Michał Paschalis-Jakubowicz o Oktawave i chmurze

Michał Paschalis-Jakubowicz, CEO Oktawave, w wywiadzie dla ISBtech o perspektywach spółki oraz rynku chmury obliczeniowej.

ISBtech: Poproszę o krótkie podsumowanie roku 2019 w firmie Oktawave.

Michał Paschalis-Jakubowicz, CEO Oktawave: Mijający rok był dla Oktawave czasem dostosowywania naszej oferty chmurowej i sposobu działania do zmieniających się potrzeb rynku. Bazowaliśmy zarówno na obserwacjach i rozmowach z klientami, jak i badaniu przeprowadzonym wspólnie z IDG. A wyciągnięte wnioski pozwoliły nam na lepszą identyfikację potrzeb biznesowych w zakresie rozwiązań chmurowych.

Okazało się, że tak często podnoszona kwestia bezpieczeństwa rozwiązań chmurowych, w dużej mierze sprowadza się do potrzeby bezawaryjnego zarządzania skomplikowaną technologicznie oraz organizacyjnie zmianą, jaką jest zmigrowanie zasobów IT do chmury.

Najwyższe bezpieczeństwo operacyjne i biznesowe dostawca jest w stanie zapewnić, jeśli spełni trzy podstawowe warunki jednocześnie. Po pierwsze, kiedy oferuje sprawdzoną, certyfikowaną infrastrukturę, i dająca się łatwo kontrolować (w szczególności, na co zwracali uwagę klienci, zlokalizowaną na terenie Polski). Po drugie, kiedy potrafi zarządzać środowiskami kilku dostawców chmurowych. A po trzecie, gdy zapewnia kompleksową pomoc przy zaprojektowaniu, zmigrowaniu, a następnie utrzymaniu zasobów w chmurze. 

Takie rozumienie potrzeb klienta znajduje potwierdzenie w prowadzonych przez nas projektach i dlatego zdecydowaliśmy się się na poszerzenie portfolio usługowego. Powołaliśmy do życia i stale rozbudowujemy zespół Cloud Masters, który posiada unikalny zestaw kompetencji chmurowych – projektuje, optymalizuje i wdraża środowiska nie tylko na naszej własnej infrastrukturze, ale także korzystając z rozwiązań globalnych dostawców, takich jak AWS, Azure czy Google Cloud. 

Dzięki temu jesteśmy w stanie jeszcze mocniej wspierać rozwój biznesu naszych klientów, poprzez migrację ich infrastruktury IT do dowolnej, bezpiecznej chmury publicznej lub hybrydowej, jak również do kilku chmur. Niwelując tym samym ryzyko przestojów czy utraty danych. 

Kolejny ważny krok, jaki wykonaliśmy, to otwarcie trzeciego centrum danych w Krakowie. Dzięki temu nasi klienci mogą budować środowiska wysokiej dostępności w kilku regionach geograficznych i w ten sposób zyskać dodatkowe zabezpieczenie dla swoich systemów w przypadku ewentualnych awarii.

Pogłębiliśmy też znacznie naszą współpracę z globalnymi dostawcami rozwiązań chmurowych. Nasze wieloletnie partnerstwo z VMware zaowocowało uzyskaniem przez nas statusu VMware Cloud Verified, a tym samym nasi klienci zyskali dostęp do integracji, interoperacyjności, optymalizacji kosztów i elastyczności najnowszego środowiska tej chmury. 

Rozwinęliśmy też znacznie nasze kompetencje chmurowe i na ten moment mamy już około 20 certyfikatów biznesowych i technologicznych w zakresie dostarczania rozwiązań AWS. Jesteśmy też w zaawansowanej fazie zdobywania podobnych uprawnień jeśli chodzi o Google Cloud Platform i Microsoft Azure.

Mamy za sobą udane komercyjne wdrożenia Kubernetesa, również w sektorze publicznym.

Zostaliśmy także partnerem reklamowym Google i widniejemy na liście Approved Technology Providers (ATP). Dzięki temu firmy, które prowadzą kampanie reklamowe w Google Display Network, mogą hostować swoje kreacje na Oktawave Cloud Storage (OCS). 

No i po raz kolejny pozytywnie przeszliśmy audyt oraz odnowiliśmy certyfikat CSA STAR, który świadczy o tym, że w chmurze Oktawave zapewniamy maksymalne bezpieczeństwo systemom i danym.

W jakim kierunku Oktawave planuje rozwój? Jakie plany i oczekiwania ma firma Oktawave na rok 2020?

W tym roku zamierzamy utrzymać nasz kurs i nabrać jeszcze większej prędkości. Przede wszystkim planujemy poszerzyć kompetencje chmurowe w ramach zespołu Cloud Masters i zdobyć kolejne certyfikaty. Stawiamy na silny zespół najlepszych specjalistów od chmury, który chcemy rozbudowywać.

Po drugie, będziemy rozwijać nasze portfolio produktów Platform as a Service. Planujemy silniej wyjść do rynku Big Data i IoT z naszym rozwiązaniem Oktawave Data Flow (ODF), które służy do przetwarzania danych strumieniowych w czasie rzeczywistym. Skorzystają z niego firmy analizujące dane ze smart liczników, przemysł 4.0 czy centra logistyczne obsługujące duże floty. Dzięki ODF można kontrolować też aktualny poziomu smogu, przetwarzać wyniki giełdowe czy monitorować warunki drogowe. Potencjał tego rozwiązania jest bardzo duży również w branży e-commerce. Umożliwia ono bowiem niezwykle dokładną analizę zachowań użytkowników, opartą o ogromne zbiory danych. I daje możliwość automatyzacji decyzji biznesowych.

Nowością, którą jak dotąd prezentowaliśmy tylko na zagranicznych targach IT, jest narzędzie Oktawave Cloud Keys (OCK). Służy ono do bezpiecznej kryptografii i umożliwia zarządzanie uprawnieniami dostępu do danych w dowolnej chmurze. Dzięki szyfrowaniu FPE, pozwala na zachowanie formatu danych przed i po zaszyfrowaniu. Pełne szyfrowanie bazy danych jest możliwe w każdej aplikacji praktycznie bez modyfikacji jej kodu.

W przypadku próby kradzieży, tak zabezpieczone dane będą bezużyteczne. OCK umożliwia też szczegółowe zarządzanie uprawnieniami do szyfrowania i deszyfrowania danych, więc tylko uprawniony użytkownik widzi odkodowane dane. Narzędzie pozwala szyfrować dane funkcjami Memory-Hard, a tak zabezpieczone hasła użytkowników są nie do złamania, przy obecnych możliwościach technologicznych. Takie szyfrowanie wykorzystywane jest np. w rozwiązaniach obsługujących blockchains, w tym giełdy.

Jak ogólnie Oktawave widzi rozwój branży usług chmurowych?

Jestem przekonany, że rok 2019 przyniósł wiele dobrego jeśli chodzi świadomość tego jakie korzyści biznesowe niesie chmura obliczeniowa, jak również wzrost zaufania do tego skomplikowanego technologicznie zjawiska. Już 52 proc. firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych lub ma to w planach, a prognozy na przyszłość są bardzo optymistyczne. Jedna trzecia biznesów jest na etapie planowania chmury, w trakcie jej implementacji lub już ją wdrożyła w środowisku testowym. Tak wynika z badania IDG „Chmura publiczna w Polsce 2019. Wykorzystanie, bezpieczeństwo, plany rozwoju”, zrealizowanego na nasze zlecenie.

Jeśli chodzi o kierunek jaki warto rozważyć, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo swoim danym i systemom w chmurze, to są nim rozwiązania typu multicloud. Zwłaszcza w przypadku firm o zasięgu międzynarodowym czy globalnym. Korzystanie z usług kilku dostawców chmurowych wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo biznesowe, ponieważ umożliwia korzystanie z różnych specyficznych dla danego dostawcy usług, przy jednoczesnym optymalnym rozproszeniu geolokalizacyjnym. Z kolei w przypadku wystąpienia sytuacji krytycznej, jedna chmura może błyskawicznie przejąć obowiązki innej, zapewniając tym samym ciągłość operacyjną.