Hewlett Packard Enterprise (HPE) wprowadza do platformy edge-to-cloud HPE GreenLake szereg nowych usług dla aplikacji, analityki i deweloperów, które umożliwiają organizacjom modernizację przetwarzania zadań produkcyjnych w środowiskach chmury hybrydowej w oparciu o dane („data-first”).

Wśród udogodnień znalazły się:

• HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise posiada teraz rozszerzone opcje wdrażania kontenerów dla Kubernetes dzięki usłudze Amazon Elastic Kubernetes Service Anywhere (Amazon EKS) firmy Amazon Web Services (AWS), oraz narzędzia dla rozwiązań infrastructure-as-code i natywnych dla chmury, co pozwoli na lepsze wsparcie zadań DevOps u klientów oraz na ciągłą integrację i wdrażanie środowisk (CI/CD).

• HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise oferuje obecnie sześć instancji, zoptymalizowanych pod kątem konkretnych zadań, służących do zastosowań ogólnych, obliczeniowych i pamięci masowej. Przejrzyste modele cenowe pozwalają na łatwe korzystanie z produktu na zasadzie pay-as-you-go.

• Ekosystemy partnerskie obejmują obecnie również HPE GreenLake for Red Hat OpenShift Container Platform oraz niedawno wprowadzone rozwiązanie HPE GreenLake for VMware.

• Ulepszona analityka zapewnia lepszą analizę wykorzystania i kosztów aplikacji u trzech hiperskalowych dostawców chmury publicznej.

• HPE GreenLake for Data Fabric i HPE Ezmeral Unified Analytics są teraz dostępne w ramach nowego programu wczesnego dostępu HPE Ezmeral.

HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise jest gotową do użycia chmurą prywatną zapewniającą nowoczesne doświadczenie użytkownika, zoptymalizowaną wydajność, otwartość oraz niski i przewidywalny łączny koszt posiadania (TCO), który odpowiada potrzebom podmiotów z każdej branży. Klienci rozumieją znaczenie modelu działania w chmurze hybrydowej dla swej transformacji cyfrowej, a HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise jest jedynym rozwiązaniem, które zapewnia najlepsze zdolności w chmurze hybrydowej – od brzegu sieci do rdzenia i w wielu chmurach – dostarczane w formie usługi chmurowej. – mówi Vishal Lall, senior vice president and general manager, HPE GreenLake Cloud Services Solutions. 

Realizacja zadań i zarządzanie w chmurze hybrydowej dzięki HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise.

HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise to nowa propozycja, która zmienia oblicze chmury prywatnej, oferując zautomatyzowaną, elastyczną, skalowalną i w pełni zarządzaną chmurę prywatną klasy korporacyjnej. HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise to rozwiązanie zaprojektowane zarówno do aplikacji tradycyjnych jak i natywnych dla chmury. Wspiera ono samodzielne wdrażanie rozwiązań typu bare metal, kontenerowych oraz na maszynach wirtualnych, z wykorzystaniem wspólnej puli infrastruktury, zoptymalizowanej pod kątem cen i wydajności.

Rozszerzenie oferty rynkowej i sieci partnerskiej w ekosystemie HPE GreenLake
Aby zapewnić klientom większy wybór i funkcjonalność, HPE rozszerza swoją ofertę ekosystemu partnerskiego w zakresie HPE GreenLake Marketplace for DevOps, AI/ML, analityki, ochrony danych, bezpieczeństwa i innych. Dzisiaj koncentrujemy się na nowej platformie HPE GreenLake for Red Hat OpenShift Container Platform oraz niedawno zapowiedzianej platformie HPE GreenLake for VMware.

• HPE GreenLake for Red Hat OpenShift Container Platform to wynik zapowiedzi wspólnych prac rozwojowych, ogłoszonej na początku bieżącego roku podczas Discover 2022. Celem tych prac jest dostarczenie nowych usług dla HPE GreenLake z rozwiązaniami open source Red Hat. Połączenie HPE GreenLake z Red Hat OpenShift zapewnia klientom spójną, solidną podstawę do tworzenia aplikacji i innowacji w chmurze hybrydowej. Pomaga to zmniejszyć koszty i złożoność, a jednocześnie zwiększa stabilność i wydajność w wielu środowiskach IT. HPE GreenLake for Red Hat OpenShift Container Platform pozwala na samodzielne zarządzanie kontenerami w środowiskach brzegowych, w centrach danych i w chmurze hybrydowej, co daje klientom większą elastyczność, skalowalność i zoptymalizowane standardowe konfiguracje kontenerów.

• Zapowiedziane w listopadzie 2022 roku HPE GreenLake for VMware połączy HPE GreenLake i VMware Cloud oferując w pełni zintegrowane rozwiązanie w ramach prostego modelu użytkowania w chmurze hybrydowej na zasadzie pay-as-you-go. VMware Cloud zostanie w pełni zintegrowany z portfolio HPE GreenLake, w tym HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise.

Program wczesnego dostępu do HPE GreenLake for Data Fabric i HPE Ezmeral Unified Analytics

Podczas Discover Frankfurt HPE zainaugurowało program wczesnego dostępu do HPE GreenLake for Data Fabric i HPE Ezmeral Unified Analytics. Dzięki programowi wczesnego dostępu programiści mogą wypróbować architekturę data fabric i rozwiązania analityczne jeszcze przed ich premierą, testując nowe funkcje i zdolności pozwalające na rozwiązywanie wyzwań danowych i analitycznych.

HPE GreenLake for Data Fabric to nowoczesna analityka i zarządzanie danymi, pozwalające na ujednolicenie różnych typów danych: w lokalnej infrastrukturze, w różnych chmurach i na brzegu sieci, co zapewnia bezproblemowy dostęp do zaufanego źródła danych. HPE Ezmeral Unified Analytics to chmurowe rozwiązanie wspierające najlepsze narzędzia open source, mające zastosowanie w całym cyklu życia projektów z zakresu inżynierii danych, analityki i data science.

Fundament systemu: Platforma HPE GreenLake edge-to-cloud

Platforma HPE GreenLake zapewnia klientom i partnerom ujednolicone doświadczenie hybrydowe i łatwy dostęp do usług chmurowych. Obecnie HPE GreenLake obsługuje ponad 65 000 klientów, działa na ponad dwóch milionach podłączonych urządzeń i zarządza ponad eksabajtem danych klientów na całym świecie.1 Zaletą dla użytkowników posiadanie jednej platformy pozwalającej na automatyzację, organizację i wdrażanie strategii w zakresie chmur hybrydowych.

HPE kontynuuje swe innowacje i inwestycje w platformę HPE GreenLake. W marcu 2022 roku firma  zaprezentowała nowe, zunifikowane doświadczenie operacyjne, które zapewnia uproszczony widok i dostęp do wszystkich usług w chmurze, w tym funkcjonalności na brzegu sieci. Zapowiedziano również konwergencję platformy HPE GreenLake z Aruba Central. Podczas HPE Discover w czerwcu 2022 roku firma ogłosiła wprowadzenie kolejnych udoskonaleń obejmujących m.in. zwiększone bezpieczeństwo, nowy portal i narzędzia dla developerów oraz głębsze możliwości zarządzania zasobami i obciążeniami na dużą skalę.

Dostępność

HPE GreenLake for Red Hat OpenShift Container Platform będzie dostępna w pierwszym kwartale roku kalendarzowego. HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise jest obecnie dostępny w 52 krajach. Partnerzy mają możliwość sprzedawania go poprzez program HPE GreenLake for Partners.

Brak możliwości przetwarzania danych utrudnia skuteczne działanie organizacji

Podczas gdy rządy na całym świecie dostrzegają, że dane są strategicznym zasobem napędzającym postęp gospodarczy i społeczny,1 firma Hewlett Packard Enterprise (HPE) prezentuje wyniki globalnego badania pokazujące, że brak dojrzałości w zakresie wykorzystania danych utrudnia zarówno sektorowi prywatnemu, jak i publicznemu osiągnięcie kluczowych wyników, takich jak wzrost sprzedaży czy stymulowanie ekologicznego rozwoju.

Firma HPE zleciła globalnej firmie badawczej YouGov przeprowadzenie badania obejmującego ponad 8 600 decydentów z różnych branż i sektora publicznego w 19 krajach. Badanie wykazało, że w typowej organizacji poziom dojrzałości w zakresie wykorzystania danych (czyli zdolność do tworzenia wartości z danych) wynosi globalnie 2,6, zaś w Polsce – 2,7 na pięciopunktowej skali. Jedynie 3% podmiotów osiągnęło najwyższy poziom dojrzałości.

Panuje powszechna zgoda co do tego, że dane mają ogromny potencjał, aby rozwijać nasze życie prywatne i zawodowe – jednak wykorzystanie tego potencjału wymaga zmiany strategii transformacji cyfrowej w organizacjach. W transformacji cyfrowej musimy przejść od podejścia „najpierw chmura” do „najpierw dane. Oznacza to, że podmioty muszą dostosowywać swoje decyzje strategiczne, organizacyjne i technologiczne do nadrzędnego celu, którym jest wykorzystanie danych jako strategicznego zasobu. – mówi Antonio Neri, President and CEO w HPE. 

Brak zdolności w zakresie wykorzystania danych utrudnia osiąganie kluczowych wyników
Badanie wykorzystuje tzw. „model dojrzałości” opracowany przez HPE, który ocenia zdolność organizacji do tworzenia wartości na podstawie danych w oparciu o kryteria strategiczne, organizacyjne i technologiczne. Najniższy poziom dojrzałości (1) nazywany jest „anarchią danych” – na tym poziomie zestawy danych są odizolowane od siebie i nie są systematycznie analizowane w celu tworzenia spostrzeżeń lub wyników. Najwyższy poziom (5) nazywany jest „ekonomią danych” – na tym poziomie organizacja strategicznie wykorzystuje dane do poprawiania wyników, w oparciu o ujednolicony dostęp zarówno do wewnętrznych, jak i zewnętrznych źródeł danych, które są analizowane za pomocą zaawansowanych metod analitycznych i sztucznej inteligencji.

Wyniki badania pokazują, że 14% (10% w przypadku Polski) organizacji jest na pierwszym poziomie dojrzałości („anarchia danych”), 29% (również 29% w przypadku Polski) na poziomie drugim („raportowanie danych”), 37% (Polska: 45% organizacji) na poziomie trzecim („wgląd w dane”), 17% (Polska: 15% ) na poziomie czwartym („danocentryczność”), a tylko 3% (Polska: 1% ) na poziomie piątym („ekonomia danych”).

Z kolei brak zdolności wykorzystywania danych ogranicza możliwość kreowania kluczowych wyników, takich jak wzrost sprzedaży (globalnie: 30%, Polska: 34%), innowacyjność (globalnie: 28%, Polska: 23%), rozwój customer experience (globalnie: 24%, Polska: 23%), lepsza ochrona środowiska naturalnego (globalnie i w Polsce: 21%) czy zwiększenie efektywności wewnętrznej (globalnie: 21%, Polska: 18%).

Organizacje muszą zlikwidować luki strategiczne, organizacyjne i technologiczne
Badanie przestawia szczegółowy obraz strategicznych, organizacyjnych i technologicznych luk, które organizacje muszą zniwelować, aby wykorzystywać dane na każdym etapie łańcucha wartości. Przykładowe wnioski płynące z badania:

• Tylko 13% respondentów na świecie (8% w Polsce) uważa, że strategia ich organizacji w zakresie danych stanowi kluczowy element strategii korporacyjnej.

• Prawie połowa respondentów zaznaczyła, że ich organizacja albo nie ma budżetu na inicjatywy w zakresie danych (globalnie: 28%, Polska: 26%), albo tylko sporadycznie finansuje inicjatywy w zakresie danych z budżetu IT (globalnie: 20%, Polska: 21%).

• Tylko 28% respondentów na świecie (24% w Polsce) potwierdziło, że ich strategia polega na dostarczaniu produktów lub usług opartych na danych.

• Prawie połowa respondentów stwierdziła, że ich organizacje nie wykorzystują metod takich jak uczenie maszynowe czy uczenie głębokie, a do analizy danych wykorzystują arkusze kalkulacyjne (globalnie: 29%, w Polsce: 25%) lub usługi business intelligence i gotowe raporty (globalnie: 18%, w Polsce: 17%).

Tworzenie wartości na podstawie danych wymaga również agregowania danych i wglądu w nie z różnych aplikacji, lokalizacji czy źródeł zewnętrznych. Na przykład dane telemetryczne z czujników montowanych przez producenta w sprzedawanych przez niego produktach może pozwolić działowi badawczo-rozwojowemu na lepsze dostosowanie następnej generacji produktów do wymagań klienta, a wymiana wyników analizy danych pacjentów między szpitalami może usprawnić diagnostykę medyczną.

Organizacje chcą mieć kontrolę w chmurze i na brzegu sieci

Charakterystyczną cechą dla niskiego poziomu dojrzałości danych jest brak nadrzędnej architektury danowej i analitycznej. Zamiast tego dane są trzymane oddzielnie w poszczególnych aplikacjach lub lokalizacjach. Tak jest w przypadku 34% respondentów na świecie (30% w Polsce). Z drugiej strony tylko 19% respondentów na świecie (15% w Polsce) wdrożyło centralny hub danych lub architekturę typu data fabric, które zapewniają całej organizacji jednolity dostęp do danych w czasie rzeczywistym, a kolejne 8% globalnie (w Polsce: 5%) stwierdziło, że hub obejmuje również zewnętrzne źródła danych.

Zważywszy, że dane coraz częściej zlokalizowane są w chmurze lub na brzegu sieci, większość respondentów (globalnie: 62%, w Polsce: 55%) stwierdziło, że strategicznie ważne jest, aby ich organizacje miały kontrolę nad swoimi danymi i narzędziami pozwalającymi tworzyć z nich wartość. Ponad połowa respondentów (globalnie: 53%, w Polsce: 52%) obawia się, że monopole danowe mają zbyt dużą kontrolę nad zdolnością do generowania wartości z danych, a 39% (w Polsce: również 39%) dokonuje ponownej analizy swej strategii chmurowej ze względu na m.in.: rosnące koszty chmury (globalnie: 42%, w Polsce: 39%), obawy o bezpieczeństwo danych (globalnie: 37%, w Polsce: 35%), potrzebę bardziej elastycznej architektury danych (globalnie: 37%, w Polsce: 35%), czy brak kontroli nad swoimi danymi (globalnie: 32%, w Polsce: 24%).

HPE GreenLake łączy chmurę z danymi, maksymalizując poziom kontroli i osiągane wyniki
Dzięki swojej strategii, HPE pomaga organizacjom przyspieszyć uzyskiwanie wyników i generowanie wartości ze wszystkich danych, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. HPE GreenLake to platforma typu edge-to-cloud umożliwiająca klientom wdrożenie modelu cloud everywhere, a więc pozwalającego wybrać najwłaściwszą lokalizację dla swoich danych i aplikacji, a jednocześnie zapewniającego ten sam model działania na brzegu sieci, w kolokalizacjach, centrach danych i chmurze. Wskutek tego klienci mogą kontrolować swoje zasoby danych i uprzemysłowić swój łańcuch dostaw danych za pomocą ujednoliconej struktury danych, która umożliwia szybką analizę i podejmowanie decyzji.

Wiele polskich instytucji oraz firm, celem osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, rozpoczyna lub prowadzi procesy transformacji cyfrowej. Niestety w związku z długiem technologicznym oraz znaczącą liczbą systemów typu legacy, przedsiębiorstwa stają przez wyzwaniami, których powszechna dziś strategia „cloud-first” nie jest w stanie zaspokoić. – zauważa Krzysztof Kowalczyk, High Velocity, Compute and Data Services Sales Leader w HPE Polska.

Ze względu na ogromny wzrost ilości danych na brzegu sieci, organizacje potrzebują hybrydowych architektur typu edge-to-cloud, w których chmura ułatwia wykorzystanie danych. HPE GreenLake daje im możliwość dostępu do danych, kontroli, ochrony, zarządzania i generowania wartości z danych w dowolnym miejscu, w jednolity sposób. – dodaje Neri.

Firma HPE zwiększa dziś swoją przewagę w zakresie technologii chmurowych ogłaszając wprowadzenie w HPE GreenLake nowych usług dla aplikacji, analityki i deweloperów, które umożliwiają organizacjom zmodernizowanie przetwarzania zadań produkcyjnych w środowiskach chmury hybrydowej w oparciu o dane („data-first”).

Transformacja cyfrowa wymaga przeprowadzenia modernizacji w oparciu o dane, które muszą być traktowane jako podstawowy zasób organizacji, powinny być przetwarzane z prędkością ich lokalizacji, a także ujednolicone celem łatwiejszego wglądu, analizy i wykorzystania. Strategia „data first” skupia się na pomaganiu organizacjom w przyspieszeniu wyników poprzez uwolnienie wartości z wszystkich danych, niezależnie od miejsca ich przechowywania, a platforma HPE GreenLake umożliwia klientom wdrożenie modelu cloud-everywhere ze swobodą wyboru odpowiedniej lokalizacji dla danych i aplikacji. – podkreśla Kowalczyk.

Metodologia badań

Wyniki pochodzą z ankiety internetowej przeprowadzonej przez YouGov między 26 października a 18 listopada 2022 r. wśród kadry kierowniczej szczebla C, kierowników jednostek biznesowych i obszarów funkcyjnych, kierowników departamentów i działów, managerów pierwszej linii i kierowników zespołów z różnych branż i sektora publicznego w Australii (N = 500), Brazylii (N = 500), Kanadzie (N = 500), Francji (N = 500), Niemczech (N = 500), Indiach (N = 500), Włoszech (N = 500), Japonii (N = 400), Meksyku (N = 500), Holandii (N = 500), Polsce (N = 500), Singapurze (N = 500), Hiszpanii (N = 200), Korei Południowej (N = 400), Szwecji (N = 200), Szwajcarii (N = 200), Turcji (N = 200), Wielkiej Brytanii (N = 500) oraz USA (N = 1000).

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments