Już 8 listopada br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) Carbon Studio podejmie uchwałę dot. wprowadzenia trzyletniego programu motywacyjnego, skierowanego do kluczowego personelu. W jego ramach ok. 25 pracowników Carbon Studio otrzyma możliwość objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B spółki, uprawniających do objęcia akcji serii E. Założeniem programu jest zapewnienie stabilizacji składu osobowego Carbon Studio oraz wzrostu wartości spółki.

Dobry zespół jest najważniejszą wartością firmy. Wprowadzając program motywacyjny chcemy zmotywować kluczowych managerów Carbon Studio, a tym samym zaprosić ich do wspólnego rozwoju naszego biznesu, co umocni więzi między zarządem, a pracownikami. Jesteśmy przekonani, że ten cel jest możliwy do zrealizowania. Cena emisyjna za jedną akcję serii E wynosi 0.10 zł i będzie równa cenie nominalnej – informuje Błażej Szaflik, prezes zarządu Carbon Studio.

Program zostanie uruchomiony po osiągnięciu przez kurs Carbon Studio ceny zamknięcia w obrocie zorganizowanym w wysokości 75 zł lub wydania flagowego produktu spółki pt. Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall, do końca 2021 r.

Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall

Pierwsza transza zakłada przydzielenie maksymalnie 40 tys. warrantów, z czego 10 tys. zostanie przydzielone jeśli gra osiągnie poziom 80% pozytywnych recenzji w serwisie Steam. Beneficjenci programu motywacyjnego mogą objąć jednorazowo ⅓ przydzielonej im transzy warrantów, pod warunkiem przepracowania jednego roku w Carbon Studio, licząc od dnia podpisania umowy pozwalającej na objęcie warrantów. Kolejne warranty, w tej samej liczbie, otrzymają pracownicy po przepracowaniu dwóch i trzech lat. Druga i trzecia transza zakłada przydzielenie maksymalnie po 20 tys. warrantów. Obie te transze zostaną przeprowadzone po osiągnięciu kursu na poziomie 100 zł i 150 zł.

Program motywacyjny przewidziany jest na lata 2021-2024. Kluczowy personel Carbon Studio będzie miał możliwość objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B spółki, uprawniających do objęcia akcji serii E Carbon Studio. Objęcie warrantów wiąże się z podwyższeniem kapitału warunkowego o kwotę 8 tys. zł, umożliwiając objęcie przez kluczowy personel maksymalnie 80 tys. akcji serii E w wykonaniu praw z warrantów. Warranty są obejmowane nieodpłatnie, a cena emisyjna akcji odpowiada ich wartości nominalnej. Obecnie w Carbon Studio pracuje ok. 45 osób.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments