AI i uczenie maszynowe w służbie HR i pracowników wg LogicAI

Większość firm na świecie boryka się z widmem kosztownych przestojów związanych z Covid19. Działy HR tych firm mierzą się z bardzo podstępnym przeciwnikiem. Aleksander Kwiatkowski, AI Architekt firmy LogicAI, w komentarzu dla ISBtech.

Grafika główna powyżej pokazuje ekran produktu ai4HR, używany do przeciwdziałania skutkom pandemii, strona główna.

Niezwykle zaraźliwy i żywotny wirus, podstępnie używający do rozprzestrzeniania się nie tylko poprzez tych z objawami choroby, ale również poprzez niczego nieświadomych nosicieli.

Sytuacja ta, pełna niepewności oraz do końca niezdefiniowanych zagrożeń powoduje, że pracownicy są pełni obaw o zdrowie swoje i rodzin. Obawy i stres powodują mniejszą produktywność oraz zmniejszają odporność immunologiczną – co z kolei jeszcze bardziej naraża pracowników na chorobę i firmę na kosztowne przestoje.

Aleksander Kwiatkowski, AI Architekt firmy LogicAI

LogicAI, wraz z partnerami Dehora i Crestt postanowiła wspomóc firmy w tej walce. Stworzony został produkt ai4HR, produkt ten wykorzystuje najnowsze zdobycze nauki i techniki Sztucznej Inteligencji i Uczenia Maszynowego.

Świat wokół nas i my sami jesteśmy jednym wielkim polem informacyjnym. W każdym ułamku sekundy generowana jest przez nasze otoczenie i przez nas ogromna ilość informacji. Świadomie nasz umysł jest w stanie analizować i przyswajać tylko znikomą jej cząstkę.

Natomiast ai4HR przetwarza pełną dostępną informację generowaną przez pracownika, zarejestrowaną poprzez dostępne urządzenia IoT jak i bierze pod uwagę informacje historyczną zgromadzoną w zakładzie pracy.

Ponadto analizuje na bieżąco sytuację w regionie, kraju oraz na świecie. W wyniku tych działań ai4HR wspomaga właściwe podejmowanie decyzji dotyczących pracowników, rekrutacji potencjalnych zastępstw, planowania ruchów kadrowych.

Dzięki systemowi ai4HR zarządzający firmą dowiadują się czy zakład jest w dobrej kondycji, czy czai się zagrożenie mogące doprowadzić do nieobecności pracowników a w konsekwencji przestojów w poszczególnych działach lub nawet przestoju całego zakładu. System pozwala przewidywać sytuacje kryzysowe i pomaga im przeciwdziałać.

Zabezpieczenie pracowników zastępczych dzięki przewidywaniu problemów na rynku pracowniczym jest dużo bardziej efektywne i dużo tańsze niż już w pełni rozwiniętej sytuacji kryzysowej.

Tabela 2. Ekran produktu ai4HR, używany do przeciwdziałania skutkom pandemii, przykładowe dane z działu produkcji.

Produkt ai4HR powstał w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów w obliczu pandemii spowodowanej wirusem Covid-19. Niemniej z powodzeniem może on być wykorzystywany nie tylko interwencyjnie w przypadku epidemii globalnych, ale też w przypadku przewidywania oraz odpowiedzi na jakiekolwiek problemy związane z efektywnym zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Warto tez nadmienić, że jednymi z większych beneficjentów systemu są sami pracownicy. System może przewidywać potencjalne zarażenie chorobami zakaźnymi oraz monitorować zdrowie pracownika i ostrzegać przed ryzykami zachorowań. Powoduje to poczucie bezpieczeństwa w załodze firmy co przyczynia się do większej produktywności.

LogicAI to polska firma z branży AI i Data Science, która realizuje projekty Machine Learning dla dużych międzynarodowych firm takich jak Louis Vuitton czy Rolls Royce, oraz jednostek rządowych na całym świecie.

LogicAI jest wyłącznym Partnerem firmy Kaggle (część Google) na świecie. Unikalną kompetencją firmy jest zarządzanie największą globalną społecznością 4 milionów ekspertów Data Science i AI – Kaggle Days .

LogicAI wyróżnia się na rynku doświadczeniem i kompetencjami, które potwierdza wiele wygranych konkursów międzynarodowych z zakresu sztucznej inteligencji, w tym konkurs Recsys 2019 oraz Govtech 2019 .

LogicAI jest również twórcą produktów opartych o uczenie maszynowe, w tym System Rekomendacyjny Online oraz system do predykcji zachowań klientów .