Ministerstwo Cyfryzacji i koncepcje dla Blockchain

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało cztery dokumenty white paper zachęcające do dalszych działań regulacyjnych i określenia zadań dla rynku oraz administracji w kierunku wdrożenia technologii Blockchain, poinformował Piotr Rutkowski, lider strumienia rejestrów rozproszonych w resorcie.

Podjęliśmy działania w obszarach gdzie stosunkowo niewielka zmiana pozwala osiągnąć istotny skutek. W efekcie powstały 4 dokumenty w formie white paper. Obejmują one analizy w obszarach: weksel elektroniczny, tokenizacja obligacji, pieczęć elektroniczna jako reprezentacja przedsiębiorstw, a także kolizja RODO i blockchain” -wskazał Rutkowski. 

Marek Zagórski, minister cyfryzacji, ocenił że pole zastosowania Blockchain dostrzega od sektora notariuszy (np. rejestry testamentowe) począwszy po rolnictwo (np. śledzenie produktu).

White paper obejmuje pomysły do wykorzystania i analizę możliwości w tych 4 obszarach pokazujące co jest możliwe i jakie działania podjąć. Grupa robocza jest po to aby przedstawiciele rynku mogli wskazać gdzie jest problem do rozwiązania dzięki cyfryzacji” – wskazał minister.

Dodał, że np. elektronizacja weksla obligatoryjnie do sieci z Blockchain może spowodować wykorzystanie tradycyjnego instrumentu i tchnienie w niego nowego życia wraz z ograniczeniem ryzyk papierowego weksla.

Według słów ekspertów white paper w zakresie weksla wskazuje na dostosowywanie środowiska prawnego do obsługi weksli elektronicznych i kierunki dalszych prac według sugestii ONZ, co mogłoby nadać temu zagadnieniu wymiar międzynarodowy.

Ciekawa sprawa ma się z obligacjami. Jak wskazał prawnik Jacek Czarnecki, istnieje tu gorset technologiczny w efekcie regulacji narzucanych przez rynek finansowy i prawo.  

Skomplikowane instrumenty tworzyły nieprzejrzystość, co skończyło się np. upadkiem banku Lehmann w USA. Blockchain potencjalnie załatwia transparentność i kwestię bezpieczeństwa. Czy ostatecznie zwycięży ta technologia – zobaczymy, ale musi być neutralność technologiczna, czyli brak zmuszania przez prawo stosowania konkretnej technologii. Teraz ta neutralność nie jest realizowana. Uważam, że rynek musi mieć możliwość sprawdzenia nowych technologii” – wskazał radca.

Zaznaczył, że w analizie „wzięto na warsztat” obligacje.

Sprawdziliśmy możliwość ich tokenizacji, czyli funkcjonowania przy rozproszonej infrastrukturze. Okazało się że obecnie to nie działa, ale bariery prawne pojawiły się dopiero po zaostrzeniu prawa w efekcie afery Getback. Ograniczyły one testowanie różnych technologii. Ponadto polski rynek jest tu zdefragmentowany – jest dematerializacja na rynku publicznym, pojawił się nowy rejestr akcjonariuszy, reżimy zaczynaja się mnożyć. To,pokazuje, że potrzebna jest kompleksowa reforma”-zaznaczył Czarnecki.