Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podejmuje starania, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie zarówno dla emitentów działających w formie alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI), jak i ich akcjonariuszy w związku z ryzykiem związanym z potencjalnym ograniczeniem zbywalności i delistingiem notowanych walorów ASI, co ma być efektem nowelizacji ustaw w związku z uchwaleniem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, poinformowała ISBnews członek zarządu GPW Monika Gorgoń.

„GPW podejmuje starania, aby wyjaśnić tę sytuację i znaleźć najlepsze rozwiązanie zarówno dla emitentów, jak i ich akcjonariuszy, działając jednocześnie zgodnie z obowiązującymi nas przepisami” – poinformowała ISBnews Gorgoń.

Jesteśmy świadomi zagrożenia związanego z ograniczeniem zbywalności walorów ASI. W odniesieniu do publicznych ASI, które są podwójnie nadzorowane (raz jako ASI, drugi raz jako emitenci publiczni) oraz spełniają obowiązki informacyjne jest to zupełnie nieuzasadnione. Potencjalnie może to uderzyć w inwestorów, szczególnie mniejszych, którzy w dobrej wierze przez giełdę nabywali akcje ASI, a którzy teraz są zagrożeni pozostaniem z trudnozbywalnym aktywem w portfelu. Gdyby te przepisy weszły w życie, jedynymi wygranymi będą duże, często zagraniczne, instytucje kosztem polskich instytucji i krajowych inwestorów” – powiedział ISBnews prezes JR Holding ASI January Ciszewski.

Jego zdaniem, wbrew nazwie nowelizacja nie przyczynia się do „rozwoju [polskiego] rynku finansowego oraz ochrony inwestorów”, a wręcz przeciwnie.

Wykluczenie z obrotu akcji ASI przyczyni się do ograniczenia dostępnych inwestorom aktywów i być może skłoni ich do przesunięcia środków poza polski rynek kapitałowy. Naruszy też zaufanie do rynku, prawa nabyte inwestorów dziewięciu spółek o łącznej kapitalizacji ponad 900 mln zł. Można sobie wyobrazić lawinę pozwów inwestorów o odszkodowania od Skarbu Państwa. Apelujemy do Ministerstwa Finansów, KNF i GPW o szybką interwencję w tej sprawie, natomiast jako JR Holding nie pozostawimy samym sobie inwestorów, którzy nam zaufali i podejmiemy działania zmierzające do tego, aby nie ponieśli strat” – zadeklarował prezes JR Holding ASI.

W nadal obowiązującym stanie prawnym prawa uczestnictwa ASI mogą być nabywane zarówno przez klientów profesjonalnych, jak i klientów detalicznych (w tym osoby fizyczne). Zaobserwowaną przez nadzór praktyką na rynku jest wykorzystywanie procedury uznania za klienta profesjonalnego osób fizycznych w celu zwiększania sprzedaży praw uczestnictwa ASI wśród osób niezdających sobie sprawy z charakteru takich instrumentów, a przede wszystkim z ryzyk z nimi związanych. Dlatego też w regulacjach dotyczących ochrony inwestorów na rynku kapitałowym wprowadzane jest rozwiązanie tego problemu, a więc ustanawiany jest zakaz wprowadzania ASI do obrotu wśród klientów detalicznych, jak również istotne ograniczenie uznawania osób fizycznych za klientów profesjonalnych. Ograniczenie to znajdzie zastosowanie zarówno względem ASI zarządzanych przez zarządzających działających na podstawie wpisu do rejestru jak i zezwolenia KNF. Sytuacja ASI notowanych na rynku regulowanym albo w ASO wynikająca z wejścia w życie tych przepisów jest naturalną konsekwencją zaproponowanego rozwiązania. Wprowadzenie takich regulacji było poprzedzone analizą rozwiązań na innych rynkach EU, gdzie funkcjonują podobne ograniczenia” – wskazała Komisja Nadzoru Finansowego w oświadczeniu przesłanym ISBnews.

AKTUALIZALIZACJA na 9 sierpnia – dodatkowy komentarz KNF

Przy założeniu, że regulator (MF) i operator rynku regulowanego i ASO (GPW) nie podejmą żadnych działań, to do wejścia w życie przepisów pozostało jeszcze sporo czasu – posiedzenie Sejmu jest w dniach 17/18 sierpnia, potem podpis prezydenta (21 dni), potem skierowanie do publikacji w dzienniku urzędowym, następnie publikacja i 30 dni vacatio legis. To daje ok. 2 miesięcy okresu przejściowego. Pomimo tego padły publiczne deklaracje zarówno ze strony MF co do ewentualnych działań legislacyjnych, jak i GPW co do podjęcia starań, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla akcjonariuszy ASI obecnych na rynku zorganizowanym.

Warto podkreślić, że uwzględniając postulat rynku w propozycji przepisów znalazło się rozwiązanie, zgodnie z którym jeżeli w ASI inwestor profesjonalny ma więcej niż 50% udziałów, to do takiej ASI może również wejść inwestor indywidualny (co stanowi wyjątek od ogólnej zasady, że udziały/akcje ASI nie mogą być sprzedawane inwestorowi detalicznemu = nieprofesjonalnemu).

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments