Mariusz Grendowicz, Executive Partner w ACP Credit, w rozmowie z ISBtech o planach inwestycyjnych funduszu oferującego firmom finansowanie dłużne. 

Jakie są plany funduszu na najbliższy czas? Czy jeszcze w tym roku możemy się spodziewać kolejnej inwestycji?

Mariusz Grendowicz, ACP

Przez ostatnie 4 miesiące pracowaliśmy aktywnie nad ciągłym dopływem nowych transakcji. Nadal zresztą prawie codziennie przedstawiane są nam jedna, czasami dwie, potencjalne transakcje. Oczywiście nie wszystkie one spełniają kryteria, na które umówiliśmy się z naszymi inwestorami.

Nadal jest ich jednak wystarczająco dużo, by mieć szereg potencjalnie atrakcyjnych transakcji na różnych etapach zaawansowania, w tym kilka takich, których zamknięcia powinniśmy oczekiwać przed końcem roku. Od początku komunikowaliśmy, że do końca roku oczekujemy zamknięcia 2-3 transakcji. Nie ma obecnie podstaw, by wątpić w osiągnięcie tak zdefiniowanego celu.

Z jakiego poziomu udzielonego finansowania w pierwszym roku działalności bylibyście zadowoleni? (to jest de facto też pytanie, ile czasu chcecie poświęcić na rozdysponowanie tych obecnych 90 mln euro)?

Pierwsze zamknięcie funduszu miało miejsce 30. czerwca 2022 r. To był nasz „Dzień 0”, przed którym ze względu na nieistnienie funduszu zasadniczo nie mogliśmy prowadzić żadnej działalności inwestycyjnej. Fundusz ma określony formalnie okres inwestycyjny, który trwa 3 lata, lecz który może zostać wydłużony o kolejny rok za zgodą inwestorów.

Scenariusz wydłużenia okresu inwestycyjnego ponad założone 3 lata z perspektywy dnia dzisiejszego wydaje się niezmiernie mało prawdopodobny. Jeśli założymy równomierny rozkład inwestycji w czasie, dochodzimy maksymalnie do ok. 15 inwestycji w sumie, czyli 5 na rok, czyli 2-3 na półrocze. Biorąc pod uwagę, że liniowość realizacji inwestycji jest złym założeniem, choćby ze względu na wielkość zespołu – pierwsza z dwóch oczekiwanych koleżanek pracuje z nami dopiero od półtora miesiąca – tempo realizacji inwestycji wydaje się rekordowe.

Czy toczą się dalej rozmowy o podwyższeniu kapitału funduszu?

Oczywiście, że tak. Zakładamy, że fundusz finalnie zamknie się kwotą 150-200 milionów Euro, na co dajemy sobie czas do końca przyszłego roku. Jesteśmy w aktywnym dialogu z kolejnymi inwestorami z Austrii, Niemiec, Słowenii, a także z niektórymi instytucjami międzynarodowymi.

Biorąc pod uwagę, że pierwsza transakcja przeprowadzona została z udziałem polskiej spółki, i że ze sporym prawdopodobieństwem co najmniej, jak obecnie szacujemy, 40% inwestycji funduszu będą to inwestycje w polskie spółki, wielka to szkoda, że wśród inwestorów, tych obecnych, lecz też tych potencjalnych, nie ma żadnych podmiotów z naszego kraju. Trochę to dla nas wstyd, że kapitał austriacki, niemiecki, słoweński, chorwacki, węgierski musi finansować rozwój polskiej gospodarki.

Finansowanie dla Biomed

ACP Credit Fund I (Fundusz) udzielił spółce Biomed Lublin finansowania w wysokości 9 mln euro, które zgodnie z zawartą umową ma wzrosnąć do 13 mln euro. Pierwsza transza środków została już udostępniona spółce. Pozyskany kapitał Biomed Lublin przeznaczy na budowę nowego zakładu produkcyjnego, który istotnie zwiększy skalę działalności firmy w
odpowiedzi na istniejące zapotrzebowanie rynkowe. Nowa inwestycja pochłonie ponad 175 mln zł.

ACP Credit koncentruje się na wsparciu dynamicznie rosnących średniej wielkości firm, które chcą rozwijać się organicznie, dokonywać przejęć lub refinansować istniejące zadłużenie. Fundusz oferuje od 5 do 15 mln euro na pojedynczą transakcję w ramach rozwiązań w obszarze zabezpieczonego długu senioralnego.

Duże zainteresowanie naszym funduszem od rozpoczęcia działalności cztery miesiące temu jasno wskazuje, że posiadamy dedykowane kompetencje oraz produkt dobrze dopasowany do potrzeb przedsiębiorców w regionie. Przeprowadzona wspólnie ze spółką Biomed Lublin transakcja, jest modelowym przykładem tego, jak możemy wspierać firmy w ich rozwoju i realizacji planów inwestycyjnych” – powiedział Mariusz Grendowicz, Executive Partner w ACP Credit.

Pełna spłata uzyskanych przez spółkę środków nastąpi do końca 2029 roku w transzach, dopasowanych do przepływów finansowych Spółki. Finansowanie jest zabezpieczone między innymi poprzez hipotekę na powstającej nieruchomości oraz zastaw rejestrowy na IP do produktu leczniczego Distreptaza.

Bardzo cieszymy się z pozyskania ACP Credit jako instytucji finansującej. Zespół pod przewodnictwem Pana Mariusza Grendowicza szybko stał się naszym partnerem w dyskusjach, dzięki czemu udało się wypracować indywidualne warunki współpracy, satysfakcjonujące wszystkie zaangażowane strony. I wszystko to w rekordowym, jak na tego typu transakcje czasie” – powiedział Mieczysław Starkowicz, prezes Biomed.

Budowa zakładu produkcyjnego Onko BCG pozwoli na zwiększenie wydajności o ok. 300.000 opakowań/rok, co oznacza ponad pięciokrotne zwiększenie potencjału wytwórczego tego produktu. Spółka może prowadzić na posiadanym przez nią terenie, w zależności od potrzeb rynkowych, dalszą rozbudowę modułową zdolności produkcyjnych do ponad 1 mln opakowań.

Nasze zaangażowanie kapitałowe w Biomed Lublin było poprzedzone dokładną analizą spółki, jej planów inwestycyjnych oraz samego rynku. Firma działa w obszarze, który jest odporny na wahania koniunktury oraz cierpi na strukturalne niedobory podaży, i w oparciu o unikatowe produkty, co gwarantuje jej stabilne rynki zbytu. Jednocześnie, to stanowi bardzo istotne zabezpieczenie dla naszych inwestorów” – wytłumaczył Mariusz Grendowicz.

Fundusz ACP Credit prowadzi kolejne procesy inwestycyjne i dialog ze spółkami w
Polsce i regionie, dotyczący realizacji umów finansowania dłużnego.

ACP Credit oferuje szeroką gamę zabezpieczonych senioralnych instrumentów kredytowych, stanowiąc uzupełnienie w stosunku do długu mezzanine oferowanego przez ACP. Podmioty działają niezależnie, posiadają własne zespoły zarządzające i inwestycyjne.

Accession Capital Partners (ACP) wcześniej znany jako Mezzanine Management, jest wiodącym europejskim dostawcą prywatnego długu mezzanine i działa w Europie Środkowo-Wschodniej od 2000 roku za pośrednictwem biur w Wiedniu, Warszawie, Bukareszcie, Budapeszcie i Pradze. Do tej pory grupa zainwestowała środki w wysokości blisko 1 mld euro w ramach pięciu dedykowanych funduszy. Fundusze te są wspierane przez renomowanych inwestorów instytucjonalnych, w tym Europejski Fundusz Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz szereg banków, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i firm ubezpieczeniowych z Europy, USA i Azji.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments