Google i EDP Renewables, która działa za pośrednictwem spółki EDPR NA Distributed Generation, odpowiedzialnej za rozwój rozproszonej energetyki słonecznej w EDP Renewables North America, zawarły umowę ramową w sprawie przygotowania i realizacji ponad 80 inwestycji w rozproszone systemy fotowoltaiczne o łącznej mocy 650 MWp (500 MWac).

Według S&P Global i BloombergNEF (BNEF) jest to obecnie największe wsparcie korporacyjne dla energetyki rozproszonej udzielone na podstawie umowy między dwiema spółkami w USA. Ten kontrakt może również stać się największą w historii EDPR umową zawartą z klientem w sektorze energetyki rozproszonej.

Pierwsze inwestycje w obiekty fotowoltaiczne są zaplanowane w stanie Ohio, gdzie Google utrzymuje kampus-centrum danych w New Albany oraz region Google Cloud w Columbus. Docelowo inwestycje będą realizowane w sześciu stanach USA. EDPR NA DG odpowiada za przygotowanie, budowę i eksploatację farm fotowoltaicznych, a pierwsze obiekty mają zostać oddane do eksploatacji pod koniec 2024 r.

Portfel aktywów będzie częściowo finansowany ze środków z przejęcia przez Google certyfikatów energii odnawialnej (REC) Impact; jest to instrument poświadczający, że dany nabywca ma prawa do korzyści środowiskowych i społecznych płynących z energii odnawialnej wytwarzanej w obiekcie OZE.

Współpraca Google z EDPR rozpoczęła się blisko dwa lata temu, a jej celem było opracowanie inicjatywy w sektorze czystej energii, która wsparłaby sprawiedliwość energetyczną i zmniejszyła ciężar kosztów energii w ramach modelu transakcji „na otwartych księgach”: ImpactREC. Umowa ma na celu demokratyzację dostępu do czystszej energii, dzięki czemu płynące z niej korzyści będą mogły odczuć zaniedbane pod tym względem społeczności. Lokalne inwestycje pozwolą również obniżyć rachunki za prąd dla blisko 25 000 rodzin o niskich i średnich dochodach. Beneficjenci zostaną wskazani na późniejszym etapie, w miarę postępu prac nad realizacją projektów.

Podobnie jak pozostałe certyfikaty REC, ImpactREC są generowane i uznawane na rynku energii. Niniejszy model, opracowany przez Google i EDPR NA DG, certyfikuje jedynie bezpośrednie inwestycje w lokalnych społecznościach energetycznych, których celem jest zapewnianie wsparcia rodzinom o niskich i średnich dochodach.

– Podczas rozmów z liderami lokalnych społeczności i rzecznikami sprawiedliwości środowiskowej ustaliliśmy, że nieproporcjonalnie wysokie obciążenie opłatami za energię stanowi główną barierę do sprawiedliwej transformacji energetycznej. W partnerstwie z EDPR NA DG chcemy zmniejszyć ciężar kosztów energii w społecznościach, w których prowadzimy działalność, a jednocześnie dążyć do zrealizowania naszego celu korzystania z bezemisyjnych źródeł energii przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – komentuje Sana Ouji, Energy Lead w Google. –Jesteśmy wdzięczni EDPR za partnerstwo, współpracę i niesłabnące zaangażowanie w realizację naszej wspólnej misji. Niezwykle cieszy nas możliwość wsparcia naszych społeczności centrów danych i rozszerzenie korzyści płynących z inwestycji w czyste źródła energii.

– Z dużą radością zawieramy niniejszą umowę ramową, która umożliwia nam realizację wielu inwestycji w odnawialne źródła energii, a jednocześnie pozwala nam wesprzeć społeczności w trudniejszym położeniu. Transformacja w kierunku czystych sposobów wytwarzania i wykorzystywania energii nie może pozostawiać nikogo w tyle. W tym duchu prowadzimy partnerstwo z Google; jego celem jest dostarczanie czystszej i tańszej energii do większej liczby rodzin – dodaje Miguel Stilwell d’Andrade, CEO EDP.

Oprócz zakupu certyfikatów ImpactREC, program zakłada powstanie funduszu społecznego o wartości 12 mln USD. Fundusz koncentruje się na inicjatywach zmniejszających ubóstwo energetyczne w społecznościach, w których realizowane są inwestycje. Google i EDPR NA DG wspierają lokalną sprawiedliwość społeczną i ekonomiczną na drodze transformacji w kierunku zielonej przyszłości.

Inwestycje w zdecentralizowane systemy energetyki słonecznej stanowią jeden z kluczowych obszarów rozwoju i inwestycji dla EDP na nadchodzące lata. Obecnie w portfelu spółki znajdują się zdecentralizowane elektrownie fotowoltaiczne o mocy ok. 1,4 GW na całym świecie. EDP zakłada cel dodania kolejnych 3 GW mocy w latach 2023-2026. W Stanach Zjednoczonych, gdzie EDP Renewables przejęło wiodącą spółkę na rynku fotowoltaiki rozproszonej w 2021 r., spółka prowadzi działalność poprzez EDPR NA Distributed Generation, w której portfelu znajdują się aktywa operacyjne o mocy ponad 220 MWp, na które składa się ponad 440 projektów w 20 stanach USA.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments