W pierwszej połowie 2021 roku Grupa Kapitałowa wypracowała przychody na poziomie 5.550 tys. zł, w analogicznym okresie ubiegłego roku 3.161 tys. zł, tym samym wzrost wyniósł 75% r/r. Spółka wypłaciła również dywidendę i zamierza w drugiej połowie roku przejść na GPW.

Stabilne wzrosty po II kwartałach Skonsolidowany zysk operacyjny po dwóch kwartałach 2021 r. wyniósł 2.157 tys. zł, czyli przeszło 5-krotnie więcej niż w roku poprzednim. W samym II kw. 2021 r. skonsolidowane przychody wyniosły 2.457 tys. zł, co oznacza wzrost o 30% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. A zysk operacyjny równy 948 tys. zł, co wobec 215 tys. zł w porównywalnym okresie oznacza ponad 4-krotny wzrost.

Spółka wypłaciła akcjonariuszom pod koniec lipca również dywidendę za 2020 rok w sumie 1,5 mln tysięcy złotych, co daje 0,24 zł za jedną akcję. Umocniliśmy nasz pozycje na rynku i poprawiliśmy znacznie wyniki po II kwartale r/r. Wypłaciliśmy akcjonariuszom dywidendę i wierzymy, że przyszłe zyski będziemy mogli również z nimi podzielić. Uzyskaliśmy kilka dofinansowań i grantów, co pozwoli na dalszą realizację przyjętej w 2019 strategii zrównoważonego rozwoju, a także ekspansję zagraniczną, gdzie rozpatrujemy poważnie takie rynki jak chiński czy Korei Południowej. W drugiej połowie zamierzamy przenieść Grupę Kapitałową i notowania z NewConnect na GPW. Z kolei dwie spółki MobileFabric S.A. oraz VRFabric S.A. zamierzamy wprowadzić na NewConnect. — powiedziała Julia Leszczyńska Prezes Zarządu SimFabric S.A.

Premiera gier z serii Saboteur II kwartał 2021 r. odbyła się premiera gier należących do serii Saboteur. Po ich sukcesie w wersji na konsole przeszedł czas na debiut wersji komputerowej w sklepie GOG. Premiera była połączona z wydarzeniem specjalnym platformy GOG — Retro Day. Spółka była odpowiedzialna przy tym projekcie ze portowanie i wydanie Gier.

Granty, umowy i dofinansowania Spółka otrzymała również, po odwołaniu, rekomendacje od Ministerstwa Rozwoju dla stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego — Space Engine Lab w ramach działania 2.1 PO IR — konkurs 1 / 2.1 / 2020. Umowa z Ministerstwem została podpisana pod koniec czerwca, wartość projektu wynosi 25,11 mln zł, z czego dofinansowanie opiewa na 11,75 mln zł. Rozpoczęcie budowy na zacząć się jeszcze w q4 2021 roku. Centrum Badawczo-Rozwojowego ma posłużyć do tworzenia innowacyjnych produktów m.in.: bardzo zaawansowanego komercyjnego symulatora dla przemysłu kosmicznego i rozrywkowego, własnego silnika graficznego Space Engine 3D oraz systemu do digitalizacji przestrzennej i pomiaru ruchu.

W II kwartale spółka Blind Warrior sp. z o.o. otrzymała bezzwrotne dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu SAR pn.: Platforma rozszerzonej rzeczywistości z elementami sztucznej inteligencji. Projekt łącznie jest warty 1,08 mln zł, a wartość otrzymanego dofinansowania wyniosła 855 tys. zł. Podstawowym celem Projektu jest stworzenie platformy rozszerzonej rzeczywistości SAR łączącej rzeczywisty swobodny ruch człowieka w przestrzeni 3D ze stworzonym wirtualnym otoczeniem i obiektami.

Umowy na realizację usług e-learningowych W II kw. 2021 r. zostały zawarte umowy z dwoma podmiotami na realizację usług e-learningowych z grantu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Beneficjentami są LPE sp. z o.o., GroMar sp. z o.o., a w ramach projektów spółce VRFabric S.A. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości około 1,6 mln zł brutto.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments