Mirosław Polski o HPE Container Platform

HPE Container Platform ma na celu ułatwienie naszym klientom realizacji ich strategii z zakresu cyfrowej transformacji, w szczególności  modernizacji aplikacji, wdrażania projektów uczenia maszynowego czy analizy ogromnych zbiorów danych, mówi Mirosław Polski, Hybrid IT Ambassador w HPE CERTA, HPE Container Platform Evangelist.

Czym jest HPE Container Platform?

MP: HPE Container Platform jest zintegrowanym rozwiązaniem „pod klucz”, które zostało zbudowane z połączenia projektu klasy „open source” – Kubernetes oraz innowacyjnych rozwiązań pozyskanych z akwizycji firm, takich jak BlueData oraz MapR.

HPE Container Platform ma na celu ułatwienie naszym klientom realizacji ich strategii z zakresu cyfrowej transformacji, w szczególności  modernizacji aplikacji, wdrażania projektów uczenia maszynowego czy analizy ogromnych zbiorów danych. Wszystko to niezależnie od miejsca, w którym te dane się znajdują, np. na tzw. krawędzi sieci, w centrum przetwarzania danych czy w publicznej chmurze obliczeniowej.

HPE Container Platform wykorzystuje orkiestrację kontenerami opartą o projekt Kubernetes. Czym wyróżnia się HPE Container Platform w porównaniu do innych produktów dostępnych na rynku, wykorzystujących Kubernetes?

MP: Największym wyróżnikiem HPE Container Platform jest jej uniwersalność. Po pierwsze, wiele organizacji rozpoczęło swoją przygodę z konteneryzacją od wdrażania tzw. aplikacji bezstanowych, które są łatwiejsze podczas przechodzenia do architektury mikrousługowej.

Jednakże zdecydowana większość dzisiejszych aplikacji biznesowych to aplikacje monolityczne, nieprzystosowane do natywnego uruchamiania w chmurze. Organizacje starają się je unowocześnić poprzez przenoszenie tych aplikacji bez szczególnej zmiany ich architektury, chcąc zapewnić sobie jednocześnie bezpieczeństwo klasy produkcyjnej, jak i wsparcie dla przechowywania danych trwalych (stateful).

Nie przy każdym rozwiązaniu kontenerowym jest to tak oczywiste i proste do zrealizowania, jak w przypadku HPE Container Platform. Po drugie, HPE zapewnia możliwość instalacji wielu klastrów Kubernetes w wielu różnych wersjach jednocześnie na jednej i tej samej instancji platformy.

Po trzecie, przygoda z kontenerami nie kończy się na aplikacjach bezstanowych czy też przeniesieniu aplikacji z maszyn wirtualnych do kontenerów lub ich wytwórstwie w modelu DevOps. To dopiero początek, ponieważ konteneryzacja występuje także w innych obszarach, takich jak uczenie maszynowe (ML Ops – Machine Learning Operationalization) czy uruchamianie zadań analitycznych na dużych zbiorach danych – co może okazać się krytyczne dla wielu przedsiębiorstw w najbliższych latach.

Według Gartnera – aż 85 proc. modeli uczenia maszynowego nigdy nie trafia do produkcji z powodów takich, jak chociażby brak możliwości wyboru odpowiednich narzędzi, brak standaryzacji, czy wreszczie odpowiedniej współpracy między zespołami inżynierów programujących nauczanie maszynowe (data engineers), zespołami zajmującymi się analizą danych (data scientists) a działem operacji, i na braku odpowiedniej infrastruktury kończąc.

Jednym z kluczowych zastosowań HPE Container Platfrom jest właśnie wsparcie dla ML Ops poprzez zróżnicowany katalog narzędzi i usług (HPE Container Platform App Store), które dostępne są i zarządzane przez orkiestratora Kubernetes.

Jakie jeszcze zastosowania posiada HPE Container Platform?

Multi-cloud – każde przedsiębiorstwo posiadające strategię wokół hybrydowego IT – uruchamiania aplikacji w środowiskach mieszanych, czyli w ich własnych centrach przetwarzania danych oraz w chmurach publicznych, skorzysta z możliwości uruchomienia HPE Container Plaform także w środowisku mieszanym, a więc tam, gdzie znajdują się dane klienta.

Edge Computing – możliwość uruchamiania komponentu platformy, MapR Edge, pozwalającego na realizację projektów z zakresu przetwarzania brzegowego (Edge Computing), które przetwarza dane blisko miejsca ich powstawania, a jednocześnie jest zintegrowaną częścią centralną platformy (uruchomioną w centrum przetwarzania danych lub chmurze publicznej).

To daje nowe możliwości, a przy tym eliminuje trudności, jakie zwykle towarzyszą budowie trudnych, rozproszonych systemów informatycznych. HPE zapewnia wsparcie dla wszystkich powyższych zastosowań do uruchamiania tych obciążeń bez stosowania narzutu w postaci wirtualizacji, tzw. „vTax”, co pozwala na bardziej wydajne wykorzystanie infrastruktury fizycznej oraz znaczne obniżenie kosztów.

Odniesienie do sytuacji na rynku polskim

MP: Mamy rok 2020 i rynek polski nie różni się specjalnie od innych rynków w szczególności w zastosowaniu najnowocześniejszych technologii.

Mamy wiele innowacyjnych przedsiębiorstw, małych i dużych, które od pewnego czasu korzystają z możliwości jakie dają im najnowsze technologie z zakresu sztucznej inteligencji, jak wykorzystanie GPU do wykonywania zaawansowanych obliczeń czy tworzenie aplikacji w architekturze mikrousługowej.

Co ciekawe, znaczna część klientów HPE zaczyna przygodę z tymi technologiami od budowy na własną rękę odpowiedniego środowiska do realizacji zaawansowanych projektów. To z kolei w najlepszym wypadku przez kilka kwartałów nie przynosi im żadnych korzyści biznesowych, gdyż są to bardzo zaawansowane środowiska z często zmieniającymi się komponentami, nad którymi trzeba zapanować.

Większość wysiłku idzie na budowanie tzw. silosów technologicznych zamiast na realizację strategii. Warto podkreślić, że podobną sytuację widzimy także na rynkach zagranicznych. HPE Container Platform jest gotowym do wdrożenia produktem, który zapewnia realizację projektów w dużo krótszym czasie przy zdecydowanie mniejszym nakładzie pracy dzięki zintegrowanej warstwie do przechowywania trwałych danych, wbudowanej orkiestracji kontenerów, możliwości integracji z systemami bezpieczeństwa już istniejacymi w przedsiębiorstwach przy współdzieleniu wykorzystywanych zasobów przez kilka zespołów działająych na tych samych danych, czy tej samej infrastrukturze.

Sukcesywnie realizując naszą strategię, HPE Container Platform jest także dostępne w modelu usługowym – HPE GreenLake, czyli w formie abonamentowej. Takie podejście pozwala przedsiębiorstwom na wykorzystanie środków na realizację projektów zamiast blokowania ich na zakup nadmiarowej infrastruktury i oprogramowania.