IMC, notowana na GPW, grupa rolnicza działająca na Ukrainie zawarła umowę ze szwajcarską firmą OneSoil w obszarze rolnictwa precyzyjnego.

Współpraca pozwoli IMC na zwiększenie efektywności biznesu i wygenerowanie oszczędności m.in. w obszarze zużycia nawozów i nasion. W ciągu 5 lat rolnicza grupa może wdrożyć technologię szwajcarskiego partnera nawet na 45% powierzchni banku ziemi. Z kolei OneSoil umocni swoją pozycję w Europie, a także wykorzysta doświadczenia w celu ekspansji na globalnym rynku technologii dla rolnictwa cyfrowego.

23 września IMC i OneSoil podpisały w Warszawie umowę badawczo-rozwojową w zakresie analityki i rolnictwa cyfrowego. W okresie pięciu lat firmy będą nadal wspólnie wdrażać technologię zmiennego dawkowania na polach grupy notowanej na GPW. Głównym celem strategicznego porozumienia jest zwiększenie rentowności działalności rolniczej Grupy oraz uzyskanie wymiernych i perspektywicznych wyników dzięki wspólnym eksperymentom rolniczym z OneSoil. Udoskonalenie technologii rolnictwa precyzyjnego powinno pomóc IMC i OneSoil stać się wiodącymi graczami w rolnictwie cyfrowym w Europie.

IMC i OneSoil prowadzą wspólne testy w rolnictwie precyzyjnym od 2019 roku. Próby terenowe pomogły Grupie znacznie zwiększyć efektywność prac na polach po zastosowaniu technologii zmiennego dawkowania. Dzięki tym testom OneSoil była w stanie udoskonalić swoje oprogramowanie dla cyfrowego rolnictwa precyzyjnego i skalować technologię na Europę, Amerykę Południową i Północną oraz inne regiony.

Całkowita powierzchnia wspólnych prób terenowych OneSoil i IMC wyniosła 4000 hektarów w 2020 r., 19 600 hektarów w 2021 r. i ponad 25 000 hektarów w 2022 r. Wiedza zdobyta podczas pierwszych dwóch lat eksperymentów pomogła IMC zoptymalizować zasoby podczas wojny na Ukrainie, w szczególności firmie udało się zaoszczędzić 200 ton nawozów na 4000 ha.

IMC od 2017 roku z powodzeniem wdraża różne elementy rolnictwa precyzyjnego. W szczególności od 2019 roku stosujemy technologię zmiennego dawkowania do siewu i nawożenia – technologię, która pozwala nam zaoszczędzić nasiona i nawozy, obniżyć koszty produkcji, zwiększyć efektywność produkcji rolniczej oraz ograniczyć negatywny wpływ na środowisko i emisji CO2 do atmosfery. Jest to zgodne ze strategicznymi celami IMC, jakimi są zwiększenie efektywności operacyjnej i zrównoważony rozwój firmy w odniesieniu do ludzi, ziemi i środowiska. OneSoil jest naszym partnerem od początku wdrożenia technologii zmiennego dawkowania. Dzięki partnerstwu z OneSoil z powodzeniem zrealizowaliśmy już projekt pilotażowy dla 20% banku ziemi IMC. W ciągu najbliższych 5 lat współpracy z OneSoil planujemy co najmniej dwukrotnie zwiększyć obszar zastosowania technologii zmiennego dawkowania, gdyż według wstępnych szacunków 45% pól IMC nadaje się do zastosowania tego rozwiązania. – powiedział Alex Lissitsa, prezes IMC.

IMC jest głównym partnerem OneSoil w rolnictwie precyzyjnym od trzech lat”, mówi Morten Schmidt, prezes OneSoil. – Nasza dogłębna wiedza na temat analityki GIS (system informacji geograficznej) pomogła IMC przejść na rolnictwo precyzyjne, zwiększyć zyski i ograniczyć niepotrzebne wykorzystanie zasobów, które zanieczyszczają środowisko. Wyniki naszej pracy stały się podstawą opracowanej przez nas niedawno aplikacji OneSoil Yield. Aplikacja pomoże rolnikom na całym świecie przejść do rolnictwa precyzyjnego i uzyskać wymierne wyniki z doświadczeń polowych. W ciągu najbliższych pięciu lat IMC i OneSoil przeprowadzą jeszcze bardziej rozbudowane eksperymenty, które pozwolą nam poprawić dokładność naszych programów i przeskalować je do innych regionów. – podkreśla Morten Schmidt, prezes OneSoil.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments