Środowiska IT szybko ewoluują, dzięki czemu stają się bardziej zwinne i gotowe do szybkiego reagowania na potrzeby działów biznesowych. Znaczna część tego postępu została osiągnięta dzięki wykorzystaniu usług chmury publicznej.

Badania przeprowadzone przez analityków z należącej do firmy TechTarget agencji Enterprise Strategy Group (ESG) ujawniły, że 96% przedsiębiorstw korzysta z chmury publicznej (IaaS lub SaaS). Jednocześnie w znacznym stopniu wyewoluowało wykorzystanie chmur publicznych do tworzenia hybrydowych środowisk chmurowych, które łączą prywatne centra danych z chmurami publicznymi. Obecnie aż 86% firm wskazuje, że korzysta z dwóch lub więcej usług chmury publicznej (IaaS i PaaS).

Szybkie wdrażanie usług w chmurze nie oznacza jednak, że już wkrótce znajdą się tam wszystkie aplikacje. Obecnie większość oprogramowania i repozytoriów danych nadal funkcjonuje w prywatnych centrach danych, a 62% przedsiębiorstw zgłasza, że połowa lub mniej ich aplikacji jest w chmurze. Firmy coraz częściej wykorzystują dane generowane w środowiskach brzegowych oraz wdrażają tam aplikacje, aby uzyskiwać wgląd w informacje o działalności w czasie rzeczywistym, zapewniać wysoką jakość oferowanych usług oraz optymalizować procesy. Badania ESG pokazują, że 94% przedsiębiorstw uważa przetwarzanie brzegowe za jeden z dziesięciu najważniejszych priorytetów inwestycyjnych.
Jak zarządzać rozproszonymi środowiskami?

Nowoczesne środowiska IT stają się coraz bardziej rozproszone i złożone. Aplikacje są wdrażane w prywatnych centrach danych, wielu chmurach publicznych i lokalizacjach brzegowych. Jednocześnie pracownicy i urządzenia IoT uzyskujący dostęp do tych aplikacji robią to z domu lub innych zdalnych lokalizacji. Te wysoce rozproszone środowiska są również bardziej złożone w zarządzaniu, co potwierdziły badania ESG, w których ponad połowa respondentów (54%) stwierdziła, że środowisko sieciowe jest obecnie bardziej lub znacznie bardziej złożone niż jeszcze dwa lata temu.

Dziewięć na dziesięć przedsiębiorstw jest obecnie w pewnym stopniu zaangażowanych w inicjatywy transformacji cyfrowej, co wpływa na powstawanie wysoce rozproszonych środowisk. Niektóre z głównych celów IT dla tego typu projektów transformacyjnych to zwiększenie wydajności operacyjnej (54%) oraz zapewnienie lepszej i bardziej zróżnicowanej obsługi klienta (45%). Aby osiągnąć te cele, przedsiębiorstwa muszą wykorzystywać informacje dostępne w podstawowej infrastrukturze sieciowej i ruchu sieciowym, aby zapewniać bezpieczną łączność między wysoce rozproszonymi nowoczesnymi aplikacjami, pracownikami zdalnymi i urządzeniami brzegowymi.

Kluczem do skutecznego zarządzania tymi wysoce rozproszonymi, ale połączonymi środowiskami, jest możliwość uzyskania szczegółowej, kompleksowej widzialności sieci oraz gromadzenia i korelowania tych danych. Badania Enterprise Strategy Group pokazują, że praktycznie wszystkie przedsiębiorstwa (99%) uważają, iż zapewnienie pełnego wglądu jest ważne (29%) lub bardzo ważne (70%) i powinien on obejmować także zdalne lokalizacje oraz pracowników.

Platformowe podejście do widzialności sieci

Biorąc pod uwagę poziom złożoności tych wysoce rozproszonych środowisk, ich szybki rozwój oraz uzależnienie od sieci, która je łączy, przedsiębiorstwa muszą przyjąć bardziej kompleksowe, długoterminowe podejście do gromadzenia danych z infrastruktury, które można przekształcić w cenne informacje i wiedzę na jej temat. Zespoły ds. operacji sieciowych powinny wyjść poza monitorowanie znanych wskaźników i zdarzeń. Należy raczej skupić się na przechwytywaniu jak największej ilości danych, aby wykryć zdarzenia, które mogą pojawić się w przyszłości, wraz z nowymi aplikacjami i architekturami sieciowymi zyskującymi na popularności (np. aplikacje mikrousługowe lub sieci wielochmurowe).

Takie podejście nakazuje zespołom ds. operacji sieciowych nie skupiać się na wdrożeniu pojedynczego produktu, ale raczej dążenie do przyjęcia podejścia platformowego, które może zapewnić widzialność sieci i ułatwić dostosowanie się do szybkich zmian i wysokiego poziomu rozproszenia.

Przejście na podejście platformowe wymaga od przedsiębiorstw tworzenia strategicznych partnerstw, a nie tylko kupowania produktów od ich dostawców. Wiąże się to z koniecznością zaangażowania w dłuższej skali, zaś przedstawiciele firm będą musieli upewnić się, że dostawca wybranej platformy nadal będzie inwestował w innowacje i jej rozwój, w miarę zmian środowiska i krajobrazu technologicznego. Idealnym przykładem jest tu wspomniany, występujący od pewnego czasu znaczny wzrost liczby pracowników zdalnych i urządzeń IoT na brzegu sieci, który zwiększył poziom wymagań wobec widzialności infrastruktury sieciowej, więc musiały dostosować się do nich wykorzystywane przez użytkowników tych środowisk platformy zarządzające.

Sieć stała się kluczowym elementem zapewniającym bezpieczną łączność, niezależnie od tego, gdzie znajdują się pracownicy i urządzenia. Aby zachować kontrolę nad tym środowiskiem, zespoły operacyjne muszą wdrażać platformy sieciowe, które gwarantują głęboki, szczegółowy wgląd w ustawienia urządzeń sieciowych oraz ruch w sieci, aby zapewnić komfort pracy, wyższy poziom bezpieczeństwa i zwiększyć wydajność operacyjną. Będą one odgrywały znaczącą rolę w firmowych strategiach obronnych, biorąc pod uwagę uzależnienie od sieci w środowisku rozproszonym, możliwości rozwiązań NDR i granularne gromadzenie danych. Ponadto przedsiębiorstwa potrzebują wiedzy dotyczącej aplikacji działających w ich sieciach oraz gwarancji dostępu do niej. Ułatwia to nadawanie priorytetu rozwiązywaniu problemów w zależności od poziomu znaczenia danej aplikacji w firmie i skraca czas przywracania danego środowiska do pracy. – powiedział Niklas Enge, Dyrektor Regionalny Nordics i Polska w firmie Progress.

Uzyskanie takiego poziomu widzialności pomoże również firmom obniżyć koszty operacyjne i zoptymalizować działania związane z zarządzaniem środowiskami. Biorąc pod uwagę ich wysoce rozproszony charakter, bardzo trudno będzie poszczególnym narzędziom zapewnić wymagany kompleksowy widok. Zamiast tego przedsiębiorstwa powinny myśleć strategicznie i wdrożyć platformę, która zapewnia kompleksową, pełną obserwację infrastruktury sieciowej, z możliwością łatwej integracji z innymi systemami biznesowymi.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments