LUG zdecydowanie stawia na Internet Rzeczy

Ryszard Wtorkowski, prezes LUG

Ryszard Wtorkowski, prezes LUG w komentarzu dla ISBtech o działaniach w czasie pandemii i projektach technologicznych z zakresy Internet of Things.

Niespodziewany wybuch pandemii zweryfikował wszelkie prognozy gospodarcze i zdezaktualizował wiele założeń ogólnoświatowego biznesu. Mamy to szczęście, że jesteśmy obecnie w końcówce okresu strategicznego, który trwa w naszym przypadku do 2021 roku.

Trzy z naszych celów głównych jest już zrealizowana lub znajduje się bardzo blisko tej realizacji. Pandemia zmieniła nasze środowisko funkcjonowania na tyle, że dziś naszym strategicznym zadaniem jest wprowadzenie na rynek opraw o właściwościach dezynfekujących światłem UV-C. Więc jak widać sytuacja jest dynamiczna. Na ten moment nie chcę deklarować znaczącej aktualizacji strategii, ale dopuszczamy taką myśl lub możliwość skrócenia obecnego okresu strategicznego i rozpoczęcie nowego razem z nowymi założeniami.

Pandemia dała nam lekcję i uświadomiła możliwości. Wcześniej cyfryzacja wielu procesów wewnętrznych i funkcjonowanie w trybie online (poza sferą produkcji oczywiście) wydawała nam się niemożliwa.

Dziś mamy doświadczenie w sprawnym i co ważne bardzo efektywnym działaniu zdalnie. Na pewno skorzystamy z tej lekcji i wyciągniemy wnioski, bo dzięki pandemii znamy mocne i słabe strony naszego modelu. Widzę to jednak w sferze ewolucji, a nie rewolucyjnych zmian biznesu.

Internet Rzeczy (ang. Internet of Things) z powodzeniem wykorzystywany jest w inteligentnych miastach. Oprócz szeregu innych zaawansowanych usług, technologia IoT usprawnia sterowanie oświetleniem, dostosowując je do pory dnia, obecności użytkowników czy aktualnych warunków pogodowych.

Nasze zainteresowanie tą technologią jest szczególnie duże odkąd utworzyliśmy spółkę zależną BIOT i postawiliśmy przed nią zadanie opracowania systemu zarządzania oświetleniem wykorzystującego IoT.

Cel został spełniony a LUG oferuje na rynku system „Urban” – uniwersalny i bardzo wszechstronny system bezprzewodowy, który z jednej strony może być stosowany w zwartej strukturze miejskiej, z drugiej strony doskonale radzi sobie w rozproszonych obszarach wiejskich, a szybkość działania i dynamika systemu pozwala go stosować tam gdzie wymagania są największe czyli na autostradach i drogach ekspresowych. To system zarządzania oświetleniem, który pozwala na monitorowanie stanu każdej oprawy, pomiar zużytej energii elektrycznej, harmonogramowanie i automatyczne dostosowywanie oświetlenia do panujących warunków np. pogody czy natężenia ruchu.

Spółka BIOT cały czas rozwija system o nowe obszary. Nie chcemy mówić o szczegółach ponieważ to istotne źródło naszych przewag rynkowych. Obecnie system Urban funkcjonuje już na kilku projektach. Najbardziej rozpoznawalna realizacja, którą właśnie finalizujemy to obwodnica Poznania na A2. Dostarczyliśmy tam nasze oprawy wraz z systemem zarządzania, a dzięki dużemu skomplikowaniu instalacji zdobyliśmy ogromne doświadczenie i kompetencje w zakresie reagowania na indywidualne potrzeby inwestora.

Dostarczyliśmy też system zaprojektowany przez BIOT do najbardziej innowacyjnej gminy w Polsce – Gminy Moszczenica. Przed nami kilka kolejnych projektów.