Mając na uwadze trwający kryzys energetyczny, firmy Ericsson, Kiona i Arthur D. Little postanowiły wspólnie zbadać biznesową wartość i klimatyczne oddziaływanie sterowania budynkami z obsługą IoT.

Raport Connected Buildings Energy Management (Zarządzanie energią w budynkach przyłączonych) kładzie nacisk na potrzebę monitorowania, kontrolowania i optymalizowania zużycia energii — ponieważ dzięki takim działaniom operatorzy nieruchomości mogą obniżać zarówno ponoszone koszty energii, jak i poziomy generowanych emisji CO2, i to z jednoczesnym podnoszeniem wartości posiadanych nieruchomości.

Raport kładzie nacisk na wartość, jaką budynki przyłączone mają dla kluczowych beneficjentów: od właścicieli i operatorów nieruchomości, przez kierowników obiektów, po szerzej pojmowane środowisko. Umożliwiając łączność IoT, można podnieść wartość budynku — a lepiej mierzalne oszczędności płyną z potencjału 10% spadku rocznego kosztu energii, wynikającego z regulowania parametrów instalacji grzewczych odpowiednio do indywidualnych warunków lokalnych danego budynku, jego osiągów energetycznych oraz przewidywanego zapotrzebowania na ogrzewanie. Wraz z raportem przygotowano specjalny kalkulator wartości zarządzania energią, przeznaczony do szacowania oszczędności i efektywności na podstawie cen energii oraz innych czynników. Gdy 36% emisji CO2 w UE generuje sektor nieruchomości, wpływ ograniczonego zużycia energii ma zasadnicze znaczenie dla złagodzenia trwającego kryzysu energetycznego, z jakim mierzy się Europa, jak również dla uniknięcia konsekwencji zmian klimatu, jakie dotykają całej kuli ziemskiej.

Szybka transformacja konwencjonalnego budownictwa w kierunku budynków inteligentnych, przyłączonych do IoT, jest potrzebna ze względu na globalną urbanizację, rosnące ceny energii i zwiększone zapotrzebowanie na cyfrowe zdolności zarządzania. Poprzez łączność komórkową operatorzy nieruchomości mogą — za sprawą Kiona — optymalizować zużycie energii i reagować na potencjalne problemy, zanim te przerodzą się w pokaźne wydatki.

Wizją Kiona jest przeciwdziałać zbędnemu zużyciu energii i niepotrzebnym emisjom CO2 w obrębie ponad 55 000 komercyjnych, przemysłowych, mieszkalnych i publicznych obiektów obecnie objętych portfelem zarządzanych nieruchomości firmy. Firma pomaga sektorowi nieruchomości w osiąganiu jego celów finansowych i tych w zakresie zrównoważonego rozwoju, przeprowadzając cyfryzację zarówno w nowych, jak i w starych budynkach — ponad 5500 budynków wykorzystuje łączność komórkową wspieraną przez rozwiązanie Ericsson IoT Accelerator.

Ericsson IoT Accelerator zapewnia pełną widoczność i kontrolę łączności komórkowej wszystkich urządzeń IoT w całym cyklu eksploatacyjnym każdego z nich, niezależnie od umiejscowienia. Taka zdolność ma kluczowe znaczenie dla umożliwiania zarządzania energią i optymalizowania zużycia energii w przyłączonych budynkach inteligentnych. Zapewniając prostą w użytkowaniu technologię w połączeniu z rozwiązaniami Ericssona do łączności IoT, Kiona pozwala operatorom nieruchomości gromadzić dane z budynków poprzez zintegrowane czujniki, które dają podstawy do podejmowania ugruntowanych decyzji i sterowania budynkiem bez obecności na miejscu.

Jens Erler, IoT Client Principal, Technology and Emerging Business w Ericssonie, mówi: Wdrażanie komórkowej łączności IoT w sektorze nieruchomości służy rynkom na całym świecie poprzez szereg rezultatów, od obniżonego zużycia energii i innych kosztów eksploatacyjnych, przez podwyższoną wartość nieruchomości, po zwiększony poziom zadowolenia najemców. Konkretny charakter korzyści płynących z systemowego zarządzania energią i optymalizowania zużycia energii co prawda różni się w zależności od kraju, jednak zmniejszone zużycie energii sprzyja, finansowo i środowiskowo, wszystkim bez wyjątku.

Zdajemy sobie sprawę z wyzwań, z jakimi sektor nieruchomości mierzy się w zakresie zarządzania energią i podnoszenia wartości nieruchomości, w Europie Północnej i nie tylko. Poprzez oferowane niezależne rozwiązania i towarzyszące usługi Kiona dokłada starań, by odciążać z tej presji i tworzyć jednolity cyfrowy ekosystem, w którym operatorzy nieruchomości łączą się ze swoimi budynkami zdalnie. — mówi Viktor Vitell, CMO w Kiona.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments