Nowe badanie IBM Institute for Business Value (IBV) potwierdza, że w ciągu najbliższych kilku lat największym wyzwaniem dla wielu prezesów na świecie będzie zarządzanie zespołem pracującym w dowolnej lokalizacji. CEO, którzy osiągają lepsze wyniki i których organizacje znalazły się w gronie czołowych 20% pod względem wzrostu przychodów spośród badanych – priorytetowo traktują talent, technologię i partnerów na drodze do sukcesu swoich firm po pandemii COVID-19.

Badanie „Find your essential” objęło 3000 prezesów z 26 branż i prawie 50 krajów, w tym również z Polski. Zostało przeprowadzone we współpracy z Oxford Economics i zestawione z dorocznymi ankietami IBM kierowanymi od ponad 20 lat do osób zarządzających przedsiębiorstwami.

Wielu ankietowanych prezesów z Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) wskazało na infrastrukturę technologiczną i zmiany rynkowe jako kluczowe aspekty, które będą generować największe wyzwania dla ich organizacji w ciągu najbliższych 2-3 lat. Ponadto ponad 62% z nich postrzega technologię, a 43% regulacje, jako główne czynniki zewnętrzne, które będą miały wpływ na ich działalność biznesową w nadchodzących latach.

„Pandemia COVID-19 zmusiła wielu liderów do ponownego opracowania i przyspieszenia strategii cyfryzacji. Badanie pokazuje, że prezesi z Europy Środkowo-Wschodniej i innych części świata w dużej mierze myślą podobnie, jeśli chodzi o wskazanie czterech zaawansowanych technologii – internetu rzeczy, chmury hybrydowej, sztucznej inteligencji i automatyzacji. Wszystkie z nich sprawią, że firmy będą działać sprawniej i szybciej oraz będą bardziej odporne w obliczu zmian, które wywołała pandemia we wszystkich sektorach” – powiedział Jarosław Szymczuk, Dyrektor Generalny, IBM Polska i Kraje Bałtyckie. 

Wybór elastycznych i skalowalnych podstaw technologii

W badaniu wszyscy prezesi na całym świecie stwierdzili, że chmura (Cloud), sztuczna inteligencja (AI), internet rzeczy (IoT) i robotyzacja procesów (RPA) to najlepsze technologie, które w ciągu najbliższych kilku lat przyniosą korzyści dla działalności biznesowej. W Europie Środkowo-Wschodniej 83% prezesów potwierdziło, że największe korzyści przyniesie Internet Rzeczy, a następnie Cloud, AI i RPA.

Ankietowani prezesi osiągający najlepsze wyniki twierdzą, że fundamenty technologiczne są najważniejszym wyzwaniem dwa razy częściej niż ci prezesi, którzy osiągają gorsze wyniki, uznając, że ważne jest, aby być na bieżąco z nowymi technologiami. Ich założenie jest takie, że wraz z rozwojem technologii, jej fundamenty muszą się rozwijać.

Światowi liderzy, którzy osiągnęli lepsze wyniki oczekują, że sztuczna inteligencja przyniesie zakładane efekty w ciągu najbliższych 2-3 lat. To oznacza ponad dwukrotnie wyższe oczekiwania w tym obszarze w porównaniu do CEO osiągających gorsze wyniki. Tezą IBM jest, że tacy liderzy mogą wyprzedzić innych CEO w stosowaniu sztucznej inteligencji na dużą skalę w swoich organizacjach – umieszczając AI w centrum inteligentnych przepływów pracy w przeciwieństwie do pojedynczych lub niepowiązanych projektów pilotażowych.

Oparte na chmurze hybrydowej, takie technologie jak sztuczna inteligencja, IoT i automatyzacja mogą sprawić, że podstawowe procesy biznesowe (łańcuch dostaw, finanse, HR, zakupy) będą bardziej responsywne i inteligentne – podnosząc skuteczność i wydajność w ciągle zmieniającym się środowisku biznesowym i dostarczając więcej informacji w czasie rzeczywistym w silosach funkcjonalnych.

Stawianie na ludzi

Doroczne badanie IBM wykazało, że w opinii większości ankietowanych CEO najwyższym priorytetem w 2020 r. było wzmocnienie pozycji pracowników zdalnych. Połowa ankietowanych prezesów firm, którzy osiągnęli lepsze wyniki, stwierdziła, że zarządzanie zespołem pracującym z dowolnego miejsca jest głównym wyzwaniem dla przywództwa w ciągu najbliższych kilku lat. Dla porównania to samo powiedziało 25% ankietowanych z firm, które osiągnęły gorsze wyniki, z grupy 20% o najniższym wzroście przychodów spośród ankietowanych. Ponad połowa ankietowanych liderów w Europie Środkowo-Wschodniej uznała wzmocnienie pozycji pracowników zdalnych za najistotniejsze wyzwanie w 2021 roku.

Ponadto 77% prezesów firm osiągających lepsze wyniki stwierdziło, że będzie traktować priorytetowo dobre samopoczucie pracowników, nawet jeśli ma to wpływ na krótkoterminowe wyniki biznesowe, w porównaniu z 39% ankietowanych CEO osiągających gorsze wyniki. To pokazuje, że badani liderzy z czołowych organizacji są w tej chwili mocno skoncentrowani na swoich ludziach.

Z kolei inne globalne badanie konsumenckie IBM wykazało, że co czwarty pracownik rozważa zmianę pracodawcy w 2021 r. Najczęściej podawanym powodem potrzeby zmian była potrzeba bardziej elastycznego harmonogramu pracy lub lokalizacji.

Partnerstwo, aby wygrać dzięki otwartej innowacji

Jak wynika z badania IBV, prezesi firm osiągających lepsze wyniki są również bardziej skoncentrowani na partnerstwach. 63% osób osiągających lepsze wyniki stwierdziło, że partnerstwa stały się ważniejsze dla generowania wyników biznesowych; tylko około połowa prezesów osiągających słabsze wyniki powiedziało tak samo. Opierając się na wynikach tego badania, IBM stawia tezę, że prezesi firm osiągający lepsze wyniki koncentrują się na tym, co robią najlepiej oraz polegają na partnerach i ekosystemach, aby uzyskać dostęp do nowych pomysłów i innowacji.

Ponadto IBM zauważa, że gdy wielu liderów coraz częściej widzi, w jaki sposób ich organizacje mogą pomóc w rozwiązywaniu powiązanych problemów globalnych, takich jak zmiana klimatu, ekosystemy mogą odgrywać kluczową rolę w napędzaniu trwałych zmian.

Badanie IBV zawiera zalecenia IBM dotyczące tego, jak liderzy mogą wykorzystać obecny moment, aby zresetować i skupić się na tym, co może być niezbędne do odniesienia sukcesu: wybieraniu elastycznych i skalowalnych platform technologicznych, takich jak otwarta chmura hybrydowa, inwestowanie w dobro swoich pracowników oraz partnerstwo, aby wygrać dzięki otwartej innowacji.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments