Firma Hewlett Packard Enterprise (HPE) zaprezentowała HPE Primera, nową platformę wyznaczającą nowe standardy dla pamięci masowej o znaczeniu krytycznym: zapewniającą maksymalną prostotę, najwyższą dostępność i wydajność. HPE Primera wykorzystuje HPE InfoSight, najbardziej zaawansowaną platformę sztucznej inteligencji dla operacji IT. Dzięki temu możliwe staje się przekroczenie dotychczasowych ograniczeń pamięci masowej: potrzeba 93% mniej czasu na zarządzanie, a przy tym zyskuje się możliwość przewidywania i zapobiegania awariom, a także przyspieszania wydajności aplikacji. 

Firmy poszukują sposobów na przyspieszanie biznesu oraz zwiększanie innowacyjności i elastyczności działania. Dlatego wprowadzają na rynek nowe aplikacje o znaczeniu krytycznym i zapewniają wsparcie dla starszych aplikacji. W praktyce działy IT nie są jednak w stanie zaspokoić rosnących wymagań w tym zakresie. Specjaliści są zbyt zajęci zarządzaniem, optymalizowaniem i obsługą infrastruktury. W efekcie IT musi poświęcić elastyczność działania dla zapewnienia niezawodności.

HPE Primera eliminuje kompromisy i wyznacza nowe standardy dla pamięci masowej o znaczeniu krytycznym. Łącząc innowacje z całego portfolio pamięci masowej HPE zapewnia najwyższą prostotę, dostępność i wydajność.

Uproszczone doświadczenia użytkowników na poziomie konsumenckim dla pamięci masowej o znaczeniu krytycznym

Prosta instalacja: klienci mogą samodzielnie zainstalować HPE Primera w mniej niż 20 minut.Proste zarządzanie: udostępnianie pamięci masowej w HPE Primera zajmuje kilka sekund. Wbudowana funkcja redukcji danych jest domyślnie włączona; użytkownik może ją wyłączyć w razie potrzeby.

Prosta rozbudowa: specjalnie zaprojektowany system operacyjny rozdziela poszczególne usługi danych, dzięki czemu można je niezależnie wdrażać, aktualizować lub ponownie uruchamiać; oprogramowanie HPE Primera może zostać zaktualizowane przez klienta w ciągu 5 minut bez zakłócania pracy systemu.

Proste użytkowanie: klienci mogą wybrać wdrożenie HPE Primera jako w pełni zarządzanej usługi i płacić tylko za to, czego używają – dzięki HPE GreenLake. W przypadku tradycyjnych zakupów (CapEx) nowe doświadczenie użytkowania określa program Timeless Storage dla HPE Primera – to oznacza koniec totalnych upgrade’ów wymagających wymiany znacznej części infrastruktury.  Klienci otrzymują aktualizacje kontrolera, które nie zakłócają pracy systemu, oprogramowanie ze wszystkimi dostępnymi funkcjami i gwarancje dotyczące redukcji danych oraz ich dostępności.

Nowy standard pamięci masowej do zastosowań krytycznych: gwarancja pełnej dostępności

100% gwarancja dostępności: HPE Primera standardowo oferowana jest z usługą HPE Proactive Care oraz gwarantowaną 100% dostępnością danych bez konieczności zawierania dodatkowych umów specjalnych czy dopełniania uciążliwych warunków umowy.

Inteligencja wykraczająca poza pamięć masową: ponad 90% problemów powstaje poza warstwą pamięci masowej2 – w warstwie sieciowej, serwerowej i wirtualizacyjnej. HPE Primera dostrzega problemy pojawiające się poza pamięcią masową. HPE InfoSight pozwala na przewidywanie i zapobieganie zakłóceniom w sieci, aplikacjach i warstwie serwerowej.

Wbudowana niezawodność dla systemów krytycznych: architektura wielowęzłowa, transparentne zachowanie ciągłości biznesowej z HPE Peer Persistence oraz replikacja danych – HPE Primera została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu wysokiej dostępności. W standardzie dostępne jest rozwiązanie HPE Recovery Manager Central, które zapewnia ochronę danych dopasowaną  do wymagań poszczególnych aplikacji. W połączeniu z HPE StoreOnce daje to 15-krotnie szybsze odtwarzanie, a dzięki funkcjonalności HPE Cloud Bank Storage można rozbudować możliwości HPE Primera o chmurę publiczną, co zapewnia efektywne, ekonomicznie i długoterminowe przechowywanie danych.

Przewidywalna wydajność dla nieprzewidywalnych obciążeń aplikacyjnych

Wysoka wydajność do konsolidacji wymagających aplikacji: w pełni aktywna architektura HPE Primera pozwala na osiągnięcie masowej równoległości i wydajności wielowęzłowej, co przyspiesza aplikacje – przykładowo zapewnia wydajność Oracle wyższą o 122%.

Przejrzystość dla bezpiecznej konsolidacji: dzięki HPE InfoSight, HPE Primera zapewnia dostęp do informacji pozwalających optymalizować rozmieszczenie obciążeń aplikacyjnych, a jednocześnie uwzględnia charakterystykę wydajności aplikacji i interakcje z innymi współdzielonymi aplikacjami w systemie HPE Primera.

Utrzymanie przewidywalnej wydajności dzięki analityce w czasie rzeczywistym: HPE InfoSight jest teraz bardziej zintegrowany z HPE Primera; modele sztucznej inteligencji wyszkolone w chmurze są wbudowane w macierz umożliwiając analizowanie informacji – ostatecznie zapewniają stałą wydajność dla obciążeń aplikacyjnych.

„Inteligencja zmienia wszystko” – powiedział Milan Shetti, starszy wiceprezes i dyrektor generalny działu HPE Storage. „Współczesne organizacje wymagają całkowicie nowego podejścia do operacji infrastrukturalnych. Potrzebna jest inteligentna strategia danych.  HPE Primera wykorzystuje unikalną platformę HPE Intelligent Data Platform, aby zapewnić niezrównaną prostotę, dostępność i wydajność dla aplikacji o znaczeniu krytycznym. To oznacza, że firmy mogą skupić się na wykorzystaniu danych do rozwijania swojego biznesu”.  

„Poświęcam noce i weekendy, a także przeznaczam ogromne zasoby na zarządzanie i rozbudowę moich systemów pamięci masowej” – powiedział Michael York, starszy inżynier systemowy w Asante. „Z niecierpliwością czekam na wdrożenie HPE Primera oferującej autokonfigurację, autodostrajanie i zautomatyzowane upgrade’y, które nie zakłócają działania aplikacji. Nie spodziewałem się, że tak proste zarządzanie jest możliwe na platformie najwyższej klasy.”

HPE Primera stanowi rozwinięcie koncepcji platformy HPE Intelligent Data Platform, czyli portfolio produktów i rozwiązań zaprojektowanych w celu zwiększenia wydajności aplikacji, transformacji zarządzania danymi, zyskania pełnej kontroli nad wielochmurową zwinnością i umożliwiania firmom odkrywania w czasie rzeczywistym cennych informacji pośród oceanu danych. Platforma Intelligent Data Platform pomaga klientom w przejściu od dostarczania pamięci masowej do odblokowywania wartości biznesowej przy pomocy inteligentnych danych.

Możliwości HPE InfoSight, najbardziej zaawansowanej platformy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego na rynku, zapewniająpamięci masowej HPE Intelligent Data Platform autonomiczność  i umożliwiają zautomatyzowane zarządzanie. HPE InfoSight przeanalizował wzorce działania aplikacji biorąc pod uwagę 1,250 bln punktów danych z ostatniej dekady. W ten sposób zyskał możliwość przewidywania i zapobiegania zakłóceniom w warstwie pamięci masowej, serwerowej i maszyn wirtualnych. Pozwoliło to zaoszczędzić ponad 1,5 mln godzin utraconej produktywności wynikającej z przestojów. HPE InfoSight tworzy inteligentny fundament dla wszystkich produktów pamięci masowej HPE. Jednym z nich jest HPE Primera. W ten sposób powstało jedyne w branży rozwiązanie sztucznej inteligencji  do zautomatyzowanego zarządzania pamięcią masową.

źródło spółka

opracował Arkadiusz Gawłowski