EIT InnoEnergy – wiodący inwestor w sektorze zielonej energii i czystych technologii – uruchomił ogólnoeuropejską spółkę Repono. Jej celem jest budowa magazynów energii (ESS) i osiągnięcie pojemności 100 GWh do 2030 roku. Akcjonariuszami spółki są też Grupa Boryszew, Schneider Electric, SIPLEC E.Leclerc, Stena Metall i NTM GmbH.

Repono będzie działać na polskim i europejskim rynku, standaryzując technologie i rozwiązania pod kątem osiągnięcia możliwie największej skali. Strategia oraz potencjał finansowy spółki zakłada zdobycie 10 proc. udziałów w ogólnoeuropejskim rynku magazynowania energii, którego wielkość w 2030 roku może wynieść około 1 TWh. Działalność Repono przyczyni się do wzmocnienia potencjału magazynowania nadwyżek energii pochodzącej z odnawialnych źródeł i tym samym zwiększenia dostępności i ograniczenia ryzyk związanych z rosnącym udziałem zrównoważonej energii w miksie.

Debiut Repono to kolejny przykład zaangażowania InnoEnergy na rzecz transformacji energetycznej – także w Polsce i regionie Europy Środkowej. Przewagą konkurencyjną spółki będzie m.in. dostęp do największego na świecie ekosystemu skupiającego ponad 1,2 tys. podmiotów z sektora zielonej energii, czystych technologii, finansów, nauki oraz badań i rozwoju, a także ponad 800 członków zrzeszonych w Europejskim Sojuszu Baterii. Jako InnoEnergy z sukcesem zrealizowaliśmy już niemal 50 projektów w obszarze magazynowania energii. Doświadczenie i kompetencje, które wnosimy wspólnie z partnerami, pozwolą Repono na szybką realizację projektów w całej Europie. – deklaruje Marcin Wasilewski, prezes EIT InnoEnergy w Europie Środkowej.

Repono będzie działać w trzech kluczowych obszarach. Pierwszym z nich będzie strategiczne zarzadzanie potencjałem magazynowania energii poprzez aktywność na krótkoterminowych rynkach spot. Repono będzie monitorować wahania rynkowe, umożliwiając zakup, ładowanie, przechowywanie i sprzedaż w odpowiednim czasie w celu przeniesienia nadwyżki produkcji energii na okresy zwiększonego popytu. Po drugie, spółka będzie oferować usługi bilansujące, mające kluczowe znaczenie dla utrzymania stabilności sieci i zapobiegania istotnym awariom. Trzecim obszarem działalności będzie włączanie obszaru magazynowania energii do umów typu PPA pomiędzy dużymi niezależnymi producentami energii a przedsiębiorstwami przemysłowymi.

Boryszew S.A. jest wiodącą grupą przemysłową w Polsce i aktywnym uczestnikiem trwającej w Europie transformacji energetycznej. Doskonale rozumiemy kluczową rolę stabilnych dostaw zielonej energii dla biznesu. Stawiamy na zrównoważone procesy produkcyjne, dlatego w naszym miksie zwiększamy udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł i wzmacniamy zdolności w obszarze magazynowania energii. Wierzymy, że rozwój systemów magazynowania energii (ESS) warto realizować w oparciu o szeroką międzynarodową współpracę. Jako akcjonariusz Repono wnosimy do projektu nasze bogate doświadczenie, unikatową wiedzę oraz znajomość polskiego rynku. – podkreśla Wojciech Kowalczyk, prezes Boryszew S.A.

W wyniku dokonanej akwizycji, związanej z przejęciem spółki BatteryLoop, Repono dysponuje już w pełni uruchomionymi zasobami magazynowania energii w krajach skandynawskich i zatrudnia ponad 25 wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Rasmus Bergstrom, prezes Repono

Europejskie systemy i sieci elektroenergetyczne powstały z myślą o obsłudze stałych i stabilnych, a nie elastycznych i rozproszonych źródeł energii, z jakimi mamy do czynienia obecnie w związku z rozwojem OZE. Zdecydowane odejście Europy od węgla, ropy i gazu jest dużym wyzwaniem z punktu widzenia obciążenia istniejącej infrastruktury, co prowadzi do częstych przerw i ograniczeń w dostawie czystej energii oraz wzrostu i niestabilności cen. Dlatego tak ważna jest rola Repono jako podmiotu, który pozwoli realnie przyśpieszyć transformację energetyczną. – podkreśla Rasmus Bergstrom, prezes Repono.

Do 2030 roku Unia Europejska planuje ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 55 proc. Komisja Europejska wyznaczyła minimalne krajowe cele na poziomie 42,5 proc. udziału energii odnawialnej do 2030 roku. Postępująca elektryfikacja gospodarki i rosnący udział energii odnawialnej wymagają szybkiego wdrożenia rozwiązań w zakresie magazynowania energii elektrycznej na dużą skalę.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments