Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami dostrzegając istotność problematyki chmury obliczeniowej dla funkcjonowania towarzystw i funduszy inwestycyjnych w dniu 19 lipca br. opublikowała Model wdrożenia usługi chmury obliczeniowej.

Bezpośrednim impulsem do prac nad Modelem był opublikowany 24 stycznia 2020 r. komunikat UKNF, który dotyczy przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej.

Model jest dedykowany przede wszystkim działalności funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zarządzających alternatywną spółką inwestycyjną. Model określa jeden z możliwych sposobów wdrożenia chmury obliczeniowej, rekomendowany dla sektora inwestycyjnego.

Opracowany przez nas Model Chmury Obliczeniowej jest ważnym i przydatnym narzędziem dla działalności funduszy inwestycyjnych, które ma ułatwić wdrożenie chmury obliczeniowej w ich systemach informatycznych. Fundusze inwestycyjne i towarzystwa funduszy inwestycyjnych na co dzień przetwarzają bardzo dużą ilość informacji, w tym w szczególności informacji prawnie chronionych. Dlatego ważne jest utrzymywanie zaawansowanych mechanizmów bezpieczeństwa i ochrony informacji, przy jednoczesnym poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa. Jako rynek właśnie te elementy – zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony informacji zgodnie z obowiązującym prawem – uznajemy za priorytetowe. Przygotowanie przez nas Modelu ułatwia naszym Członkom i niezrzeszonym TFI wdrożenie chmury obliczeniowej w sposób zharmonizowany i ujednolicony. Mogą korzystać z naszej propozycji, dostosowując ją do swoich indywidualnych potrzeb, co zwiększa efektywność działania, gwarancję skutecznej ochrony informacji i dodatkowo oszczędność kosztów. – mówi Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA.

Opracowany materiał nie ma charakteru Standardu IZFiA, o którym mowa w §5 ust. 2 Statutu IZFiA. Model jest narzędziem pomocniczym, służącym wdrożeniu usługi chmury obliczeniowej. Jego stosowanie zależy od potrzeb i preferencji podmiotu nadzorowanego.
Prace nad Modelem prowadzone były w ramach Zespołu Roboczego, w skład którego wchodzili profesjonaliści reprezentujący TFI zrzeszone w IZFiA.

Projekt był realizowany we współpracy z kancelarią prawną Kochański & Partners – lidera prawa technologii i współtwórcy m. in. opracowanego przez Związek Banków Polskich dokumentu Polish Cloud 2.0, który stanowił podstawę i punkt wyjścia przy opracowywaniu Modelu.

Naszym celem było wsparcie transformacji cyfrowej funduszy inwestycyjnych, które ze względu na surowe wymogi prawne i specyfikę branży są uznawane za wysoce wrażliwe i wymagające szczególnej uwagi. Dzięki Modelowi fundusze mogą dziś skuteczniej i bardziej efektywnie odpowiadać na wymogi związane z wdrożeniem usług chmury obliczeniowej i robić to w jednolitym, wspólnym dla wszystkich i zrozumiałym standardzie. I gwarantować swoim klientom najwyższy poziom cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji. – podkreśla Piotr Kochański, Partner Zarządzający i szef Praktyki Technologii w Kochański & Partners.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments