Ghelamco Invest podpisało list intencyjny z Google Polska dotyczący potencjalnej sprzedaży kompleksu Warsaw Hub, wynika z komunikatu spółki opublikowanej w ramach opóźnionej informacji poufnej.

W ub.r. Google otworzył The Warsaw Hub w Warszawie nowe biuro — siedzibę Centrum Rozwoju Technologii Google Cloud. Będzie to największe europejskie centrum skupiające najlepszych ekspertów i ekspertki od rozwoju technologii chmury obliczeniowej Google, z których korzystają klienci Google Cloud na całym świecie.

Nowe biuro będzie dynamicznie zwiększać zatrudnienie w najbliższych latach, rekrutując do Warszawy utalentowanych inżynierów i inżynierki — także z zagranicy. Przestrzenie warsztatowe nowego centrum staną się miejscem szkoleń i programów edukacyjnych skierowanych do polskich firm i przedsiębiorców zainteresowanych wykorzystaniem chmury obliczeniowej oraz cyfrową transformacją ich biznesu.

Nowe biuro Google w Warszawie w kompleksie The Warsaw Hub

Nowe centrum to kolejny element trwających inwestycji Google w Polsce. Zlokalizowane jest na ponad 20 tys. m2 przestrzeni w kompleksie The Warsaw Hub przy Rondzie Daszyńskiego. Duża skala inwestycji związana jest z planami dynamicznego rozwoju i zwiększania zatrudnienia w najbliższych latach. Aktualnie Google zatrudnia w Warszawie ponad 800 osób, z czego już ponad 500 to załoga działu inżynieryjnego. W ostatnich trzech latach zespół biura powiększył się trzykrotnie.

Treść komunikatu poniżej:

„Zarząd emitenta informuje o podpisaniu w dniu 24 sierpnia 2021 r. listu intencyjnego oraz rozpoczęciu pomiędzy:

(i) GOOGLE Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Potencjalny Nabywca”), a

(ii) Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością THE HUB spółka komandytowo – akcyjna („Sprzedający”), spółki zależnej od Granbero Holdings Limited, która udzieliła gwarancji tytułem zabezpieczenia obligacji emitowanych przez Emitenta,

negocjacji dotyczących potencjalnej sprzedaży:

1) udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy Rondo Daszyńskiego 2, Rondo Daszyńskiego 2A, Rondo Daszyńskiego 2B oraz Rondo Daszyńskiego 2C, stanowiącej działki ewidencyjne o numerach 14/2 oraz 52, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW o nr WA4M/00405693/8,

2) udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy Rondo Daszyńskiego 2, Rondo Daszyńskiego 2A, Rondo Daszyńskiego 2B oraz Rondo Daszyńskiego 2C, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 13/2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW o nr WA4M/00206533/4,

3) udziału w prawie własności posadowionych na wyżej wskazanych nieruchomościach i stanowiących odrębne nieruchomości (i) dwóch budynków biurowo-usługowych (położonych pod adresami Rondo Daszyńskiego 2 B oraz Rondo Daszyńskiego 2 C) wraz z prawem do wyłącznego z nich korzystania, (ii) budynku hotelowo-usługowego (położonego pod adresem Rondo Daszyńskiego 2 A) wraz z prawem do wyłącznego korzystania z oznaczonej części tego budynku obejmującej lokale użytkowe zlokalizowane na poziomie -1 oraz część garażu podziemnego od poziomu -3 do -6, (iii) innych budowli, (iv) urządzeń budowlanych, oraz

4) ewentualnie innych składników majątkowych, związanych z przedmiotem transakcji (np. umów najmu powierzchni w przedmiotowych budynkach, majątkowych praw autorskich związanych z budynkami itp.).” – podano w komunikacie.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments