5 rzeczy, które sztuczna inteligencja może zmienić w bankach

Rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją (artificial intelligence – AI) mogą przynieść duże zmiany w sektorze bankowym – twierdzą eksperci Deutsche Bank Research w jednym z ostatnich raportów. Zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań ma spowodować wzrost wydajności, spadek kosztów oraz nowe, atrakcyjniejsze dla klientów produkty.

Jak podkreślają autorzy raportu, banki wciąż eksperymentują z technologią opartą na sztucznej inteligencji. Jednak już teraz poważnie analizowane są możliwości wykorzystania AI w kilku obszarach.

Sztuczna inteligencja pomoże w walce z oszustami 

AI jest testowane przede wszystkim pod kątem identyfikacji klienta w czasie rzeczywistym i zapobiegania oszustwom w bankowości internetowej. Oszustwa związane z kartami kredytowymi stały się w ostatnich latach jedną z najbardziej rozpowszechnionych form cyberprzestępczości, co spowodowane jest dużym wzrostem liczby płatności internetowych i mobilnych.

Aby zidentyfikować nielegalną działalność, algorytmy sztucznej inteligencji sprawdzają wiarygodność transakcji kart kredytowych klientów w czasie rzeczywistym i porównują nowe transakcje z poprzednimi kwotami oraz lokalizacjami, z których były wykonywane. System blokuje transakcje, jeśli tylko widzi potencjalne ryzyko.

AI sprawdzi naszą tożsamość

Sztuczna inteligencja jest również testowana w procesach KYC (Know Your Customer), w celu weryfikacji tożsamości klientów. Algorytmy sztucznej inteligencji skanują dokumenty i oceniają wiarygodność dostarczonych przez klientów informacji, porównując je z danymi dostępnymi w Internecie. Jeśli algorytmy sztucznej inteligencji identyfikują niespójności, podnoszą czerwoną flagę i przeprowadzane jest bardziej szczegółowa analiza – z manualną ingerencją pracowników danego banku.

Boty zastąpią konsultantów?

Innym obszarem, w którym banki eksperymentują z technologiami sztucznej inteligencji, są chatboty, czyli asystenci cyfrowi, którzy kontaktują się z klientami za pomocą wiadomości tekstowych lub głosowo i starają się odpowiedzieć na ich prośby bez udziału pracownika banku.

Dobrym przykładem podawanym przez autorów raportu są też robo-doradcy, którzy umożliwiają pełną automatyzację niektórych usług zarządzania aktywami i narzędzia planowania finansowego online. Analizując szereg danych historycznych są w stanie dokonywać lepszych predykcji dotyczących zachowań portfeli inwestycyjnych. Równocześnie na podstawie analizy zachowań pomagają klientom podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące wydatków i oszczędzania.

Sztuczna inteligencja sprawdzi za nas poprawność dokumentów

Banki badają również sztuczną inteligencję, aby wizualizować informacje z dokumentów prawnych lub raportów rocznych, a także wyodrębnić ważne klauzule. Narzędzia te tworzą modele autonomicznie, będące wynikiem analizy danych i testów wstecznych, aby wyciągnąć wnioski z ewentualnych wcześniejszych błędów. Dzięki czemu są w stanie same sprawdzać poprawność dokumentów.

Sztuczna inteligencja będzie przewidywać wydarzenia geopolityczne

Sztuczna inteligencja i narzędzia do samouczenia się maszyn (machine learning) umożliwiają również określanie ryzyka geopolitycznego i przewidzenie jego wpływu na rynki finansowe. Przykładem takiego rozwiązania jest platforma Alpha-Dig, wykorzystywana przez Deutsche Bank. Alpha-Dig analizując w czasie rzeczywistym dane pochodzące z mediów informacyjnych, społecznościowych i innych źródeł, tworzy obraz profilu ryzyka politycznego dla danego kraju.

Narzędzie wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego i techniki systemów uczących się, aby wywnioskować kontekst np. w danym artykule prasowym, wyciągając pozytywne i negatywne wskaźniki. W drugim kroku Alpha-Dig wykorzystuje wpisy z Wikipedii, gdzie teksty są łatwe do odczytania dla maszyn. Platforma analizuje też te tematy, które są popularne i istotne w danym momencie. Badana jest średnia liczba codziennych wiadomości geopolitycznych dla danego tematu w niedawnej przeszłości.

Oczywiście żaden system nie jest w stanie przewidzieć konsekwencji wydarzeń geopolitycznych ze stuprocentową pewnością. Ale dzięki narzędziom takim jak Alpha-Dig które opierają swoją analizę na ogromnej ilości danych statystycznych, można stworzyć obiektywne mierniki, które mogą pomóc inwestorom podejmować decyzje, ograniczając ryzyko w trudniejszych obszarach.

źródło: spółka

opracował: Arkadiusz Gawłowski