Rosnące stopy procentowe, szalejąca inflacja, wzrost kosztów pracy i materiałów budowlanych, spodziewane radykalne podwyżki cen energii, czy wreszcie decyzje KNF o sposobie obliczania zdolności kredytowej sprawia, że deweloperzy intensywniej niż kiedykolwiek szukają metod podwyższania efektywności i optymalizacji kosztów.

BauApp uważnie śledzi rynek i odpowiada na potrzeby na bieżąco rozwijając swoją aplikację o nowe, jeszcze bardziej użyteczne funkcjonalności. Właśnie wprowadzono 20. wersję oprogramowania.

Aplikacja BauApp to nieskomplikowane i intuicyjne narzędzie do digitalizacji procesów na budowie. Wspiera przedsiębiorstwa z sektora budowlanego na różnych etapach realizacji inwestycji, od projektowania przez wykonawstwo, aż do fazy gwarancyjnej. Innowacyjne, a jednocześnie niezwykle proste w obsłudze oprogramowanie, pozwala optymalizować procesy na budowie, skracając ich czas i pozwalając na oszczędności.

Wprowadzana obecnie 20. wersja oprogramowania powstała w ciągu około 6 tygodni od wdrożenia poprzedniej. Świadczy to o intensywności prac i uważności, z jaką BauApp podchodzi do wyzwań i potrzeb rynku. Należy przy tym podkreślić, że wszystkie nowo wprowadzane funkcjonalności powstają w wyniku bliskiej współpracy BauApp z klientami i wynikają z ich potrzeb.

Dwudziesta wersja oprogramowania wprowadza 7 nowych funkcjonalności:

◦ zarządzanie zdarzeniami w wersji webowej, co oznacza, że cały proces rejestracji zdarzeń odbywa się już nie tylko na urządzeniach mobilnych, ale też poprzez stronę internetową po zalogowaniu się do oprogramowania

◦ oznaczenie priorytetowych zdarzeń wg 3 kryteriów: wysoki, normalny
i niski, przy czym wysoki ma dodatkowe oznaczenie w postaci ikony w kolorze czerwonym, co znacznie zwiększa przejrzystość komunikatu

◦ uszczegółowienie informacji o zdarzeniach poprzez zwiększenie możliwości filtrowania, dodawania komentarzy, czy też informacji o sposobie utworzenia zdarzenia

◦ przyspieszenie procesu rejestracji zdarzeń poprzez wprowadzenie blokady terminu

◦ otwieranie plików PDF w wersji webowej – plik otwiera się jako nowa strona bez konieczności ściągania dodatkowego oprogramowania, ani pobierania rysunków na urządzenie

◦ udoskonalono raporty, dzięki czemu są być bardziej czytelne i przejrzyste – ujednolicono kolor czcionki i wprowadzono separatory oddzielające poszczególne zdarzenia

◦ dodano możliwość importowania zdjęć o większej rozdzielczości – 3-krotnie wyższej w raporcie pdf i aż 10-krotnie wyższej w aplikacji webowej

Przypomnijmy, że w wersji 19. wprowadzono łącznie 9 nowych funkcjonalności, spośród których kluczowe znaczenie miała zwłaszcza „rola inspektora nadzoru”. Rozwiązanie to wzbogaciło proces zarządzania zdarzeniami o nową rolę ze specjalnymi uprawnieniami. Zdarzenie (np. usterka) nie może zostać zamknięte bez zatwierdzenia go przez inspektora nadzoru. Odpowiednio zaprojektowany proces umożliwia włączenie zewnętrznej firmy do sprawowania roli inspektora nadzoru, a oprogramowanie od samego początku jest dostępne dla podwykonawców współpracujących z klientami BauApp bezpłatnie.

– W naszej pracy koncentrujemy się na tym, by rzeczywiście wspomagać naszych klientów w optymalizacji procesów i budowaniu przewag konkurencyjnych, tak koniecznych w obecnej, trudnej sytuacji rynkowej. Dlatego z uwagą śledzimy sygnały płynące od deweloperów i generalnych wykonawców. Obserwujemy rynki – tendencje i nowości technologiczne, które się na nich pojawiają, ale także prawo budowlane, by w ten sposób jak najlepiej spełniać oczekiwania klientów i wspierać ich sukcesy – mówi Adam Dalnoki, CEO firmy BauApp. – Warto też dodać, że nasze oprogramowanie jest dostępne zarówno w polskiej wersji językowej, jak i wielu innych językach. Wdrożenie oprogramowania jest natychmiastowe i przynosi wymierne korzyści, szczególnie w zakresie oszczędności czasu i pieniędzy – dodaje.
Aplikację BauApp wdrożyło już ponad 100 firm deweloperskich i generalnych wykonawców. Wśród nich m.in. Cavatina, Cordia, PHN czy Unidevelopment. Technologia BauApp pomogła zrealizować około 2000 projektów, zarówno mieszkaniowych jak i komercyjnych

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments