Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 27 czerwca – 1 lipca.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Rynek telekomunikacyjny: Łączna wartość rynku telekomunikacyjnego wyniosła 40,8 mld zł w 2021 r., pozostając na praktycznie niezmienionym poziomie w ujęciu rocznym, wynika z „Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2021 r.” Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). „Po najniższej od lat wartości przychodów z 2019 r. rynek telefonii mobilnej powraca do stanu sprzed pandemii. Łączne wpływy operatorów wyniosły w 2021 r. 13,4 mld zł i były o 7,2% wyższe niż rok wcześniej” – czytamy dalej. W 2021 r. wartość rynku telefonii stacjonarnej w Polsce wyniosła ponad 1,2 mld zł, czyli o 12% mniej w porównaniu do poprzedniego roku, podano także. „Przychody z telefonii VoIP powoli, lecz systematycznie rosną. Wartość tego rynku w 2021 r. wyniosła 0,3 mld zł i była wyższa o 8,6% niż w roku poprzednim” – czytamy też w materiale. Łączna wartość rynku usług dostępu do internetu w 2021 r. wyniosła 7,1 mld zł, co oznaczało wzrost o 10% r/r. W 2021 r. wartość rynku usług wiązanych w Polsce wyniosła 11 mld zł.

Telefonia mobilna: Operatorzy odnotowali w swoich bazach 56,6 mln kart SIM (w tym M2M) na koniec 2021 r. (tj. o 4,4% więcej niż rok wcześniej), co przełożyło się na nasycenie usługami telefonii mobilnej na poziomie 148,7% (wzrost o 7,1 pkt proc. r/r), wynika z „Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2021 r.” Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE).

Dostęp do internetu: Z internetu stacjonarnego w 2021 r. korzystało 59,8% gospodarstw domowych, co oznacza, że penetracja usługami wzrosła o 3,1 pkt proc. r/r, wynika z „Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2021 r.” Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Penetracja usługą internetu mobilnego wyniosła 198,7% w ub.r. i była o 3,4 pkt proc. wyższa niż rok wcześniej.

E-administracja: Senat przyjął z poprawkami nowelizację prawa budowlanego, umożliwiającą prowadzenie dziennika budowy i książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej. Poprawki dotyczą m.in. zmiany oficjalnej nazwy książki obiektu budowlanego, prowadzonej w formie elektronicznej; ma to być Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego – c-KOB.

Cyberbezpieczeństwo: Ze względu na rosnące znaczenie cyberbezpieczeństwa, szczególnie ze względu na ryzyko ataków na systemy teleinformatyczne w związku z wojną w Ukrainie, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zaleca silne, wieloskładnikowe – co najmniej dwuskładnikowe – uwierzytelnianie klientów w systemach informatycznych firm inwestycyjnych, podał Urząd.

E-banking: Liczba klientów indywidualnych posiadających dostęp do bankowości internetowej wyniosła 39,95 mln na koniec I kw. 2022 r. (co oznacza wzrost o 4,39% r/r i 1,44% kw./kw.). Liczba aktywnych klientów wyniosła 21,8 mln (wzrost o 9,36% r/r i 3,42% kw/kw), podał Związek Banków Polskich (ZBP) w raporcie NetB@nk.

Praca w IT: Pracownicy IT znajdują się w polskiej czołówce zawodów najbardziej poszukiwanych, wynika z raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”. W sektorze IT i telekomunikacji 41% firm chce pozyskiwać nowych pracowników w III kw. – tj. wzrost o 4 pkt proc więcej wobec II kw. Raport wykazał, że 15% firm prognozuje redukcję etatów, co oznacza spadek o 9 pkt proc. wobec II kw. br.

Sprzęt telekomunikacyjny: Ze smartfonów korzysta 42,7% dzieci w wieku 4-9 lat. W grupie między 10. a 15. rokiem życia jest to już 91,5%, wynika z Badania Założycielskiego Krajowego Instytutu Mediów (KIM). Wśród osób 65+ smartfona używa 33,4% badanych. W grupie wiekowej 16-24 lata smartfona używa 98,1%, wśród osób między 25-34 lata jest to 96,8%. Wśród 35-44-latków z takiego telefonu korzysta 94,8%, a w wśród osób 45-54 lata – 88,5%. Smartfona używa 72,1% Polaków w wieku 55-64 lata. Wśród osób najstarszych, powyżej 65 lat, takie urządzenie jest w użyciu 33,4% badanych, podano.

Cyberbezpieczeństwo: Liczba ataków hakerskich w Polsce od początku roku wzrosła o 35% w porównaniu do ubiegłego roku. Polskie firmy są atakowane średnio 938 razy tygodniowo, wynika z danych Check Point Research. Znaczna cześć cyberataków skierowanych w polskie firmy pochodzi z USA (44%). Na drugim miejscu są hakerzy atakujący z polskich IP (9%) oraz Niemiec (8%). Na świecie 57% ataków generowanych jest z USA (amerykański adres IP). W okresie ostatnich 6 miesięcy hakerzy atakowali klientów banków polskich: mBank, PKO BP, ING, instytucji wojskowych oraz rządowych, instytucji nadzoru finansowego KNF oraz Izby Rozliczeniowej, podano także.

Praca w IT: Liczba ofert pracy w branży IT w Polsce wzrosła o 75% r/r w maju, wynika z danych No Fluff Jobs. Mediana dolnych widełek wynagrodzeń w przypadku umów o pracę spadła o 6%, natomiast górnych nie uległa zmianie. Największe wzrosty wynagrodzeń odnotowano na stanowiskach Project i Product Management oraz w obszarze Big Data.

E-commerce B2B: Łączna wartość wszystkich transakcji zawieranych w 2021 r. pomiędzy krajowymi przedsiębiorstwami przekroczyła 3,5 bln zł, a wartość rocznego rynku transakcji B2B zawieranych online wyniosła ponad 600 mld zł, wynika z raportu Marketplanet „Rynek e-commerce B2B w Polsce. Jak kupują i sprzedają polskie firmy?”. Jedna piąta badanych potwierdza wzrost przychodów z kanałów online rzędu 1-25% w okresie lockdownu, a blisko co 4. firma (17%) w odnotowała wzrost przychodów od 25% do 50%.

Cyfryzacja: Przyspieszenie wdrażania technologii cyfrowych w Polsce i zrealizowanie założeń unijnego planu „Droga do Cyfrowej Dekady”, umożliwi uzyskanie w PKB dodatkowych 491 mld zł do 2030 roku, wynika z przygotowanego na zlecenie Amazon Web Services (AWS) raportu „Unlocking Europe’s Digital Potential”. Z szacunków przedstawionych w raporcie wynika m.in., że w Polsce wciąż zbyt mało firm wykorzystuje możliwości oferowane przez dostępne narzędzia cyfrowe. Obecnie 15% polskich firm korzysta z rozwiązań chmurowych, 18% – ze sztucznej inteligencji (AI) i 8% – z rozwiązań big data. Analogicznie w całej Unii z chmury korzysta obecnie 26% firm, z AI – 25%, a 14% wykorzystuje big data. W Polsce podobne zwiększenie implementacji technologii chmury w małych firmach może wygenerować 10 mld zł wartości dodanej w PKB, wymieniono w informacji.

Cyberbezpieczeństwo: Próby zainfekowania telefonów i komputerów trojanami komputerowymi oraz oprogramowaniem adware były w pierwszym kwartale 2022 roku najczęstszymi formami cyberataków w Europie. Stanowiły one ponad 90% wszystkich działań podejmowanych przez cyberprzestępców. Allot, jeden z globalnych liderów w obszarze cyberbezpieczeństwa, zarejestrował i zablokował w tym czasie ponad 2.3 miliardy ataków na użytkowników indywidualnych, co stanowi wzrost o 618% w porównaniu do podobnego okresu rok wcześniej , wynika z raportu firmy „Cyber Threat Report Q1 2022”.

Czytelnictwo: W ciągu ostatnich 12 miesięcy żadnej książki (zarówno drukowanej, jak i w wersji elektronicznej) nie przeczytało 56% Polaków, wynika z danych Krajowego Instytutu Mediów (KIM), pochodzących z Badania Założycielskiego. Co najmniej jedną książkę przeczytało 44% badanych, w tym: 1-2 książki przeczytało 16,4% Polaków, od 3 do 4 książek – 10%, a pięć i więcej książek – 17,5% badanych. Badanie przeprowadzono wśród osób od 16 roku życia (16+).

Media społecznościowe: W 2021 r. ponad połowa przedsiębiorstw (59%) zadeklarowała, że korzysta z przynajmniej jednego rodzaju mediów społecznościowych, co oznacza wzrost o 22 punkty procentowe od 2015 r. Korzystanie z mediów społecznościowych było najbardziej popularne wśród przedsiębiorstw na Malcie (84%), następnie w Szwecji, Holandii (w obu przypadkach 80%) i Finlandii (79%), natomiast najmniej popularne wśród przedsiębiorstw w Rumunii (36%), Bułgarii (39%) i na Słowacji (45%). W przypadku Polski odsetek ten w ub.r. wyniósł 46% (wobec 22% w 2015 r.).

Naziemna TV: Emitel przeprowadził ostatni etap przełączeń częstotliwości naziemnej telewizji cyfrowej, tym samym w całości uwalniając pasmo 700 MHz, które ma być przeznaczone na potrzeby budowy sieci mobilnej piątej generacji, podała spółka. Zmiany objęły województwo mazowieckie i wschodnią część kraju: od Suwalszczyzny przez Warmię i Mazury, Podlasie, po Lubelszczyznę i Zamojszczyznę. Nowy standard nadawania DVB-T2/HEVC w przypadku multipleksów MUX1, MUX2 oraz MUX4 jest dostępny dla widzów w całej Polsce. Multipleks MUX3 zostanie przełączony na nowy standard w późniejszym terminie, zaznaczono.

Cyberbezpieczeństwo: Próby zainfekowania telefonów i komputerów trojanami komputerowymi oraz oprogramowaniem adware były w pierwszym kwartale 2022 roku najczęstszymi formami cyberataków w Europie. Stanowiły one ponad 90% wszystkich działań podejmowanych przez cyberprzestępców. Allot, jeden z globalnych liderów w obszarze cyberbezpieczeństwa, zarejestrował i zablokował w tym czasie ponad 2.3 miliardy ataków na użytkowników indywidualnych, co stanowi wzrost o 618% w porównaniu do podobnego okresu rok wcześniej – wynika z raportu firmy „Cyber Threat Report Q1 2022″.

Cyberbezpieczeństwo: 7 na 10 dużych firm w Europie Środkowo-Wschodniej padło w 2021 roku ofiarą ataku ransomware, wynika z raportu Veeam. Ponadto – jak podkreśla Andrzej Niziołek, dyrektor regionalny na Europę Wschodnią firmy – połowa dużych przedsiębiorstw wskutek ataku ransomware doświadczyła przestoju w działalności; średnio ok. 15% firmowych danych nadal pozostaje całkowicie niezabezpieczonych; w wyniku ataku przedsiębiorstwa nie mogły odzyskać średnio 32% utraconych danych; w 42% zaatakowanych firm przestępcy zyskali dostęp do sieci przez działania użytkowników.

IT: Oznaki spowolnienia widać w branży IT. Obawy przed nadciągającym kryzysem mogą wygasić wywołana przez pandemie hossa w usługach IT. W USA firmy już zaczynają zwolnienia, a polskim spółkom trudniej o nowe projekty. Zagrożony jest wart 11,6 mld USD eksport usług ICT, wymienia „Rzeczpospolita”.

Chmura: 36% użytkowników SAP S/4 HANA widzi przyszłość ERP w elastycznych modułach, ułatwiających rozbudowę systemu, wynika z badania Resulting IT. Klienci SAP, którzy zrezygnowali już z wersji ECC są bardziej otwarci na innowacje. Posiadacze dotychczasowej wersji aż w 72% nadal widzą swój system jako monolit. SAP będzie supportował ECC 6.0 tylko do 2027 roku. Jest kilka dobrych argumentów za tym, by z przesiadką do chmury nie zwlekać zbyt długo, podkreślają eksperci Abile Consulting. „Czas ECC 6.0 dobiega końca. Znamy już szczegóły zakończenia wsparcia SAP dla tej wersji wiodącego na rynku systemu ERP. Niemiecki dostawca czołowego rozwiązania do obsługi zasobów firmowych daje nam jeszcze niecałe 6 lat na migrację do nowej wersji opartej o chmurę, S/4 HANA. Są jednak ważne powody dla szybkiej migracji do tego systemu. Czas, który potrzeba na rzetelne zrealizowanie migracji, kwestie finansowe oraz dostępność certyfikowanych konsultantów. Zwlekanie z migracją na koniec dnia będzie po prostu nieopłacalne” – wskazuje Mariusz Gołębiewski z Abile Consulting.

Cyberbezpieczeństwo: Fortinet opublikował globalny raport, dotyczący aktualnego stanu bezpieczeństwa w infrastrukturze rozwiązań technik operacyjnych (OT). Najważniejsze wnioski, jakie z niego płyną: 93% podmiotów korzystających z infrastruktury OT doświadczyło co najmniej jednego włamania w ciągu ostatnich 12 miesięcy; w ich efekcie prawie 50% przedsiębiorstw doświadczyło przerwy w działaniu, która wpłynęła na produktywność; w przypadku 90% włamań przywrócenie usług wymagało co najmniej kilku godzin.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Kino Polska TV: Zgromadzenie wspólników Filmbox Iberia S.L. (spółka zależna w 100%) podjęło uchwałę w przedmiocie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2021 r. na wypłatę dywidendy w wysokości 1,89 mln euro. Wskazana dywidenda będzie miała pozytywny wpływ na wynik finansowy spółki w 2022 r.

Nike: Ogłosiło otwarcie Centrum Technologicznego w Gdańsku. Nike Technology Center będzie odpowiadało za świadczenie kluczowych usług technologicznych, które przyniosą nowe możliwości rozwoju dla firmy, opracowanie nowych innowacji i rozwój strategii direct-to-consumer, podano w komunikacie.

LiveChat: Odnotował 119,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto w roku obrotowym 2021/2022 (od kwietnia 2021 do marca 2022) wobec 100,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Komputronik: Odnotował 14,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2021/2022 (kwiecień 2021 – marzec 2022) wobec 8,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Asseco Poland: Rada nadzorcza powołała Grzegorza Bartlera do składu zarządu, do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2022-2026 ze skutkiem od dnia 1 lipca 2022 r. Bartler będzie odpowiedzialny za Pion Telekomunikacji i Mediów.

BLIK: Polski Standard Płatności (PSP) – operator systemu płatności mobilnych BLIK – zwiększył przychody o 60% r/r do 112,8 mln zł w 2021 r., podała spółka. Na koniec grudnia możliwość korzystania z BLIK-a miało rekordowe 21,6 mln aktywnych aplikacji mobilnych, co oznacza wzrost o 28% w stosunku do 2020 r.

Gremi Media: Akcjonariusze podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia zdecydowali o wypłacie 3,73 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 r., podała spółka.

Comarch: Zwyczajne walne zgromadzenie powołało zarząd spółki z prezesem Januszem Filipiakiem na nową kadencję, podała spółka. Zarząd powołany został w składzie: prezes Janusz Filipiak oraz wiceprezesi Paweł Prokop, Andrzej Przewięźlikowski, Zbigniew Rymarczyk, Konrad Tarański i Marcin Warwas.

Comp: Rada nadzorcza powołała do zarządu kolejnej wspólnej czteroletniej kadencji Roberta Tomaszewskiego, powierzając mu funkcję prezesa zarządu oraz Krzysztofa Morawskiego, Andrzeja Wawra i Jarosława Wilka, powierzając im funkcje wiceprezesów zarządu, podała spółka.

Zortrax: Podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych w celu wsparcia dalszego rozwoju działalności, podała spółka.

Answear.com: Spółka zawarła umowę limitu kredytowego wielocelowego z PKO Bankiem Polskim. Na jej podstawie PKO BP udziela spółce limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 53 mln zł na finansowanie bieżącej działalności. Zawarta umowa zastąpiła dotychczas obowiązującą umowę z PKO BP, która pozwalała korzystać spółce z limitu kredytowego w wysokości 33 mln zł.

Instytut Techniki Górniczej KOMAG: Podpisał z Microsoft strategiczne porozumienie w zakresie zwiększenia poziomu zabezpieczeń cyfrowych systemów przemysłowych. Współpraca ta ma zapewnić zwiększoną ochronę rozwiązań z zakresu Inteligentnej Kopalni, Internetu Rzeczy, Przemysłu 4.0. oraz obiegu zamkniętego gospodarki, a w efekcie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pracy górników.

Microsoft: Accenture i Avanade zostały nagrodzone tytułem Partner of the Year 2022 w kategorii Globalny Integrator Systemów. Spółki otrzymały ten tytuł po raz 17. Ponadto zostały wyróżnione dziesięcioma dodatkowymi nagrodami, w tym rekordową liczbą tytułów Partner of the Year w poszczególnych krajach. SAS zdobył tytuł Partnera Roku 2022 Microsoft Global Independent Software Vendor (ISV). Firma znalazła się w gronie najlepszych globalnych partnerów Microsoft i została wyróżniona za innowacyjne wdrożenia rozwiązań dla klientów oparte na technologii Microsoft. TenderHut, drugi rok z rzędu, został wyróżniony w kategorii Mixed Reality, w ogólnoświatowym konkursie Microsoft Partner of The Year. Z uznaniem kapituły konkursu spotkało się rozwiązanie Holo4Labs wdrażane w największych laboratoriach badawczych na świecie.

Progress: Ogłosił wprowadzenie nowej wersji oprogramowania do monitorowania sieci: Flowmon 12. Pojawia się w niej kilka nowych funkcji, które pomagają organizacjom osiągnąć ujednolicone monitorowanie swoich ekosystemów wielochmurowych za pomocą jednego interfejsu, jednocześnie poprawiając ogólny stan bezpieczeństwa.

Huawei: Dorota N. Haller w międzynarodowych strukturach Huawei została powołana na stanowisko VP Marketing na Region Europy Środkowo-Wschodniej i krajów nordyckich.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Pergamin: Startup z portfela JR Holding ASI pozyskał w rundzie seed 5 mln zł, które chce wykorzystać do finansowania ekspansji międzynarodowej i rozwoju platformy do negocjowania złożonych kontraktów, podała spółka.

LiveChat Software: Zaproponuje akcjonariuszom łącznie 4,4 zł dywidendy na akcję z zysku za rok obrotowy 2021/2022, podała spółka. Jednocześnie spółka poinformowała, że do wypłaty pozostało 2,12 zł na jedną akcję.

PMPG Polskie Media: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu całości zysku za 2021 rok w kwocie 8,32 mln zł na kapitał zapasowy.

Comp: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 14,35 mln zł z zysku netto za 2021 rok, wynoszącego 35,72 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 3 zł na akcję, podała spółka.

PTWP: Akcjonariusze Grupy PTWP podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia zdecydowali o wypłacie łącznie 2,99 mln dywidendy dla akcjonariuszy, tj. po 2,54 zł na akcję, podała spółka.

JR Holding: Spodziewa się postępującej konsolidacji branży fintech, a w ramach tego trendu wspiera poszukiwanie synergii przez spółki portfelowe funduszu, poinformował ISBtech prezes January Ciszewski.

Kino Polska TV: Zwyczajne walne zgromadzenie podjęło uchwałę, w której postanowiło zysk netto za 2021 r. w wysokości 29,27 mln zł podzielić w następujący sposób: kwotę 9,91 mln zł przeznaczyć do podziału wśród akcjonariuszy spółki poprzez wypłatę dywidendy, kwotę 19,36 mln zł przeznaczyć na kapitał zapasowy, podała spółka. Dywidenda wyniesie 0,5 zł brutto na jedną akcję.

Agora: Podpisała z większościowym wspólnikiem spółki Eurozet – tj. z SFS Ventures z Czech aneks nr 3 do umowy wspólników zawartej 20 lutego 2019 r. w zakresie przedłużenia do końca lipca 2022 r. terminu realizacji przez Agorę opcji call, podała Agora. Wcześniej termin przedłużono do końca czerwca br.

JR Holding: Jest wśród inwestorów strategicznych funduszy pod marką Smartlink Partners, podała spółka. Fundusze rozpoczną działalność inwestycyjną w ciągu kilku miesięcy.

MCI Capital: Akcjonariusze zdecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o wypłacie dywidendy w wysokości 0,7 zł na akcję, tj. w łącznej wysokości 36,72 mln zł (przy założeniu, że liczba akcji w dniu dywidendy wzrośnie i będzie wynosić 52 461 033), podała spółka.

Shoper: Poinformował o zawarciu umów uczestnictwa w programie motywacyjnym dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników lub współpracowników spółki lub jej podmiotów zależnych lub współpracujących. Na podstawie zawartych Umów Uczestnictwa Spółka przyznała prawa do objęcia maksymalnie 1 529 112 warrantów subskrypcyjnych, z czego 1 378 260 – członkom zarządu.

PTWP: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości (PTWP) założyło spółkę zależą PTWP Obiekty sp. z o.o. Emitent posiada 100% udziałów w tej spółce, której założenie jest przejawem realizacji strategii rozwojowej, zakładającej dalsze inwestycje w jednym z wiodących obszarów działalności spółek z Grupy PTWP, tj. w obszarze zarządzania obiektami.

Sescom: Nadzwyczajne walne zgromadzenie wspólników spółki Sanasens Sp. z o.o., w której Sescom posiada 20% głosów na walnym zgromadzeniu, podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania tej spółki oraz powołania jej likwidatorów. Podjęcie uchwały jest skutkiem braku pozyskania finansowania zewnętrznego umożliwiającego prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych. Pełnomocnik reprezentujący Sescom głosował za przyjęciem ww. uchwały. Spółka Sanasens prowadziła działalność badawczą w zakresie projektowania i dostarczania rozwiązań predictive maintenance, które mogą mieć zastosowanie m.in. w infrastrukturze HVAC.

IGS: Jakub Błaszczykowski, członek rady nadzorczej spółki, przekroczył próg 5% ogólnej liczby głosów.

InteliWISE: Notowany na fińskiej giełdzie Nasdaq First North, Efecte Plc zostanie właścicielem 90% akcji spółki w wyniku rozliczenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji InteliWISE. Przewidywany termin rozliczenia to 1 lipca. Jednocześnie wydłużony został termin przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji do 6 lipca, aby zapewnić pozostałym akcjonariuszom ostateczną możliwość sprzedaży akcji w zaproszeniu.

Arteria: Investcamp wraz z Mayas Basic Concept Limited, Marcinem Marcem, Sebastianem Pielachem, Ewa Czarzasta-Marzec oraz Anna Pielach zamierzają ogłosić wezwanie do sprzedaży 1 724 167 akcji Arterii po 7,73 zł za sztukę.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Shoper: Nawiązał współpracę z Alibaba.com – wiodącą platformą globalnej sprzedaży B2B, podała spółka. Umowa partnerska pozwoli większej liczbie polskich producentów i dostawców zyskać dostęp do międzynarodowych rynków. Shoper zapewni kompleksowe wsparcie i obsługę sprzedaży na Alibaba.com.

Pointpack: Podpisał umowę trójstronną o współpracy z Żabką i Pocztą Polską na obsługę przesyłek, podał Pointpack.

Grupa Lotos: Spółka Lotos Lab podpisała umowę na zakup specjalistycznej instalacji do badania katalizatorów i procesów katalitycznych, podała Grupa Lotos. Wykona ją francuska firma Vinci Technologies. To tzw. pilot plant, czyli instalacja pilotowa, określana również jako prototyp instalacji produkcyjnej. Umożliwi ona symulowanie procesów technologicznych zachodzących w skali przemysłowej.

T-Mobile Polska: Zaprezentował nową konwergentną ofertę Magenta Dom z nielimitowanym abonamentem komórkowym, internetem światłowodowym w smartfonie z prędkością do 30 Mb/s oraz usługą TV ze 130 kanałami na rok (później istnieje możliwość modyfikacji pakietu).

Twisto: Nawiązał współpracę z Tpay, dzięki czemu klienci robiący zakupy w e-sklepach współpracujących z operatorem płatności Tpay będą mogli korzystać z metody płatności „Kup teraz, zapłać później” (ang. buy now, pay later – BNPL), podał fintech.

DataWalk: Otrzymał z Total Energies SE z Francji zamówienie, którego przedmiotem jest sprzedaż licencji platformy analitycznej DataWalk. Współpraca z Total będzie dotyczyć wykorzystania oprogramowania DataWalk do zastosowań związanych z analityką w obszarach cyberbezpieczeństwa.

Orange Polska: Od 1 lipca 2022 wprowadza zmiany w ofercie roamingowej w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie (tzw. Strefa 1), podał operator na blogu biura prasowego. Podwyższa limity gigabajtów w planach taryfowych – nawet o 23%, obniża tzw. opłaty dodatkowe za połączenia głosowe z 16 do 12 gr za minutę, a cena za wysłanego SMS-a spada do 2 gr. Zmiany dotyczą klientów indywidualnych i biznesowych.

Asbis: Podpisał umowę dystrybucyjną z firmą Edgecore Networks, oferującą zaawansowane rozwiązania sieciowe. Tym samym Asbis dodał wiodące w branży produkty sprzętowe i programowe do swojego rosnącego portfolio rozwiązań sieciowych dla biznesu. Umowa obejmuje region EMEA, czyli wszystkie 27 krajów, w których Asbis prowadzi działalność, również Polskę.

eService: Wprowadza do oferty w Polsce nową wersję rozwiązania pozwalającego na bezpieczne przyjmowanie płatności kartą za pomocą smartfonów. Przygotowana we współpracy z Visa aplikacja LikePOS przeszła gruntowny wielomiesięczny sprawdzian w ramach pilotażu przeprowadzonego m.in. na rynku czeskim, gdzie jest oferowana pod nazwą REVO SoftPOS. Zdobyte w ten sposób doświadczenia wskazują, że możliwość przyjmowania nielimitowanych kwotowo płatności autoryzowanych za pomocą kodu PIN znacznie zwiększa użyteczność LikePOS’a nie tylko w sprzedaży mobilnej czy sezonowej, ale również w branży usług kurierskich, medycznych i pielęgnacyjnych czy w warsztatach samochodowych. Następnym etapem rozwoju oferty będzie jej udostępnienie na kolejnych rynkach europejskich, na których działa eService. Rozwiązanie oferowane przez eService może być instalowane na różnych modelach smartfonów z systemem operacyjnym Android 8.1 lub wyższym, wyposażonych w technologię NFC. Obsługuje transakcje realizowane za pomocą wszystkich popularnych metod płatności: zbliżeniowych kart płatniczych Visa oraz Mastercard, a także ich wirtualnych nośników, czyli smartfonów i zegarków.

PZU: Należąca do Grupy OEX spółka Voice Contact Center stworzyła dla PZU dedykowane rozwiązanie w swojej autorskiej technologii. Klienci po kontakcie z infolinią firmy ubezpieczeniowej mogą spodziewać się telefonu od Primebota – wirtualnego ankietera. Wirtualny rozmówca poprosi klientów o opinię na temat świadczonych usług, wysłucha uwag i dopilnuje, żeby wszystkie sugestie dotarły do adresatów. Efektem wdrożenia jest w pełni automatyczny system badania opinii klientów PZU.

Signius: Właściciel platformy Signius Professional, do zdalnego podpisywania dokumentów oraz weryfikacji tożsamości, rozszerzył swoją ofertę wprowadzając na swojej platformie szeroko dostępną usługę podpisu elektronicznego, wydawanego bez weryfikacji tożsamości. Dodatkowo, zarówno nowi jak i wszyscy obecni użytkownicy platformy otrzymają pakiet 10 bezpłatnych podpisów elektronicznych do wykorzystania w ciągu 30 dni od momentu podpisania pierwszego dokumentu.

XTPL: Konsorcjum, którego członkiem jest spółka, podpisało umowę o dotację w konkursie HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-31 typu Research and Innovations Actions (RIA), organizowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Horizon Europe Framework Programme. Umowa dotyczy opracowanego przez konsorcjum projektu pt. „Building Active MicroLED displays By Additive Manufacturing”, którego przedmiotem jest opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania elastycznych wyświetlaczy typu microLED przy wykorzystaniu precyzyjnych addytywnych technologii druku. Wartość całkowita projektu: 4,29 mln euro, udział XTPL to 429,8 tys. euro, a rekomendowana wartość dofinansowania dla spółki: 429,8 tys. euro.

Green Factory: Podjęło decyzję o wyborze chmurowych rozwiązań biznesowych Microsoft. Firma Fellowmind Poland będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie kompleksowego projektu wdrożeniowego dla wiodącego producenta artykułów z kategorii ready to eat w Europie Środkowo-Wschodniej. Implementacja obejmie systemy Microsoft Dynamics 365 Finance i SCM, w których wykorzystane zostanie również specjalistyczne oprogramowanie dla branży produktów świeżych marki Aptean.

Sygnis: Deeptechowa spółka prowadząca projekty R&D w zakresie technologii hardware’owych wygrała przetarg na dostawę mikroskopu elektronowego typu LEEM dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, za kwotę 5,9 mln zł. Wygrany przetarg jest kolejnym elementem realizacji strategii rozwoju spółki na lata 2022-2027.

Sygnis: Deeptechowa spółka prowadząca projekty R&D w zakresie technologii hardware’owych wygrała przetarg na dostawę mikroskopu holotomograficznego dla podmiotu w Bułgarii na kwotę 87 tys. CHF (ponad 400 tys. zł). Zarząd spodziewa się marży na poziomie około 30%. Udział w przetargu na rynku południowoeuropejskim to element realizacji strategii rozwoju spółki na lata 2022-2027.

Oracle, Vodafone: Ogłosiły strategiczne partnerstwo mające na celu modernizację europejskiej infrastruktury IT operatora oraz przyspieszenie jego przejścia do chmury. W ramach wieloletniej umowy firma Vodafone zmodernizuje i przeprowadzi migrację wielu swoich systemów do OCI Dedicated Region – zarządzanego regionu chmury, który przenosi wszystkie publiczne usługi Oracle do sieci i centrów danych Vodafone. Zapewni to firmie Vodafone dedykowaną platformę chmurową do modernizacji tysięcy baz danych Oracle, a także do obsługi i skalowania swoich kluczowych systemów biznesowych OSS i BSS, w tym CRM i zarządzania zamówieniami.

Authologic: Użytkownicy Siepomaga.pl od sierpnia mogą weryfikować swoją tożsamość jeszcze wygodniej niż do tej pory. Do weryfikacji przez otwartą bankowość i przelewy weryfikacyjne oferowane przez Authologic, w ekspresowym tempie dołącza usługa mojeID.

Vectra AI: Została partnerem Security Competence Amazon Web Services (AWS). Jako ekspert w obszarze zabezpieczeń, wykazała się kompletną wiedzą na temat bezpieczeństwa w chmurze – jej sprawdzona technologia pomaga klientom w dalszym ulepszaniu środków bezpieczeństwa w architekturach hybrydowych i środowiskach chmurowych.

DataWalk: Zawarł umowę z Enigma Systemy Ochrony Informacji w ramach realizacji współpracy z Komendą Główną Policji z siedzibą w Warszawie. Umowa dotyczy kolejnej sprzedaży licencji wieczystej oraz realizacji usług wdrożeniowo-szkoleniowych w zakresie pełnego produkcyjnego wykorzystania platformy DataWalk w obszarze analizy kryminalnej.

Stoen Operator: Rozstrzygnął przetarg na dostawę i instalację kompletnej infrastruktury inteligentnego opomiarowania AMI. Wybór warszawskiego Operatora Sieci Dystrybucyjnej padł na konsorcjum Esmetric i Elgama Elektronika, producenta z siedzibą na terenie Unii Europejskiej i fabryką w Wilnie.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBtech.pl, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBtech)

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments