W erze cyfryzacji obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie na pracowników IT. – Przykładem tego może być popyt na specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa, który ciągle się zwiększa – mówi Paweł Niemyt Product And Business Manager w Altkom Akademii. Jedną możliwością na zwiększenie kompetencji pracowników są klasyczne szkolenia. Z kolei drugą, są uczelnie wyższe, które coraz częściej sięgają po wsparcie wykładowców z zewnętrznych firm szkoleniowych. Altkom Akademia, we współpracy z wybranymi uczelniami, przygotowała ofertę studiów podyplomowych w obszarze IT i biznesu.

• Uczelnie dzięki współpracy z Altkom Akademią mają możliwość dopasowania zajęć do realnych potrzeb w firmach;

• Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa, Architect Azure, Akademia Programowania w Pythonie, Big Data – to przykłady kierunków Altkom Akademii;

• Zapotrzebowanie na specjalistów IT wciąż rośnie. Według Manpower aż 81% polskich pracodawców ma trudności ze znalezieniem nowych pracowników.

Według raportu McKinsley do 2030 roku nawet 40% wszystkich pracowników w krajach rozwiniętych będzie musiało przejść do nowych zawodów lub znacząco podnieść swoje kwalifikacje. Jest to sygnał dla firm, że adaptacja do ery cyfrowej będzie wymagała od organizacji – a nie tylko pracowników – wyposażenia się w nowe możliwości.
Aby przygotować przyszłych specjalistów do takich zmian, Altkom Akademia w tym roku rozpoczęła współpracę z wybranymi uczelniami wyższymi, z którymi przygotowała wspólne oferty studiów podyplomowych, tj.:

• Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa

• Agile Project Management – zwinne zarządzanie projektami

• Analityk biznesowo-systemowy

• Akademia Programowania w Pythonie

• Architect Azure

Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz oficjalne certyfikaty.

Najważniejsze jest jednak to, że swoje nowe umiejętności zdobył od ekspertów, którzy są aktywni zawodowo, mają niezbędną wiedzę i przede wszystkim – doświadczenie praktyczne. Takie działania pozwalają na metodyczne podnoszenie kwalifikacji wśród pracowników, a uczelnie dzięki współpracy z nami stają się bardziej konkurencyjne na rynku edukacyjnym. – mówi Wioletta Małecka, Przedstawicielka zarządu ds. kontaktów z uczelniami wyższymi w Altkom Akademii.

Zapotrzebowanie na nowych specjalistów IT

Digitalizacja niemal wszystkich branż sprawia, że niedobór talentów w tym obszarze nieustannie rośnie, a wyspecjalizowani pracownicy IT nie mogą narzekać na brak atrakcyjnych ofert pracy. Jak podaje No Fluff Jobs, w kwietniu 2022 r. liczba ogłoszeń kierowanych do specjalistów IT poszybowała w górę aż o 128 proc.

Praca zdalna, rozwój rynku e-commerce czy wojna w Ukrainie zwiększyły zapotrzebowanie na nowych specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Z raportu firmy (ISC)2 wynika, że choć od wybuchu pandemii na całym świecie przybyło nawet 700 tys. takich ekspertów, to braki wciąż wynoszą 2,7 mln, a w Europie około 200 tys. – Od początku pandemii obserwujemy ciągły wzrost zainteresowania szkoleniami z cyberbezpieczeństwa. Otwarcie się na współpracę z uczelniami daje możliwość przekazania absolwentom wyższych uczelni wiedzy i umiejętności wymaganych w ciągle zmieniających się środowiskach biznesowych i technologicznych. – mówi Paweł Niemyt, Product And Business Manager w Altkom Akademii.

Lifelong learning

Studia podyplomowe wpisują się w ideę lifelong learning. Według instytutu McKinsey do 2030 r. aż 375 mln pracowników będzie musiało się przekwalifikować.
Zmiany zachodzące w ówczesnym świecie wymuszają na firmach ciągłe doskonalenie i poszukiwanie sposobów na stabilne funkcjonowanie i utrzymanie się na rynku. Współpraca biznesu i uczelni jest korzystna dla wszystkich

Oferta studiów podyplomowych jest wsparciem nie tylko dla firm – lepsze wyniki, wyższe dochody, ale dla uczących się – możliwość zdobycia awansu, wyższych zarobków, a nawet dla szeroko pojętej gospodarki – jest pokonaniem pułapki średniego rozwoju. – mówi Natalia Gozdowska.

W tym roku Altkom Akademia poszerzyła współpracę o 8 uczelni w Polsce. Jest to dowód na to, że uczelnie współpracując z firmami zewnętrznymi, są świadome zmian zachodzących na rynku.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments