22 czerwca odbyła się finałowa gala XXIII Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022, którego partnerem jest Huawei. Do świętowania osiągnięć polskiej edukacji zaproszono władze uczelni, wykładowców, partnerów biznesowych oraz studentów. To prestiżowe zestawienie co roku staje się przewodnikiem wskazującym najbardziej renomowane uczelnie i kierunki studiów w Polsce.

Według najnowszego rankingu „Perspektyw” najlepszą uczelnią akademicką w Polsce jest Uniwersytet Warszawski. Na kolejnych miejscach uplasowały się Uniwersytet Jagielloński i Politechnika Warszawska. Na czwartym miejscu znajdują się z kolei ex aequo Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Wśród uczelni niepublicznych na pierwszym miejscu plasuje się Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, a Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej jest najlepszą publiczną uczelnią zawodową. Na czołowych miejscach tegorocznego rankingu znalazły się uczelnie, które aktywnie współpracują z Huawei w zakresie rozwoju laboratoriów badawczych, nowych kierunków studiów czy inicjatyw edukacyjnych dla studentów i studentek.

Święto polskiej edukacji

Finałowa gala Gala Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy to prawdziwe święto polskiej edukacji – dla władz uczelni, wykładowców, partnerów biznesowych, ale przede wszystkich dla studentów. Co roku ranking ten staje się swoistym kompasem dla młodych ludzi, który pokazuje najatrakcyjniejsze instytucje na akademickiej mapie Polski, wskazuje najlepsze kierunki rozwoju, pozwala w przemyślany sposób dokonać wyboru uczelni.

Jak wynika z raportu OECD, 43% Polaków ukończyło szkołę wyższą. Dla porównania, w Szwecji ten współczynnik wynosi 37%, a w Niemczech i Czechach 33%. Kapitał intelektualny mamy więc silny i powinniśmy z niego czerpać pełnymi garściami. Inwestowanie w młode polskie talenty jest oczywistością dla nas, jako firmy obecnej w Polsce od niemal 20 lat, i ranking Perspektyw jest jednym z tych działań. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać Fundację Edukacyjną Perspektyw przy tego typu inicjatywach. W świecie opartym na wiedzy wartość edukacji rośnie i dlatego rola tego rankingu jest nie do przecenienia. Z jednej strony jest on kompasem, który pomaga młodym ludziom dokonać wyboru odpowiedniego kierunku i uczelni. Z drugiej zaś – same uczelnie dostają dzięki niemu dodatkową motywację do rozwoju i wytężonej pracy naukowej, konkurując między sobą o pozycje w rankingu. A konkurencja zawsze jest dobra, gdyż sprzyja rozwojowi innowacji w całym sektorze. — komentuje Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska.

Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska

Partnerstwa z najlepszymi

Na polskich uczelniach z XXIII Rankingu Perspektyw młodzi ludzie mają możliwość zdobywać wiedzę z zakresu 5G, analityki danych, mocy obliczeniowych, sztucznej inteligencji czy zarządzania biznesami różnego rodzaju. Aktualnie Huawei prowadzi aktywną współpracę z kilkoma docenionymi w tym roku uczelniami, w tym z najlepszą uczelnią techniczną w Polsce – Politechniką Warszawską, z którą rozwija działania w zakresie sztucznej inteligencji. Z kolei na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie dzięki porozumieniu z Huawei uruchomiono studia podyplomowe z zarządzania cyberbezpieczeństwem i utworzono specjalną, wyposażoną w inteligentne tablice Idea Hub, salę wykładową.

Uczelnia jest również beneficjentem programu Huawei ICT Academy, w ramach którego studenci ALK otrzymują dostęp do narzędzi, szkoleń i webinarów firmy.

Zaangażowanie w rozwój polskiej nauki od dawna jest nam bliskie. We współpracy z uczelniami organizujemy w Polsce liczne inicjatywy wspierające proces edukacji, np. „ICT Academy”, a od 9 lat sukcesywnie realizujemy nasz flagowy program „Seeds For The Future”, skierowany do najbardziej utalentowanych studentek i studentów polskich uczelni. Jednak by móc sprostać wszystkim wyzwaniom, które stoją przed nauką i szkolnictwem wyższym, oferowane wsparcie musi być wieloetapowe i wielopłaszczyznowe. Jesteśmy dumni, że po raz kolejny możemy być partnerem tak ważnej inicjatywy jak ranking „Perspektyw” oraz że wspólnie z Fundacją Perspektyw konsekwentnie od wielu lat aktywnie działamy także w ramach projektów „Dziewczyny na Politechniki” czy „Women in Tech Summit”. Jako firma technologiczna o szerokim poglądzie na globalną branżę technologiczną jesteśmy przekonani, że polscy studenci i studentki mogą być poważnym impulsem dla rozwoju całej gospodarki konkluduje. — Ryszard Hordyński.

Ranking Fundacji Perspektywy uwzględnia najlepsze rodzime uczelnie publiczne, niepubliczne i zawodowe, a także jakość pracy wydziałów i innych jednostek prowadzących studia na 73 kierunkach. Zestawienia dokonano na podstawie 29 wskaźników podzielonych na takie kryteria jak: prestiż, sytuacja absolwentów na rynku pracy, potencjał naukowy, innowacyjność, efektywność naukowa, warunki kształcenia, umiędzynarodowienie. Ranking objął 96 szkół wyższych publicznych i 43 niepubliczne. W 2022 r. w ścisłej czołówce uplasowały się kolejno: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński i Politechnika Warszawska, a miano najlepszej prywatnej placówki edukacji wyższej przypadło Akademii Leona Koźmińskiego.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments