Procesy weryfikacji klientów instytucji finansowych takie jak Know Your Customer (KYC) są nadal żmudne i pracochłonne, i często wiążą się ze znacznymi kosztami. W miarę jak struktury wewnętrzne firm stają się coraz bardziej złożone, zespoły operacyjne KYC stają przed wyzwaniem wspierania biznesu, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych standardów ochrony instytucji. Z pomocą przychodzą najnowsze rozwiązania technologiczne.

Przeciętna instytucja finansowa wydaje 60 milionów dolarów rocznie na procesy KYC i CDD (Customer Due Diligence) oraz 58 milionów dolarów na onboarding klientów. Niektóre firmy, działające na skalę globalną, wydają na nie nawet ponad 500 milionów dolarów rocznie. Jednocześnie dla dużej instytucji finansowej koszt utraty nawet niewielkiego odsetka nowych klientów np. z powodu zbyt złożonych procedur, może wynieść nawet 12 milionów dolarów rocznie. Bywa, że koszt procedur weryfikacji jest tak wysoki, że zniechęca banki do kierowania swoich ofert do mniejszych firm.

Instytucje, jako że są obligowane do wykazania się należytą starannością w procesie weryfikacji klientów, muszą zdobywać informacje z wielu źródeł. Analizują dane pochodzące bezpośrednio od klienta, ale powinny również opierać się na zewnętrznych źródłach. Mogą to być źródła ogólnodostępne jak i komercyjne bazy danych. Klientami banków są często firmy międzynarodowe, więc mówimy tutaj o źródłach pochodzących z ogromnej liczby instytucji. Aby móc sprawnie i skutecznie analizować dane, przy jednoczesnej dbałości o doświadczenie klienta konieczne jest wsparcie najnowszych technologii. – mówi Dorota Grzybowska, Senior Business Analyst w Capgemini Polska.

Technologia drogą do oszczędności

Nowe technologie stanowią kluczowy czynnik umożliwiający instytucjom finansowym oszczędności podczas procesów KYC. Po pierwsze, automatyzacja procesów pozwala na szybszą i bardziej precyzyjną weryfikację tożsamości klientów. Tradycyjne metody, takie jak ręczna analiza dokumentów, mogą być czasochłonne i podatne na błędy ludzkie. Natomiast nowoczesne narzędzia KYC potrafią błyskawicznie sprawdzić dane klienta, porównując je z różnymi źródłami informacji, co przyspiesza cały proces.

Wykorzystanie nowych technologii, takich jak blockchain, może znacznie zredukować ryzyko oszustw i fałszerstw podczas procesu KYC. Dzięki zastosowaniu technologii rozproszonego rejestru instytucje finansowe mogą tworzyć bezpieczne, niezmienne rejestry danych, które są trudniejsze do sfałszowania.

Poprawa doświadczenie klienta

Nowoczesne technologie nie tylko przyspieszają i usprawniają procesy KYC, ale również umożliwiają bardziej spersonalizowane podejście do klienta. Dzięki temu klienci mogą przekazywać niezbędne informacje efektywniej, wygodniej i zgodnie ze swoimi indywidualnymi potrzebami.

Zautomatyzowane procesy KYC są też po prostu znacznie krótsze, a to z pewnością liczy się dla wszystkich klientów. Jednym ze sposobów na przyspieszenie procesów weryfikacji jest wykorzystanie w nich technologii biometrycznych. Dzięki nim klient nie musi wielokrotnie wprowadzać swoich danych, wystarczy, że zeskanuje swoją twarz czy odcisk palca. Takie rozwiązania eliminują również błędy ludzkie – każdemu zdarza się przecież pomylić się przy wypełnianiu formularza.

Czy AI zmieni KYC?

Oczywistym sprzymierzeńcem analizy ogromnych baz danych w procesach KYC wydają się technologie chmurowe i mechanizmy oparte na sztucznej inteligencji. AI ma przede wszystkim możliwość analizy danych dotyczących klienta w czasie rzeczywistym i na tej podstawie prognozowania ryzyk związanych z ewentualnym podjęciem współpracy.
Mechanizmy oparte na AI mogą również znacznie szybciej wykrywać anomalie w zachowaniach klientów i dzięki temu wykrywać ewentualne przestępstwa. Należy pamiętać również, o tym, że przestępcy stale zmieniają swoje metody działań. Sztuczna inteligencja, analizując duże bazy danych, ma szanse znacznie szybciej niż człowiek zauważyć nowy rodzaj niezgodnych z prawem działań.

Systemy analizy języka naturalnego mogą również bardzo przyspieszyć procesy KYC, w których analizowane są nie tylko dane liczbowe, ale również ogromne ilości tekstów z dokumentów dostarczonych przez klientów.

AI z pewnością nie będzie w stanie w pełni zastąpić człowieka w procesach KYC. Najważniejsze decyzje, czyli te dotyczące podjęcia współpracy z klientami wysokiego ryzyka, muszą być podejmowanie przez ludzi. Na pewno jednak narzędzia oparte na sztucznej inteligencji odegrają istotną rolę w udoskonalaniu procesów weryfikacyjnych w instytucjach finansowych. – zapewnia Dorota Grzybowska.

Aby najnowsze technologie, takie jak AI mogły na stałe zagościć w kluczowych procesach instytucji finansowych, konieczne jest ich umocowanie prawne. Sektor finansowy zawsze będzie bardzo ostrożnie podchodzić do nowinek – w końcu należy do najsilniej kontrolowanych prawnie sektorów biznesu. Należy zatem mieć nadzieję, że niebawem doczekamy się ukończenia AI Act, na którym prace powadzi obecnie Unia Europejska.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments