery obu wersji zostaną podane jeszcze w tym roku, zaznaczono w informacji. Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy  zdecyduje 22 września o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 4 mln zł w drodze emisji nie więcej niż 4 mln akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 zł każda, wynika z projektów uchwał. Podjęcie powyższej uchwały ma na celu umożliwienie spółce realizacji programu motywacyjnego. Źródło: ISBnews

Ten Square Games: Prowadzi rozmowy z podmiotami, które docelowo chciałby przejąć i skupia się przede wszystkim na rynku europejskim, poinformował prezes Maciej Zużałek. Ten Square Games planuje dla trzech nowych gier, które znajdą się w tzw. globalnym testowaniu, łączny budżet marketingowy na poziomie 1,5 mln USD w pierwszym miesiącu, poinformował prezes Maciej Zużałek. Ten Square Games (TSG) odnotowało 60,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 23,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Spółka zmieniła ujęcie kosztu sprzedaży akcji w ramach programu motywacyjnego – W efekcie zmian, spółka nie wykaże za półrocze jednorazowego kosztu w kwocie 72,4 mln zł, a będzie ujmować ten koszt proporcjonalnie przez 3 najbliższe lata. W I półroczu 2020 spółka rozpozna ok. 6 mln zł kosztów z tego tytułu. Źródło: ISBnews, Trigon

Ten Square Games: Spółka jest skoncentrowana na dalszym rozwoju Fishing Clash i zarządzaniu kampaniami UA, planuje utrzymywanie obecnej bazy graczy. W zakresie rynku w Chinach, spółka jest zadowolona ze współpracy NetEase i zrobiła wszystko, by dostać licencje, ale zgody legislacyjne chińskiej administracji są poza kontrolą. Obecnie firma ma 8 teamów produkujących/zarządzających zawartością gier. Spółka potrzebuje czasu by podjąć decyzję odnośnie perspektyw SoliTales. W perspektywie 6 miesięcy możliwy global launch nowych gier. Zespół w Warszawie rozpoczął prace nad nowym produktem. Spółka przy wyborze celu akwizycji z mniejszych podmiotów, analizuje możliwość przeskalowania się i dywersyfikacji. Nie wyklucza także większej transakcji (100mln USD+) na zasadzie wymiany kompetencji. Nie wykluczałaby przy tym kredytu bankowego, środków własnych lub wymiany akcji. Zmiany polityki prywatności Apple we wrześniu są na zbyt wczesnym etapie by rozstrzygać o wpływie na wydatki marketingowe. Spółka nie zakłada, by zmiany miały wpływ na budżety marketingowe. Źródło: Trigon

CI Games: Przeprowadzi emisję do 21 mln akcji, przy cenie minimalnej ustalonej na poziomie nie niższym niż 1,2 zł, podała spółka. Zamiarem spółki jest pozyskanie środków przede wszystkim od inwestorów profesjonalnych. Minimalny wartość zapisu wynosi 0,5 mln zł. Pierwszeństwo w składaniu zapisów będą mieli akcjonariusze, którzy posiadają co najmniej 0,25% akcji CI Games. CI Games odnotował 4,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. wobec 8,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Emisja akcji ma pozwolić spółce m.in. na prace nad grami bez udziału współwydawcy Prezes zarządu zadeklarował m.in. objęcie akcji za 0,5mln PLN oraz zwołanie walnego zgromadzenia, które ma dotyczyć odwołania obecnego kapitału docelowego spółki. Źródło: ISBnews, Trigon

7Levels: Zawarł umowę o udzielenie licencji ze studiem Home Net Games Teresa Dymek na grę „Warplanes: WW1 Sky Aces”, podała spółka. Umowa dotyczy udzielenia przez licencjodawcę na rzecz spółki licencji w zakresie niezbędnym do wydania gier na platformę Nintendo Switch. Źródło: ISBnews

Draw Distance: Podpisał umowę z Humble Bundle, w wyniku której gra „Vampire: The Masquerade – Coteries of New York” będzie dostępna w usłudze Humble Choice, podała spółka. Dostęp do gier w ramach oferty mają użytkownicy serwisu, którzy opłacają miesięczny abonament. Draw Distance ustalił datę premiery gry „Vampire: The Masquerade – Shadows of New York” na PC (Windows, Linux), Mac, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch na 10 września br., podała spółka. Źródło: ISBnews

SimFabric: Podpisał umowę z ASI Gaming Investment Group, które zobowiązało się do nabycia 150 tys. akcji serii C MobileFabric oraz 150 tys. akcji serii B VRFabric, poinformowała spółka. Cenę emisyjną ustalono na poziomie 17 zł za akcję i w wyniku transakcji do każdej ze spółek wpłynie kwota 2,55 mln zł. Źródło: ISBnews

Polyslash: Akcje spółki zadebiutowały na rynku NewConnect.  Polyslash podpisał umowę z Movie Games dotyczącą stworzenia gry o roboczym tytule „Drug Dealer Manager”, podała spółka. Premiera gry planowana jest na IV kwartał 2021 r.  Źródło: ISBnews

No Gravity Games: Gra „KIDS: Animal Colouring” od premiery na platformie Nintendo Switch 20 sierpnia wygenerowała sprzedaż, która zapewniła zwrot wszelkich wydatków na produkcję portu i jej wydanie, poinformowała spółka. Data premiery gry ” Connection Haunted” na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Hong-Kongu została ustalona na 3 września, podało No Gravity Games.

Games Operators: Podpisał z Console Labs umowę, której przedmiotem jest wykonanie na rzecz spółki portu oraz wydanie gry o nazwie „Radio Commander” na platformy Xbox One, Playstation 4 oraz Nintendo Switch, podała spółka.

Pyramid Games: Cele programu motywacyjnego na lata 2020-2023 zakładają ukończenie produkcji nad co najmniej 6 grami komputerowymi lub grami na inne platformy w okresie od dnia 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021 roku, uzyskanie w tym okresie co najmniej 3 mln zł zysku netto, a łącznie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. – uzyskanie co najmniej 10 mln zł zysku netto, podała spółka. Źródło: ISBnews

ESL: W regionie EMEA rusza nowa seria turniejów online w grę CS:GO, pod nazwą Predator League. Nowy cykl to efekt współpracy firm Acer i ESL. Liga będzie rozgrywana w Niemczech, Holandii, Szwecji, Danii oraz na Bliskim Wschodzie i pozwoli młodym talentom wygrać swoje pierwsze trofeum w Counter-Strike’u: Global Offensive (CS:GO). To także dobra na uzyskanie pro-coachingu z jednymi z najlepszych trenerów na świecie, a wszystko to dzięki platformie Planet9. Źródło: spółka

Kool2Play: Studio udostępniło graczom nową, darmową wersję demonstracyjną ich nadchodzącej gry Uragun. Produkcja wzbudza zainteresowanie w Polsce oraz poza granicami naszego kraju – informacje na temat tytułu autorstwa Kool2Play pojawiły m.in. w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Francji, Czechach, Rosji, Turcji, oraz na Węgrzech. Premiera Uragun we wczesnym dostępie na Steam odbędzie się w czwartym kwartale 2020 roku, jednak już teraz widoczne jest zainteresowanie graczy oraz mediów. Jest to dla nas znak, że podążamy w dobrym kierunku. Liczymy, że nadchodząca wielkimi krokami premiera wersji EA okaże się sukcesem. – komentuje Marcin Marzęcki, prezes Kool2Play. Źródło: spółka

Razer: Marka dla graczy, ogłosiła niezaudytowane wyniki finansowe za okres 6 miesięcy 2020. „Rok 2020 jest wyjątkowy dla wszystkich ludzi na całym świecie. Pomimo niepewności na globalnym rynku spowodowanej pandemią COVID-19, Razer odnotował spektakularny początek roku, napędzany przez dominującą pozycję marki, poszerzanie bazy użytkowników i trendy związane z koniecznością pozostawania w domu” – powiedział Min-Liang Tan, współzałożyciel i CEO Razera. „Światowe zjawisko ‘zostań w domu’ zwiększyło zainteresowanie użytkowników grami i esportem do rekordowych poziomów. Dzięki naszemu ekosystemowi urządzeń, oprogramowania i usług skierowanych do graczy i młodzieży, Razer jest dobrze przygotowany do wykorzystania możliwości płynących z tych trendów. Dzięki naszej ugruntowanej pozycji lidera, atrakcyjnej ofercie sprzętu, oprogramowania i usług oraz skutecznemu zarządzaniu, podstawy naszej działalności pozostają niezmiennie mocne. Jesteśmy przekonani, że powyższe elementy, w połączeniu z naszą zdyscyplinowaną kontrolą kosztów operacyjnych oraz silną pozycją gotówkową wynoszącą ponad 500 milionów USD, dają nam dobrą pozycję, nawet w tym pełnym wyzwań okresie dla globalnej gospodarki” – dodał. Spółka zanotowała rekordowo wysokie przychody na poziomie 447,5 mln USD przy wzroście o 25,3% r/r. Skorygowany zysk EBITDA w wysokości 3,2 mln USD.  Źródło: spółka

The Knights of Unity: Prezes Piotr Sobolewski, podpisał w imieniu firmy umowę objęcia 14 026 404 akcji serii G Oxygen z NewConnect za łączną kwotę w wysokości ponad 3,5 mln zł. Zostały one objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce Mousetrap Games. Objęcie tych akcji jest konsekwencją podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Oxygen, uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii G. Akcje te mają zostać zaoferowane udziałowcom Mousetrap Games oraz objęte przez nich do 30 września 2020 roku. Kapitał zakładowy Oxygen po zarejestrowaniu emisji akcji serii G wynosić będzie 8.623.860,10 zł. „Objęcie akcji Oxygen przez udziałowców Mousetrap Games to realizacja zapowiadanych wcześniej zmian w Spółce. Cieszę się, że mimo sytuacji pandemii działamy konsekwentnie i rozwijamy naszą Grupę Kapitałową. Współpraca z The Knights of Unity przebiega wzorowo i jest to dla naszych spółek potężne wsparcie merytoryczne – mówi Edward Mężyk, Prezes Oxygen. „W The Knights of Unity mamy doświadczenie w tworzeniu gier na różne platformy, a dzięki współpracy z Oxygen możemy wkroczyć w świat wydawania gier mobilnych. Uważamy, że w game devie warto się wspierać, dlatego chętnie pomagamy na co dzień w rozwoju spółek z grupy Oxygen. Wymiana doświadczenia za doświadczenie to najzdrowszy barter – mówi Piotr Sobolewski, Prezes The Knights of Unity. Źródło: spółka

Game Island: Prezes Michał Ojrzyński ma w planach ekspansję na rynku gier związanych tematyką survivalu wzbogaconą o wyjątkową fabułę. Podstawowe mechaniki związane z survivalem zostaną wzbogacone o emocjonalne przeżywanie historii zawartych w grach. Do końca br. pojawią się co najmniej dwie zapowiedzi produkcji. Źródło: spółka

11bit studios: Odnotowało 10,5 mln zł jednostkowego  zysku netto w II kw. 2020 r. wobec 2,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zmiana księgowania kosztów Programu Motywacyjnego 2017-19 oraz prezentowania ulgi IP BOX. Zmiana księgowania kosztów PM polega na tym, że 11B ujmie całość kosztu programu w kwocie 18,3mln zł do końca 2019r. W związku ze zmianą, wyniki za 2020r. nie będą obciążone kosztem programu przypadającym na ten rok w kwocie 4,05mln zł. W związku z powyższą zmianą, spółka dokonała przekształcenia wybranych danych prezentacyjnych za 2018 i 2019 rok, I półrocze 2019 roku oraz za II kwartał 2019 roku. 11bit wprowadził także zmiany w prezentacji wpływu ulgi IP BOX na wyniki finansowe tak, że będą one prezentowane za dany okres, a nie w dopiero w raporcie rocznym. Pozytywny wpływ ulgi w I półroczu 2020 to ok. 3,5mln zł.   Źródło: ISBnews, Trigon

Bloober Team: Rozwiązanie umowy wydawniczej oraz powrotne nabycie praw dotyczących gry „Observer” Gra „Observer: System Redux” zostanie wydana w IV kwartale 2020 roku. Gra „Observer: System Redux” zostanie wydana na komputery PC za pośrednictwem platformy Steam, na terytorium całego świata, w IV kwartale 2020 r., podała spółka. Cena wyniesie 29,99 USD/euro.   Źródło: ISBnews

Gamescom: Targi odbywają się w formie wirtualnej konferencji i potrwają od 27 do 30 sierpnia – Z polskich, developerów gier na liście uczestników znajdują się podmioty: All in! Games, Bloober Team, Creepy Jar, Game Operators, Klabater, KOOL2PLAY, QubicGames, Pyramid Games, Varsav Studio. Źródło: ISBtech, Trigon

Movie Games, Iron VR: Poczyniły kolejny krok na drodze do przeniesienia czołowych produkcji warszawskiego studia do wirtualnej rzeczywistości. Oba podmioty podpisały umowę, w ramach której Iron VR będzie wprowadzała wybrane gry Movie Games na platformy Virtual Reality. Źródło: ISBnews

7Levels: W ramach umowy z Home Net Games, przeportuje i wyda na Nintendo Switch grę Warplanes: WW1 Sky Aces w wersji premium. Krakowski producent gier na bazie umowy będzie odpowiadał za działania wydawnicze, dystrybucyjne, oraz promocyjne. Cena gry została ustalona na poziomie 9,99 EUR/USD. Źródło: Trigon

RemoteMyApp: Technologia polskiej spółki zasila uruchomioną właśnie przez Deutsche Telekom platformę cloud gamingową MagentaGaming. Deutsche Telekom uruchomił własną platformę cloud gamingową MagentaGaming, dającą użytkownikom dostęp do popularnych gier komputerowych online. Za nowym produktem telekomunikacyjnego giganta stoi RemoteMyApp, polski startup dostarczający technologię cloud gamingową biznesom na całym świecie i właściciel serwisu gamingowego Vortex.gg. MagentaGaming została oficjalnie udostępniona na rynku niemieckim 25 sierpnia, tuż przed otwarciem znanych targów gier komputerowych Gamescom 2020.  Źródło: ISBtech

CreativeForge Games: Nabycie udziałów w spółkach KG LIV i KG XCVIII za łączną kwotę 11,2tys. zł. Jednocześnie podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w obu firmach do kwoty 100 tys. zł, w wyniku czego spółka będzie posiadała 78% udziałów w obu podmiotach. Jednocześnie zarząd dodaje, że NWZ ww. spółek postanowiły o zmianie firmy nazwy KG LIV na Maximus Games sp. z o.o. a KG XCVIII na Gambit Games Studio sp. z o.o. Źródło: spółka, Trigon

Vivid Games: Akcjonariusze upoważnili zarząd do przeprowadzenia skupu akcji własnych w licznie nie więcej niż 5% ogólnej liczby walorów spółki, podano w uchwałach walnego zgromadzenia. Źródło: ISBnews

BTC Studios: Zarząd otrzymał podpisaną umowę _”binding short-form agreement”_ od PVP Games Incorporation z siedzibą w Québec w Kanadzie _”PVP”_, wiodącego międzynarodowego producenta gier oraz filmów animowanych, posiadającego umowę licencyjną na produkcję gier wideo pod marką „Zorro Chronicles”, na podstawie uzyskanej licencji od Zorro Productions Inc. Źródło: ISBtech

Logitech: Przedstawił pełnowymiarową mysz M190, która została zaprojektowana z myślą o większych dłoniach w technologii bezprzewodowej. Źródło: spółka

Drageus Games: Gra „WeakWood Throne” na konsolę Nintendo Switch zadebiutuje 11 września 2020 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

Starward Industries: Krakowski producent gier z segmentu AA+, zadebiutował jako 7. spółka na rynku NewConnect w 2020 r. oraz jako 31. spółka z branży gier w historii polskiego rynku kapitałowego. Na otwarciu wyceniono je na 168 zł – blisko 310% wyżej od ceny odniesienia, którą była cena akcji w pre – IPO (41 zł), pierwsze transakcje odbyły się 6 dni po debiucie. Źródło: spółka

Arts Alliance: Podpisał umowę zakupu 50 udziałów w spółce Figure Investment. W wyniku zawarcia umowy posiada 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Jednocześnie w najbliższym czasie zgromadzenie wspólników spółki podejmie decyzję o zmianie firmy spółki z obecnej Figure Investment Sp. z o.o. na Noma Level Up! Sp. z o.o., a także zmianie przedmiotu działalności. Zgodnie z poczynionymi ustaleniami, głównym przedmiotem działalności Spółki będzie tworzenie nowoczesnych rozwiązań w odniesieniu do optymalizacji grywalności gier z jednoczesnym wytwarzaniem rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji (AI) w połączeniu z analizą zachowań graczy. Spółka w swoim zakresie zakłada także tworzenie oraz produkcję innowacyjnych gier mających wpływ na behawiorystykę graczy. Źródło: spółka

Varsav Game Studios: Zakończyła się faza projektowania i rozpoczęto etap pre-produkcji gry realizowanej przez spółkę zależną Moonaeaters o nazwie „Everdream Valley”. Źródło: spółka