„Wyeliminujemy zbędną papierologię”, czyli Informatyzacja Grupy Nowy Szpital

Grupa Nowy Szpital wchodzi w końcową fazę wdrażania systemu informatycznego HIS. Nowe oprogramowanie znacząco usprawni funkcjonowanie sieci jej placówek medycznych, przyczyniając się do poprawy jakości usług świadczonych pacjentom, a także optymalizacji kosztów, mówi Marcin Szulwiński, prezes Grupy Nowy Szpital Holding.

Nakłady finansowe na ochronę zdrowia w Polsce są coraz wyższe i po ubiegłorocznych decyzjach wiadomo, że będą rosły także w kolejnych latach. Niemniej wartość tych środków wciąż jest relatywnie niska w stosunku do potrzeb. Dlatego oglądamy każdą złotówkę otrzymaną od NFZ po kilka razy. Narzędzia informatyczne znacząco pomagają nam w racjonalnym i efektywnym
zarządzaniu budżetem, dlatego zdecydowaliśmy się wdrożyć HIS” – mówi Szulwiński.

Dedykowany Grupie system HIS (ang. Health Information System) jest wdrażany we wszystkich placówkach medycznych Grupy Nowy Szpital. System umożliwi elektroniczne przetwarzanie
i udostępnianie kompleksowych danych związanych z leczeniem pacjenta. Ponadto nowy system znacząco usprawni obieg informacji medycznej, ponieważ wszystkie dane będą gromadzone
w jednym miejscu. W porównaniu do korzystania z papierowej wersji dokumentacji przechowywanie danych w formie elektronicznej będzie też dużo bezpieczniejsze, trwalsze
i pozwoli na uniknięcie błędów.

Jednym z najważniejszych efektów implementacji systemu HIS, który odczują pacjenci, będzie poprawa jakości opieki medycznej. „Ręczne wypełnianie różnego rodzaju formularzy, skierowań
na badania czy gromadzenie historii leczenia pacjenta zabiera cenny czas lekarzy i pielęgniarek. System wdrażany w placówkach Grupy wyeliminuje zbędną papierologię i pozwoli nam jeszcze bardziej skupić się na naszej pracy, czyli zapewnianiu pacjentom profesjonalnej opieki medycznej” – mówi Szulwiński.

Po pełnym wdrożeniu, HIS umożliwi też pacjentom elektroniczną rejestracją do poradni. Wdrażanie systemu informatycznego HIS w każdej z placówek medycznych Grupy zostało podzielone na etapy: od konfiguracji systemu, przez wdrożenia na oddziałach i w pracowniach, do wdrożenia w poradniach. Prace są mocno zaawansowane i HIS działa już w siedmiu szpitalach W kolejnych dwóch system powinien działać do końca lutego, a zakończenie wdrożenia w ostatnim szpitalu zostało zaplanowane na sierpień br.

Większa efektywność operacyjna
Docelowo HIS będzie integrował wszystkie funkcje związane z bieżącą działalnością operacyjną szpitali i przychodni Grupy Nowy Szpital. Usprawni to zarządzanie oraz prowadzenie spraw
administracyjnych, zwiększając efektywność działania szpitali i poradni w ramach Grupy. To istotne, ponieważ GNS obecnie zarządza 10 szpitalami z 80 oddziałami i 157 poradniami specjalistycznymi, a w kolejnych okresach planuje dalszy rozwój – poprzez podpisywanie nowych umów operatorskich oraz przejęcia kolejnych placówek medycznych.

Dzięki bieżącemu dostępowi do informacji Grupa zyska również możliwość lepszego planowania zakupów, a przez to uzyskiwania najlepszych cen od swoich dostawców. Oprogramowanie klasy
HIS zapewni Grupie pełną kontrolę nad poziomem kosztów ponoszonych przez placówki medyczne. Przede wszystkim umożliwi elektroniczne ewidencjonowanie badań diagnostycznych
oraz zużycia leków i materiałów medycznych.

System informatyczny wdrażany w GNS pomoże lepiej alokować posiadane zasoby leków i materiałów wykorzystywanych w leczeniu pacjentów oraz eliminować niepotrzebne koszty. Dzięki temu za te same pieniądze, które otrzymujemy w ramach kontraktu z NFZ, będziemy mogli więcej inwestować, m.in. w zakup nowoczesnego sprzętu medycznego” – wyjaśnia Szulwiński.

Ponadto nowe oprogramowanie umożliwi łatwe dokumentowanie ruchu chorych, prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej, kodowanie wykonanych procedur, zlecanie terapii,
przepisywanie leków, wystawianie recept i zwolnień lekarskich oraz dokumentowanie na rzecz pacjentów. Dzięki HIS będzie możliwe także wygenerowanie szczegółowych raportów, które
pozwolą na porównywanie kosztów i analizowanie jakości procedur medycznych realizowanych w poszczególnych szpitalach.

Cyfryzacja polskiej ochrony zdrowia
Działania podjęte przez GNS wpisują się w większe przedsięwzięcie, którego celem jest wprowadzenie branży ochrony zdrowia w Polsce w erę informatyzacji. Projekt Elektronicznej
Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (Projekt P1), ma objąć wszystkich obywateli Polski oraz obywateli Unii Europejskiej, którzy
skorzystają ze świadczeń zdrowotnych w Polsce. Zgodnie z jego założeniami, docelowo każda z placówek medycznych ma wprowadzić elektroniczną dokumentację medyczną, np. e-
skierowania, e-zlecenia, e-recepty czy elektroniczne karty ubezpieczenia zdrowotnego.

Grupa Nowy Szpital Holding S.A. prowadzi działalność medyczną w obszarze lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), podstawowej opieki medycznej (POZ), opieki
długoterminowej oraz ratownictwa medycznego.

Grupa prowadzi jedną z największych w Polsce sieci szpitali, która świadczy usługi medyczne w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Zarządza m.in. 10 szpitalami powiatowymi
z niemal 3,6 tys. personelu, zlokalizowanymi w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim oraz małopolskim. Wszystkie szpitale wchodzące w skład Grupy należą do „sieci szpitali”, czyli systemu podstawowego zabezpieczenia opieki szpitalnej.